Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Environmental Health Sciences
Natuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code NM0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Environmental Health Sciences gaat uit van een probleemgestuurde aanpak. Een viertal milieugezondheidscasussen staat centraal in de cursus. De student moet relevante informatie bij elkaar brengen en kritisch beoordelen, probleemoplossend denken en handelen, consequenties van oplossingen aangeven en schriftelijk verslag doen van de bevindingen. Een centraal element in de cursus is de gezondheidskundige advieswaarde. De cursus behandelt met name de natuurwetenschappelijke aspecten uit de gezondheidsrisicoanalyse die bij het tot stand komen van gezondheidskundige advieswaarden een rol spelen. In de vier casussen komen de stappen van blootstelling tot en met het vaststellen van gezondheidseffecten aan de orde. Ook de evaluatie van gezondheidsnormen komt aan bod. De casussen gaan over fijn stof, gewasbeschermingsmiddelen, nanodeeltjes en cumulatieve risico's.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus:
- kunt u de verschillende aspecten die een rol spelen bij een concreet milieugezondheidsprobleem in kaart brengen, de stakeholders benoemen en aangeven wat de (verschillende) visies op het betreffende milieugezondheidsprobleem zijn
- heeft u inzicht in de totstandkoming en implementatie van gezondheidsnormen voor milieucontaminanten
- heeft u inzicht in de belangrijkste principes, concepten en analytische tools die worden toegepast bij de gezondheidsrisicobeoordeling van milieucontaminanten
- kunt u de inzet van de belangrijkste tools die gebruikt worden bij een gezondheidsrisicobeoordelingsprocedure voor milieucontaminanten, de belangrijkste resultaten en de erop gebaseerde conclusies evalueren
- bent u in staat simpele modellen die worden gebruikt voor gezondheidsrisicoanalyses toe te passen
- kent u de mogelijkheden en beperkingen van modellen voor gezondheidseffecten door milieucontaminanten en kunt u in concrete gevallen de verschillen tussen gemodelleerde en gemeten parameters beschrijven en evalueren
- kunt u de beperkingen aangeven van een gezondheidsrisicobeoordeling voor 'nieuwe' milieucontaminanten zoals synthetische nanodeeltjes
- kunt u voorgestelde oplossingsrichtingen (gezondheidsnormen) evalueren, gebruik makend van aangereikte tools
- heeft u inzicht in de rol van milieuwetenschappelijke kennis en expertise bij besluitvorming rond gezondheidsnormen
- kunt u reflecteren op de toepassingsmogelijkheden van verschillende multidisciplinaire principes, theorieën, concepten, en tools.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences of de masteropleiding Environmental Sciences.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2019. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

De cursus Environmental Health Sciences (EHS) is een keuzecursus in de masteropleiding Environmental Sciences. De cursus is bedoeld voor studenten die belangstelling hebben voor milieu- en gezondheidsvraagstukken en bijvoorbeeld een baan ambiëren bij een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of onderzoeksinstituut op het terrein van milieu & gezondheid.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende:
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Environmental Sciences, neem eerst contact op met uw mentor.

Voorkennis

Er wordt uitgegaan van milieuwetenschappelijke voorkennis op het eindniveau van de bacheloropleiding (voldoende voorkennis op het gebied van toxicologie, epidemiologie en risk assessment), en een goede passieve beheersing van de Engelse taal.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent verzorgt begeleiding tijdens de themadag Research op 1 december 2018.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Themadag Research)
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. R. Niesink
za 14-12-2019 / 10.00-16.00 uur

Docenten

Dr. Raymond Niesink.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Deelnemers aan de cursus moeten op individuele basis een casus op het gebied van milieu en gezondheid uitwerken.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een ringband met studeerwijzer, introductie tot de casussen, theoretische achtergrondliteratuur en aanvullende literatuur bij de casussen;
- de cursussite in de digitale leeromgeving met de opdrachtbeschrijvingen van de casussen en aanvullend materiaal.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite (digitale leeromgeving) vindt u de laatste informatie over de cursus.