Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (atmosfeer, bodem, oceanen) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). U leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leert u op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u inzicht in de relatie tussen milieuvraagstukken en verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde'. Verder kunt u de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde en hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen bij de realisatie hiervan.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Deze cursus wordt twee keer per jaar begeleid.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien u start met deze cursus Aarde, mens en milieu 2 in plaats van deel 1 zal de bestudering u mogelijk meer tijd vergen – afhankelijk van uw voorkennis op gebied van scheikunde en aardse processen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 of kwartiel 4. In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum en online werkcolleges via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Research)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
1. za 20-11-2021 / 10.00-16.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
2. di 30-11-2021 / 19.30-21.00 uur
3. di 21-12-2021 / 19.30-21.00 uur
4. di 18-01-2022 / 19.30-21.00 uur

Utrecht (Themadag Milieu)
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
1. za 23-04-20211 / 09.45-16.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begleider: dhr.dr.ir. R. Beunen
2. di 10-05-2022 / 19.30-21.00 uur
3. di 31-05-2022 / 19.30-21.00 uur
4. di 28-06-2022 / 19.30-21.00 uur

Docenten

Dr. ir. Jean Hugé (docent, examinator), dr. ir. Raoul Beunen (docent, examinator) en dr. Frank Van Belleghem (docent, plaatsvervangend examinator).

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 05-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0102). Om na te gaan of uw voorkennis scheikunde (vwo niveau) op peil is, en hoe u die vooraf op peil kunt brengen kunt u gebruik maken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe hebben we ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen, die van belang zijn voor het volgen van de cursus, zijn ook te vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’. Indien u dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus u meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC).

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan opdrachten en opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving, met terugkoppeling op opdrachten en opgaven, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen. De docenten organiseren een groepsbijeenkomst op één van de Themadagen in Studiecentrum Utrecht, een regiobijeenkomst en online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven, waarvan er een aantal zijn gebaseerd op video.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.