Biologische grondslagen: cognitie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Biologische grondslagen: cognitie
Psychologie | 5 EC
Code PB0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

‘Biologische grondslagen: cognitie’ vormt een verdieping in de Biologische psychologie, met name als het gaat om de anatomie van onze hersenen en de wijze waarop het functioneren van de hersenen wordt gemeten en gemonitord. Binnen de cursus komt u aanraking met de hersenprocessen die ten grondslag liggen aan waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Tevens zult u leren op welke manier hier onderzoek naar wordt gedaan.

Hoe weten we wat er plaatsvindt in onze hersenen? Waarom kunnen we ons wel herinneren wie we jaren geleden zijn tegengekomen, maar vergeten we soms meteen na een tentamen die ene naam van die theorie? Hoe kan het dat we tijdens een feest in gesprek kunnen zijn met iemand en toch ook een interessant gesprek ernaast kunnen volgen? Welke experimenten worden gedaan om hier meer informatie over te vergaren? Binnen deze cursus komt u in aanraking met functies die ten grondslag liggen aan uw waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Niet alleen vanuit de Cognitieve psychologie, maar ook vanuit de Biologische psychologie, met name door hersenonderzoek, zijn wetenschappers de laatste jaren enorm veel te weten gekomen. Vanuit al deze onderzoeksgebieden verschaft de cursus u kennis en inzichten over onze cognitieve functies.

Leerdoelen
Doel van de cursus is kennis en inzicht verschaffen in de Biologische psychologie en de algemene cognitieve functies. Tevens is het de bedoeling dat er globale kennis wordt opgedaan van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekstechnieken binnen de Cognitieve neurowetenschappen.

Na bestudering van de cursus heeft u kennis van en inzicht in:
- de betekenis van de Cognitieve neurowetenschappen en de theoretische uitgangspunten van de Cognitieve psychologie;
- de breinanatomie en de wijze waarop het functioneren van het brein in kaart wordt gebracht (EEG, fMRI, MRI);
- de theorievorming rondom de basale cognitieve domeinen, waaronder waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties;
- de cognitieve verwerking en integratie van (sociale) informatie;
- experimentele methoden en technische onderzoekbenaderingen die gebruikt kunnen worden bij onderzoek binnen de Cognitieve neurowetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege het Engelstalige tekstboek. Daarnaast wordt aanbevolen om eerst de cursus ‘Inleiding in de psychologie’ te hebben gevolgd.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen, waar u met uw medestudenten niet uitkomt, kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. W. Waterink.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U legt het tentamen af op een studiecentrum.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- The student’s guide to Cognitive neuroscience (third edition). J. Ward.(2015). London: Psychology Press.
- Digitaal werkboek met additionele leerstof en informatie en opdrachten die bedoeld zijn om u te helpen bij het verwerken van de stof in het tekstboek.

Mediagebruik

Binnen deze cursus wordt gebruik gemaakt van een digitaal werkboek met vier studietaken.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren met uw medestudenten over de leerstof.