Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals

Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals

  • Onderwijswetenschappen
  • OB0202
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals heeft een inleidend karakter en is gericht op onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis (niet-juristen). De eerste drie leereenheden staan in het teken van het opdoen van algemene juridische basiskennis die voor het begrijpen van het (onderwijs-)recht noodzakelijk is. De daaropvolgende leereenheden geven een overzicht van de onderwijswetgeving op hoofdlijnen. Als je deze cursus hebt gevolgd, heb je inzicht in de plaats van het onderwijsrecht in verhouding tot het privaatrecht en het bestuursrecht en heb je kennis van de privaatrechtelijke- en bestuursrechtelijke gronden waarop het onderwijsrecht steunt.
In het programma zijn enkele online bijeenkomsten opgenomen. Na het volgen van deze cursus heb je begrip van de functie en het systeem van wetgeving, de plaats van het onderwijsrecht in het Nederlandse onderwijsbestel, de plaats van de sectorwetten alsmede de juridisch kwalificatie van onderwijsverhoudingen, de juridische aspecten van de kwaliteitszorg, de leerplicht en het toezicht op het onderwijs.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is bedoeld voor onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding en virtuele klassen.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Reader: wettenbundel onderwijsrecht.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.