The Science of Climate Change

The Science of Climate Change

  • Natuurwetenschappen
  • NM0502
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus The Science of Climate Change wordt vorm gegeven rond het thema Klimaatverandering, als een goed voorbeeld van een milieuwetenschappelijk vraagstuk waarin complexiteit van kennis duidelijk naar voren komt en waarin de aanwezigheid van natuurwetenschappelijk kennis, of het (soms) juist ontbreken daarvan, een belangrijk rol speelt.
De cursus begint met een introducerend hoofdstuk waarin u kennis maakt met het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Fifth Assessment Report (AR5). U wordt daarnaast aan de hand van verschillende bronnen en interviews met experts verder ingewijd in de begrippen onzekerheid en diversiteit, die een rode draad door de cursus vormen, en de wijze waarop daar mee om te gaan.
Een groot deel van de cursus werkt u aan een integrale opdracht waarbij u aan de hand van een door uzelf gekozen onderwerp werkt aan verschillende opdrachten. Hierbij gaat u aan de slag met het uitwerken van verschillende deelopdrachten in de vier hoofdstukken die de hoofdonderwerpen van klimaatverandering behandelen, namelijk de natuurwetenschappelijke aspecten van klimaatverandering, de impact van klimaatverandering, het gebruik van scenario's in klimaatverandering en mitigatie van klimaatverandering.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus kunt u:
- de aangereikte generieke kennis over klimaatverandering toepassen om een probleembeschrijving van een klimaatcasus op te stellen
- een probleemstelling voor een klimaatcasus opstellen en de belangrijkste onderzoeksmethoden selecteren om deze probleemstelling te onderzoeken
- mogelijke oplossings- en handelingsrichtingen voor een klimaatprobleem identificeren, de consequenties hiervan benoemen en de maatschappelijke haalbaarheid daarvan inschatten.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences of de masteropleiding Environmental Sciences.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De geheel Engelstalige cursus The Science of Climate Change is een keuzecursus van de masteropleiding Environmental Sciences. De cursus richt zich op studenten die in hun (toekomstige) werkveld - van gemeente tot internationale organisaties - te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en daarbij in staat moeten zijn selectief om te gaan met informatie.

Heeft u interesse in deze cursus, let dan op het volgende:
- Bent u nog geen student, vraag eerst een adviesgesprek aan.
- Bent u al student in de master Environmental Sciences, neem eerst contact op met uw mentor.

Voorkennis

Er wordt uitgegaan van voorkennis op het eindniveau van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen of eind schakelprogramma naar de masteropleiding, en een goede passieve beheersing van de Engelse taal.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent en reageren op bijdragen van medestudenten.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De basis van de cursus is het IPCC 5th Assessment Report. De cursus is geheel Engelstalig en wordt aangeboden via de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite (digitale leeromgeving) vindt u de laatste informatie over de cursus.