Marketing Management

Marketing Management

  • Managementwetenschappen
  • MM1004
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In het keuzevak Marketing management maken studenten kennis met hedendaagse ontwikkelingen in het vakgebied marketing. In aanvulling op ASM1, gaan we verder dan traditionele concepten (bijvoorbeeld de vier P’s of Kotler’s STP-benadering). We maken kennis met de vier belangrijkste uitdagingen waarmee hedendaagse marketeers te maken krijgen: 1) marketeers kunnen zich niet langer uitsluitend op Profit richten, maar moeten ook rekening houden met de twee andere P’s (People en Planet), 2) ze moeten opboksen tegen het cliché dat ze gezien worden als praatjesmakers of zelfs als bedriegers, 3) ze moeten in een woelige context werken waarin controle behouden moeilijk is (bijvoorbeeld omwille van negatieve feedback op sociale media) en 4) ze moeten in het algemeen rekening houden met de toenemende complexiteit van consumentengedrag en de beleving door de consument (‘customer journey’ en de ‘customer experience’). In deze cursus bestuderen we de processen die deze uitdagingen in stand houden, maar we analyseren ook mogelijke oplossingsrichtingen. Elke uitdaging wordt waar mogelijk bestudeerd in de context van een casus die de studenten voorleggen of een rijke casus die wordt voorgelegd. De begeleiders denken actief mee over mogelijke oplossingen en te plaatsen kanttekeningen.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus:
- bent u op de hoogte van state-of-the-art kennis en van recente ontwikkelingen in het vakgebied;
- kent u het belang en de mogelijkheden van marketing management voor het werven en behoud van klanten (en klanten van klanten);
- heeft u kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van marketing (online marketing, social media, branding, sustainability);
- bezit u specialistische kennis en vaardigheden voor het managen van klantrelaties;
- beschikt u over inzicht in de vier belangrijkste uitdagingen rondom de aandacht voor duurzaamheid: de beeldvorming, de rol van sociale media en de toenemende complexiteit van consumentengedrag en de beleving door de consument;
- beschikt u over een kritische, reflectieve houding ten aanzien van de gangbare kennis in en praktijk van het vakgebied.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiding afstudeeronderzoek.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden


Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0802 Voorbereiding afstudeeronderzoek MAM.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.
Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Mondeling tentamen.

Tentamentoelichting

U rondt de cursus af met een mondeling tentamen over de uitwerkingen van cases en open vragen, de leerstof in de tekstboeken en artikelen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit studietaken aangeboden via de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er snelkoppelingen naar academische artikelen in de digitale bibliotheek. Ook ontvangt u een reader met een vijftiental wetenschappelijke artikelen. Een inleidend en een afsluitend hoofdstuk plaatsen de artikelen in een perspectief. Eigen teksten worden in pdf-vorm aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.