Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Virtueel milieuadviesbureau 2: BSc Afstudeeronderzoek
Natuurwetenschappen | 15 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code NB9906
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het virtueel milieuadviesbureau is een vorm van praktijkgericht onderwijs, waarin studenten samen werken aan echte milieuopdrachten van opdrachtgevers uit het milieuwerkveld. In het virtueel milieuadviesbureau InCompany Milieuadvies vervullen studenten functies die sterk overeenkomen met functies in de praktijk van het milieuwerkveld. Via een online werk- en leeromgeving (ict) kan het leeuwendeel van het werk vanuit de thuissituatie gedaan worden. De essentie van het adviesbureau is dat werken en leren tot één activiteit worden gemaakt. Verder is essentieel dat men dat grotendeels gezamenlijk doet, in teamverband. Het werken in het bedrijf is er op gericht dat de student allerlei competenties verwerft. Daarmee is kennisverwerving geen doel op zich, maar slechts een middel tot het verwerven van competenties. Met elke student worden individuele afspraken gemaakt over het leren én werken in het bedrijf; daarin wordt vastgelegd op welke competenties de student zich tijdens zijn deelname in het bedrijf specifiek wil richten.

Tijdens het werken in het bedrijf bouwt elke studentmedewerker een persoonlijk dossier op. Het dossier is een weergave van alle geleverde prestaties (individueel en in teamverband). Zo'n prestatie kan bijvoorbeeld zijn 'het leiden van een project', 'het schrijven van een (deel)verslag voor een externe opdrachtgever', 'het maken van modelberekeningen voor een project', 'het geven van een presentatie over de projectvoortgang', 'het deelnemen aan een bedrijfsinterne training of cursus', 'het leveren van een bijdrage aan de opbouw van de bedrijfsinterne kennisbank' etc. Op basis van dergelijke prestaties wordt de studentmedewerker beoordeeld. De verblijftijd van een studentmedewerker in het virtueel milieuadviesbureau wordt afhankelijk van vooropleiding en studiefase in samenspraak met de faculteit vastgesteld.
De afstudeeropdracht van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen maakt integraal onderdeel uit van het Virtueel milieuadviesbureau.

Leerdoelen
In de cursus Virtueel milieuadviesbureau 2 werkt u aan de persoonlijke ontwikkeling tot een milieu-natuurwetenschapper op Bachelor-of Science-eindniveau, op de competentiegebieden diagnose, onderzoek en interventie. Na het doorlopen van deze cursus kunt u met ondersteuning bijdragen aan:
- het in kaart brengen en nader definiëren van een milieuwetenschappelijk probleem (competentiegebied: diagnose);
- het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de rapportage daarover aan het milieuwerkveld (competentiegebied: onderzoek);
- het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen (competentiegebied: interventie).
Daarnaast bent u na het doorlopen van de cursus in staat om:
- wetenschappelijk onderbouwde informatie, ideeën en meningen over te dragen aan opdrachtgevers en collega's (wetenschappelijk rapporteren);
- een onderzoeksproject planmatig te organiseren (voorbereiden, uitvoeren en afronden), zodat de afgesproken resultaten succesvol worden behaald;
- te reflecteren op eigen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden en het functioneren in projectteams;
- verantwoorde keuzes te maken voor toekomstige stappen in de carrière (vervolgopleiding, arbeidsmarkt).

