Methoden voor onderwijsonderzoek

Methoden voor onderwijsonderzoek

  • Onderwijswetenschappen
  • OM0213
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Deze cursus geeft enerzijds een systematisch overzicht van wetenschappelijke methoden in onderwijsonderzoek. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden komen op evenwichtige en samenhangende wijze aan bod. De fundamentele stappen in het onderzoeksproces worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden. Voorbeeldscripts, praktische richtlijnen en checklists met nuttige informatie voor onderzoekers worden aangereikt die je helpen bij het opzetten van wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Anderzijds leer je in deze cursus hoe je een onderzoeksvoorstel moet schrijven. Door heel concreet te beschrijven hoe een beginnende wetenschapper een onderzoek ontwerpt en uitvoert, krijg je het instrumentarium in handen om uiteindelijk, samen met medestudenten, een valide onderzoeksvoorstel uit te werken. Je ontwikkelt zo je inzicht in de praktische kanten van het doen van onderzoek.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- de kenmerken van kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen en onderscheiden;
- de verschillende onderzoeksmethoden onderscheiden;
- de kenmerken van de verschillende onderzoeksmethoden beschrijven;
- de verschillende types van de verschillende onderzoeksmethoden onderscheiden;
- de stappen beschrijven die genomen moeten worden bij de verschillende onderzoeksmethoden;
- criteria beschrijven waarop de verschillende onderzoeksmethoden beoordeeld worden;
- beschrijven welke ethische issues kunnen optreden bij het doen van onderzoek;
- een verantwoorde keuze maken voor een concrete onderzoeksmethode en die keuze onderbouwen;
- een beargumenteerde opzet maken voor een concreet onderzoek;
- een onderzoeksopzet kritisch evalueren.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Deze cursus kent een vast startmoment volgens het jaarrooster in kwartielen. Aanmelden na de start van het kwartiel is niet mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De studietaken in deze cursus doorloop je deels zelfstandig en deels samen met medestudenten in studiegroepen van vier studenten.

Aan het begin van de cursus is een algemene plenaire virtuele klas gepland waarin de cursus en de eerste opdrachten worden toegelicht. In de derde week van de cursus vindt een plenaire virtuele klas plaats rondom een opdracht in het thema ‘validiteit’ en wordt een toelichting van de eindopdracht (tentamenverplichting) gegeven.
Daarnaast worden op verschillende momenten groepsvirtuele klassessies georganiseerd. Een doorlopende virtuele klas staat open voor overleg en samenwerking met de studiegroepsgenoten. De docenten monitoren je voortgang in de cursus door middel van de ingestuurde opdrachten en de bespreking van deze opdrachten tijdens drie momenten in de groepsvirtuele klassen met je studiegroep. In het discussieforum kan gecommuniceerd worden met studenten uit andere studiegroepen en via ‘Vraag uw docent’ kan met de gekoppelde docent gecommuniceerd worden.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De tentamenverplichting bestaat uit een groepsopdracht. Je werkt samen aan een onderzoeksvoorstel, dat je aan het eind van de cursus ter beoordeling instuurt. Het eindcijfer voor de cursus wordt geheel bepaald door de beoordeling van de groepsopdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Engelstalig handboek, een Nederlandstalig digitaal werkboek en een aantal Engelstalige artikelen. Het handboek is geschreven door Creswell en draagt als titel 'Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research'. Het digitaal werkboek vormt je studieleidraad. De hierin opgenomen studietaken bieden je de mogelijkheid om jezelf te toetsen, aanvullende informatie te vinden en onderzoeksvaardigheden te oefenen.

Digitale leeromgeving

In deze cursus werk je in de digitale leeromgeving. In de omgeving vind je materialen, opdrachten en communicatietools.