Minoren Informatica

Minoren Informatica

  • Informatica
  • Voltijd/deeltijd
  • 15 EC
  • 28 uur per studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
Minoren zijn blokken van 15 EC met inhoudelijk samenhangende cursussen. Studeer je bij de Open Universiteit (ook niet-informatica), dan kun je deze minoren inbrengen in de vrije ruimte. Ook als je student bent bij een andere universiteit, kun je deze inbrengen als minor.
 
Informatica biedt de volgende minoren aan:
  • Minor Informatiesystemen 15 EC
  • Minor Logica en wiskunde 15 EC
  • Minor Programmeren 15 EC
Kijk bij Inhoud voor meer informatie.


Minor Informatiesystemen 15 EC

Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 2 (nov-jan) Kwartiel 3 (feb-apr)
IB0102 Inleiding informatica (vaste cursus, 5 EC) IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (vaste cursus, 5 EC) IB0302 Relationele databases (vaste cursus, 5 EC)

Minor Logica en wiskunde 15 EC

Kwartiel 1-2 (sept-feb) Kwartiel 3-4 (feb-jun)
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties (variabele cursus, 5 EC) IB0602 Lineaire algebra en stochastiek (variabele cursus, 5 EC)
IB2912 Logica en informatica (variabele cursus, 5EC)

Minor Programmeren 15 EC

Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 3 (feb-apr)
IB0102 Inleiding informatica (vaste cursus, 5 EC) IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (vaste cursus, 5 EC)
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
(vaste cursus, 5 EC)

Academisch studeren op jouw manier

De cursussen van de Open Universiteit kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt virtuele bijeenkomsten en hebt regelmatig contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan een digitaal tentamen zijn of een opdracht. Bij elke cursus heb je drie tentamenkansen binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden. Je kunt ervoor kiezen het tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis via je eigen computer te maken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken.  
Via de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Collegegeld

Je betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en studieverleden.
Lees meer over kosten, Levenlanglerenkrediet, en de kortingsregeling (KCOU).