Aanmelden

Ingangseisen

Als eis voor deelname aan Virtueel milieuadviesbureau 2: BSc Afstudeeronderzoek moet het propedeusegetuigschrift zijn behaald, moet NB9904 (Virtueel milieuadviesbureau 1) zijn afgerond c.q. vrijgesteld, en minimaal 40 EC in het gebonden keuzedeel zijn afgerond c.q. vrijgesteld. Tevens geldt een portfolio-eis voor de postpropedeuse ter toelating tot deze cursus (zie Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en examenregeling 2017-2018).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Kenmerkend voor de Virtueel milieuadviesbureau 2 is dat studenten in teams van 3-4 studenten via de digitale leeromgeving samenwerken bij het doorlopen van deze cursus. De cursus kan niet individueel worden bestudeerd. Bovendien gelden er ingangseisen om tot deze cursus toegelaten te worden. Om deze redenen wordt de cursus één maal per jaar aangeboden in het eerste en tweede kwartiel (meestal startend begin september en eindigend eind januari).
Voordat u zich kunt aanmelden voor de cursus moet u eerst worden toegelaten door de examinator. U meldt zich aan voor deelname (vooraanmelding) door minimaal ruim een half jaar vooraf, liefst voor februari, een mail te sturen naar de examinator wilfried.ivens@ou.nl
U krijgt van de examinator bericht of u wordt toegelaten tot de eerstvolgende run van de cursus. Deze vroege vooraanmelding maakt het voor u als student en voor ons als opleiding mogelijk om uw deelname goed voor te bereiden. Late aanmelders worden alleen toegelaten als er op dat moment nog ruimte is.
Nadat u toestemming heeft gekregen tot toelating krijgt u bericht van de examinator dat u zich kunt aanmelden voor de cursus, via de OU-website.
U dient zich te realiseren dat het een intensieve periode van een half jaar betreft, waarin u 18 uur per week in een onderzoeksteam (van 3-4 studenten) samenwerkt en contacten onderhoud met een externe opdrachtgever en experts.

Voorkennis

Naast de ingangseisen dient u te beschikken over voldoende digitale vaardigheden op het niveau van het europees computer rijbewijs (ECDL.nl) en verwachten we van u een positieve houding naar samenwerken met teamleden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus, uw bachelor afstudeeropdracht, krijgt u veel docentbegeleiding volgens een studierooster. U werkt met uw collega studenten samen via een digitaal samenwerkingsplatform, dat tevens gebruikt wordt als platform voor de begeleiding door de docenten (feedback, coaching, beoordelingen).
Per run vinden drie verplichte bijeenkomsten plaats in het studiecentrum Eindhoven en een verplichte online bijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen. Deze cursus wordt verder via een digitaal samenwerkingsplatform begeleid.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. W. Ivens
1. di 03-09-2019 / 10.00-17.00 uur
2. di 08-10-2019 / 10.00-17.00 uur
3. do 23-01-2020 / 10.00-17.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. W. Ivens
1. di 19-11-2019 / 13.00-17.00 uur
2. do 12-12-2019 / 10.00-17.00 uur

Docenten

Dr. Wilfried Ivens (examinator), dr. ir. Angelique Lansu (plv. examinator), dr. ir. Lily Fredrix, dr. Ansje Löhr, dr. Dennis Uit de Weerd, drs. Jikke van Wijnen, dr. Raoul Beunen en drs. Els Jans.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

U ontvangt enkele weken voor de start van de werkzaamheden:
- het Handboek Virtueel milieuadviesbureau;
- informatie voor het solliciteren en het kiezen van milieuonderzoek;
- een licentie met software voor het groupwarepakket eRoom.
Nadere instructies worden rechtstreeks verstrekt vanuit de opleiding.

Mediagebruik

Voor deelname aan het Virtueel milieuadviesbureau is het bezit van een computer met internettoegang een voorwaarde. De digitale werk- en leeromgeving en de bijbehorende ondersteunende voorzieningen vormen een essentieel onderdeel van de cursus. De deelnemende studenten werken samen met de groupware eRoom. Aanbevolen wordt ook gebruik te maken van internettelefonie Skype. Hulpmiddelen die de studenten veelvuldig gebruiken tijdens het onderzoek staan in de digitale leeromgeving (opleidingssite Natuurwetenschappen): het APA-style structureren van bibliografische gegevens ten behoeve van het wetenschappelijk publiceren, de bibliotheekdatabases Endnote of Referencemanager en de Universiteitsbibliotheek.

Digitale leeromgeving

U start de cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Daarnaast krijgt u toegang tot een digitaal samenwerkingsplatform.