Ecosystems and Human Well-being

Ecosystems and Human Well-being

  • Natuurwetenschappen
  • NB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking wordt in de cursus gebruik gemaakt van het conceptuele raamwerk dat is ontwikkeld binnen het zogenaamde Millennium Ecosystem Assessment (MA). Dit 'assessment' is een beoordeling van de toestand van ecosystemen wereldwijd, de te verwachten ontwikkelingen, en de opties voor (meer) duurzaam beheer van ecosystemen. Het eindrapport van het MA dient als rode draad voor de cursus. De inhoud van dit rapport wordt aangevuld en verdiept met een tekstboek met ondersteunende ecologische kennis en kennis over de relatie tussen ecosystemen en maatschappelijke systemen.
In de cursus verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de analyse en oplossing van milieuproblemen die verband houden met de degradatie van ecosystemen. Via studietaken richt je je op de waarde van ecosystemen voor het menselijk welzijn, de veranderingen die de afgelopen vijftig jaar in ecosystemen zijn opgetreden, en de mogelijkheden om de huidige trend van doorgaande aantasting te keren. Aan de hand van een aantal sprekende casusbeschrijvingen verdiep je je nader in de precieze oorzaken, mechanismen en gevolgen van antropogene veranderingen in ecosystemen. Als afronding van de cursus voer je zelf een ecosysteem-assessment uit van een casusgebied op basis van een verzameling bronnen.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heb je kennis van en inzicht in:
- het functioneren van ecosystemen,
- de huidige toestand van ecosystemen op mondiaal niveau,
- de mogelijkheden voor duurzaam beheer van ecosystemen.
Tevens kun je:
- de interactie tussen mensen en ecosystemen analyseren met het 'conceptual framework for ecosystem assessment',
- een eenvoudig ecosysteem assessment zelfstandig uitvoeren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

De cursus bouwt voort op de ecologische basiskennis die wordt aangereikt in de propedeusecursussen Aarde, mens en milieu (1 en 2) en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling. Verder wordt voorkennis verwacht van evolutionaire processen en fysiologie op propedeuseniveau. Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk om het Engelstalige cursus- en bronnenmateriaal te kunnen bestuderen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 (van februari tot half april) dat open staat voor alle ingeschreven studenten.
Je kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Minimaal één keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek en een werkboek met opgaven in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de laatste informatie over de cursus en het forum met vragen en antwoorden van studenten.