Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Arbeidsmarkt)

Publiek_private_samenwerkingen_arbeidsmarkt_head_large.jpg

Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Arbeidsmarkt)

 • Your Academy
 • 5 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Start september 2022
 • € 1.750,- (eenmalig) / € 1.850,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Voor dit product gelden ingangseisen

Samen Innoveren

 
In een regio zijn verschillende stakeholders, zoals burgers, bedrijven, onderwijs en overheid. Al deze stakeholders hebben verschillende belangen. Meestal kunnen de stakeholders hun eigen belangen behartigen en hun eigen doelen bereiken. Soms hebben ze daar anderen bij nodig. Dan ontstaan samenwerkingen.
 
Sommige vraagstukken, deze worden ook wel maatschappelijke vraagstukken genoemd, raken (bijna) alle actoren in een regio. Denk hierbij aan duurzaamheid, discriminatie, gezondheidsvraagstukken en arbeidsmarktvraagstukken. Deze maatschappelijke vraagstukken zijn ‘wicked problems’, omdat ze ingewikkeld in elkaar zit en er niet een eenvoudige oplossing te bedenken is. Om te komen tot oplossingen van deze maatschappelijke vraagstukken is samenwerking noodzakelijk. In deze course verdiepen we ons in arbeidsmarktvraagstukken.


Wat leer je in deze opleiding?

Het is nog niet zo heel erg lang dat de overheid deze maatschappelijke problemen probeert aan te pakken in samenwerking met andere arbeidsmarktactoren. Vroeger probeerde iedere stakeholder op de arbeidsmarkt zelf het gedeelte van het arbeidsmarktvraagstuk op te lossen: de overheid gaf uitkeringen; bedrijfsleven leidde intern op, onderwijs kwam er zelf achter welke vaardigheden studenten moesten ontwikkelen en burgers besloten zelf of ze wel of niet weer een cursus wilden volgen. Tegenwoordig gaan de (technologische) ontwikkelingen zo snel, veranderen de benodigde vaardigheden zo snel, neemt de vraag naar arbeid zo snel toe, dat samenwerking met andere arbeidsmarktactoren nodig is om de eigen doelen te bereiken.
 
We zien daarom een toenemende samenwerking als het gaat over arbeidsmarktvraagstukken. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. Arbeidsmarktactoren krijgen ook steeds beter door hoe ze de samenwerking kunnen opstarten en tot een succes maken. Deze samenwerking is vaak regionaal. Regio’s verschillen onder andere in samenstelling van de beroepsbevolking, infrastructuur, opleidingsmogelijkheden en bedrijvigheid, hierdoor kunnen we succesvolle samenwerkingen en opgedane inzichten niet zo maar kopiëren van de ene regio naar de andere.
 
Tot nu toe hebben we gedaan alsof publiek-private samenwerkingen alleen maar voordelen hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Naast de nadelen die publiek-private samenwerkingen hebben, zitten er ook ethische vragen aan publiek-private samenwerkingen: is het bijvoorbeeld wel democratisch als private partijen zich gaan ‘bemoeien’ met het beleid van de overheid?
 
In deze course gaan we samen met jou dieper in op samenwerkingsrelaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Je gaat op onderzoek uit bij arbeidsmarktactoren om hun belangen te achterhalen en onderzoek je in hoeverre deze geborgd zijn in een bestaande publiek-private samenwerking. Je gaat voorstellen doen om de publiek-private samenwerking te verbeteren.

  Voor wie is de opleiding bedoeld?

  De course is geschikt voor mensen die zich beroepshalve bezig houden met de arbeidsmarkt vanuit overheidsperspectief, onderwijsperspectief en bedrijfsperspectief, zoals beleidsambtenaren, HRM-professionals, programmamanagers.

  Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

   
  • een mix tussen theorie en praktijk 
  • studeren op academisch niveau
  • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
  • na succesvolle afronding een CPP diploma 
  •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
  • een eerste stap richting een mogelijke MBA

  Leerdoelen

  Dit zijn de leerdoelen van de course:
   
  • Een overzicht te geven van arbeidsmarktvraagstukken die spelen in de eigen regio
  • Te beargumenteren waarom het belangrijk is de arbeidsmarkvraagstukken op regionaal niveau aan te pakken
  • Een bestaande publiek-private samenwerking evalueren
  • Een nieuwe publiek-private samenwerking opstellen, dan wel suggesties te doen ter verbetering van een bestaande samenwerking.
  • Een onderbouwde visie geven over de wijze waarop employability in een regio kan worden bevorderd
  • Beargumenteren op welke wijze (publiek-private) samenwerking kan bijdragen aan het bevorderen van employability van een regio
  • Een beargumenteerd standpunt in te nemen over ethische dilemma’s die spelen rondom samenwerkingen ter bevordering van employability in een regio

  Studieduur

  Deze course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. De course start meerdere keren per jaar en kent een rooster van circa 7 weken. Je kunt hierbij rekenen op een studielast van 16-20 uur per week. 

  Toelating

  Een afgeronde bacheloropleiding. Kennis van bedrijfskunde en/of bestuurskunde middels een opleiding en/of werkervaring uit het bedrijfsleven en/of een andere opleidingsachtergrond. Deels wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig lesmateriaal. 

  Inschrijfvoorwaarden

  Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

  Starten

  De eerstvolgende start staat gepland voor september 2022. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl

  Aanmelden

  Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
   
  Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

  Prijsinformatie

  De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-. Dit bedrag is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

  Fiscale aftrekbaarheid

  Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
   
  Wat is het STAP-budget?
  Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

  Levenlanglerenkrediet

  Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Kortingsregeling

  De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Diploma

  Na succesvolle afronding van deze course ontvang je een certificaat, welke kan worden ingebracht als specialisatie in Your MBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau.

  Contact

  Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.