Environmental Systems Analysis and Scenarios

Environmental Systems Analysis and Scenarios

  • Natuurwetenschappen
  • NB2002
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

U leert in deze Engelstalige cursus Environmental Systems Analysis and Scenarios hoe verschillende voorbeelden van natuurlijke systemen omgezet kunnen worden in mathematische modellen, en hoe u dit met het computerprogramma Stella kunt analyseren. U leert bijvoorbeeld modelleren hoe u maximale visvangst krijgt terwijl er toch een duurzaam evenwicht van de vispopulatie blijft bestaan. Tijdens dit werken aan modellen krijgt u bijvoorbeeld meer inzicht hoe terugkoppelingen werken tussen verschillende deelsystemen in het milieu, zoals het bodem-watersysteem. Als voorbeelden analyseren we i) hoe u maximale visvangst krijgt terwijl er toch een duurzaam evenwicht van de vispopulatie blijft bestaan door gebruik te maken van de exponentiële en logistische groei vergelijking, ii) hoe gebiedsvreemde stoffen verspreiden in meren en hoe chemische reacties hier een invloed op hebben en iii) hoe interacties en terugkoppelingen een rol spelen in tal van systemen zoals een predator-prooi- of competitiemodel. In het laatste deel van de cursus leert u wat de betekenis is van scenario’s in het wiskundig modelleren van milieusystemen. U leert eenvoudige scenario’s te formuleren voor toekomstige milieuprojecties. Als eindopdracht zult u opgedane competenties toepassen door zelf een model met scenario’s te ontwikkelen.

Leerdoelen
- Kennis en inzicht in de systeemanalyse op basisniveau om milieuvraagstukken te kunnen analyseren en oplossingsstrategieën aan te kunnen dragen.
- Formuleren van wiskundige modellen om werkelijke systemen te kunnen modelleren.
- Analyseren van wiskundige modellen door middel van computersimulaties.
- Begrijpen van de rol van scenario’s binnen de milieuwetenschappen en alternatieve scenario’s kunnen ontwikkelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Voorkennis

Enige voorkennis van wiskunde met name algebra, functies en het begrip van differentiaal vergelijkingen (bijvoorbeeld verkregen door afronding van cursus Wiskunde voor milieuwetenschappen NB0302).

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee online bijeenkomsten en een bijeenkomst op de themadag. Tevens zal de eindopdracht besproken worden in een online bijeenkomst waarbij u het model bespreekt met de docent.

Docenten

Dr. Gibran Vita (examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen bestaat uit de afsluitende opdracht, bestaande uit een tussentijdse opdracht (voldoende/onvoldoende) en een eindopdracht (cijfer). De docent beoordeelt de uitwerking van de eindopdracht na een voldoende uitwerking van de tussentijdse opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursusmap als reader met brondocumenten en geselecteerde hoofdstukken uit het boek Thinking in Systems (Donella Meadows).
Ieder ingeschreven student krijgt na inschrijving via de digitale leeromgeving toegang tot Stella software (studentlicentie).

Mediagebruik

U moet de beschikking hebben over een recente laptop. Deze is de gehele cursus nodig, en bij voorkeur tijdens de online werkcolleges en de bijeenkomst op de themadag.

Als u een andere laptop moet aanschaffen, let dan op de volgende vereisten van Stella:
- Geschikt voor Windows 10 of hoger en Macintosh OS 10.12.
- Een krachtige grafische kaart
- Een 64-bits besturingssysteem wordt aanbevolen.
- Minimaal 4 GB RAM is vereist, maar 8 GB wordt aanbevolen
- Een minimale harde schijf van 120 GB met minimaal 50 GB vrije ruimte wordt aanbevolen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen laptop en voor het installeren van de benodigde software volgens de aanbevolen instellingen. Zie veelgestelde vragen over software: https://www.iseesystems.com/resources/faqs/software.aspx

Let op: De studenten die een maand van tevoren zijn aangemeld, ontvangen twee weken voor aanvang van de cursus een e-mail van de softwareleverancier. U moet uw junkmail controleren op een e-mail die eindigt op "@iseesystems.com" en de instructies volgen. Studenten die zich een week voor aanvang van de cursus inschrijven, ontvangen de licentie-informatie nadat de cursus is gestart. U kunt echter beginnen met het doen van oefeningen met de proefversie en screenshots maken voor uw taken.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.