Aarde, mens en milieu 2: introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 2: introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0212
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (water, bodem en atmosfeer) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). Je leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leer je op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus kun je:
– uitleggen wat milieuproblemen zijn en aangeven wat de relatie is tussen milieuproblemen en duurzame ontwikkeling
– aangeven wat de algemene wetenschappelijke methode is voor het systematisch analyseren van milieuproblemen, wat de mogelijkheden maar ook de beperkingen hiervan zijn, en deze aanpak toepassen op een milieuprobleem
– een globaal overzicht geven van de geschiedenis van milieuproblemen en de beleids- en maatschappelijke reacties daarop, met een nadruk op de afgelopen decennia – aangeven wat belangrijke uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen voor duurzame ontwikkeling in de toekomst zijn
– het DPSIR-model voor analyse van milieuproblemen toepassen op een milieuprobleem in de praktijk en aangeven wat de mogelijkheden en beperkingen van dit model zijn.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden


Deze cursus wordt twee keer per jaar begeleid.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien je met deze cursus (deel 2) start in plaats van deel 1 zal de bestudering je mogelijk iets meer tijd vergen – afhankelijk van je voorkennis op het gebied van scheikunde en aardse processen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 of kwartiel 4. In beide kwartielen zijn er vier (online) begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docenten. Onderdeel van de begeleiding is een fysieke bijeenkomst in het studiecentrum in Utrecht tijdens een van de Themadagen die wordt georganiseerd door de opleiding.

Docenten

Dhr. dr. ir. J. Hugé (docent, examinator), dhr. dr. ir. R. Beunen (docent, plaatsvervangend examinator) en dhr. dr. F. Van Belleghem (docent).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn:
voor kwartiel 2 (start 2023-2024): 26-8-2024
voor kwartiel 4 (start 2023-2024): 18-11-2024 en 4-2-2025
voor kwartiel 2 (start 2024-2025): 4-2-2025, 28-4-2025 en 25-8-2025 (laatste tentamenmogelijkheid. De laatste inleverdatum voor de opdracht is 31-8-2025)
voor kwartiel 4 (start 2024-2025): 10-7-2025

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 26-08-2024 19:00, 18-11-2024 19:00, 04-02-2025 19:00, 28-04-2025 14:00, 10-07-2025 14:00, 25-08-2025 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' Binas tabellenboek
Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0102).

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursusboek en een digitale leeromgeving met opdrachten, zelftoetsen en de bijbehorende terugkoppeling, online colleges en een discussieforum.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docenten en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.