Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Geschiedenis van de psychologie
Psychologie | 5 studiepunten (EC)
Code PB1002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Waarom een cursus 'geschiedenis van de psychologie'? Is het niet zo dat de psychologische kennis van vroeger inmiddels is achterhaald? Dat is maar ten dele waar. Veel van de vraagstukken die 150 jaar geleden de pioniers van de psychologie in beweging brachten, zijn ook nu nog actueel.

Historische kennis van een vakgebied verschaft inzicht in de betekenis van begrippen, stromingen en theorieën. Het voorkomt dat men oude ideeën en bevindingen al te gemakkelijk voor nieuw aanziet, en het relativeert de huidige staat van onze kennis. Immers, als onze kennis van twintig jaar geleden nu al weer achterhaald is, wat zegt dat dan over de houdbaarheid van onze kennis nu? Wie op de hoogte is van de geschiedenis van het vakgebied, leert de huidige psychologische kennis dus beter op haar waarde schatten.

De cursus Geschiedenis van de psychologie bestaat uit een tekstboek – de vijfde editie van Pioneers of Psychology (Fancher & Rutherford, 2017) - en een digitaal werkboek dat fungeert als een wegwijzer door de cursusstof. De cursus is verdeeld in twee delen.

Het eerste deel begint met een verkenning van de wortels van de psychologie in de antieke Griekse en Arabische cultuur, om vervolgens te kijken naar enkele voorlopers in de West-Europese filosofie en geneeskunde. In de negentiende eeuw zien we dan de eerste grondslagen verschijnen van de hedendaagse psychologie: de Duitse psychofysiologie en het werk van Wilhem Wundt, de evolutietheorie van Charles Darwin en de toepassing daarvan door Francis Galton, en tot slot het ontstaan van de Amerikaanse psychologie bij William James. Dat alles mondt uit in het werk van B.F. Skinner, die beschouwd kan worden als de architect van de hedendaagse wetenschappelijke psychologie.

In het tweede deel van de cursus bekijken we hoe in de afgelopen eeuw de psychologie is opgesplitst in een aantal subdisciplines. We kijken naar de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die zorgden voor de ontwikkeling van de sociale psychologie, de persoonlijkheidspsychologie, de ontwikkelingspsychologie en de cognitieve psychologie. Daarbij is tevens aandacht voor de professionalisering van de psychologie als klinisch en toegepast vakgebied.

Leerdoelen
Het doel van deze cursus is tweeledig. Enerzijds wordt van u verwacht dat u na het doorlopen van de cursus zich de inhoud van het boek grondig hebt eigengemaakt. Anderzijds werken we in deze cursus aan uw presentatievaardigheden.

Nadat u deze cursus hebt doorlopen, kunt u:
- de geschiedenis van de psychologie op hoofdlijnen reproduceren en de dwarsverbanden daarin herkennen;
- uitleggen hoe de ideeëngeschiedenis en de maatschappelijke context elkaar hebben beïnvloed bij de groei van psychologische kennis;
- uitleggen waarom en wanneer psychologische vraagstukken konden uitgroeien tot een zelfstandige discipline;
- benoemen welke belangrijke stromingen, theorieën en methoden een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de academische psychologie;
- een tijdlijn schetsen met belangrijke theorieën, thema's en personen;
- verschillende theorieën en begrippen met elkaar in verband brengen, inhoudelijk en historisch;
- uitleggen welke maatschappelijke en wetenschappelijke omstandigheden hebben gezorgd voor de professionalisering van de klinische en toegepaste psychologie;
- in samenwerking met medestudenten een korte presentatie voorbereiden over een willekeurig onderwerp uit de geschiedenis van de psychologie, en deze presentatie verzorgen voor een publiek van medestudenten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege het Engelstalige tekstboek.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent. Daarnaast verzorgt u onder begeleiding van een docent een presentatie op een van de verplichte presentatiebijeenkomsten die bij de cursus worden georganiseerd. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst is alleen mogelijk via de digitale leeromgeving, nadat u aangemeld bent voor de cursus. Per kwartiel waarin u aangemeld bent kunt u kiezen uit 1 van de 2 sessies op een studiecentrum.

Begeleidingsbijeenkomsten


Antwerpen
Kwartiel 2 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 25-01-2020 / 10.00-12.00 uur / Sessie 1 of
2. za 25-01-2020 / 13.00-15.00 uur / Sessie 2
Kwartiel 4 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 27-06-2020 / 10.00-12.00 uur / Sessie 1 of
2. za 27-06-2020 / 13.00-15.00 uur / Sessie 2

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. J. Eshuis
1. wo 29-01-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1 / Voorbereiding: Presentatie
2. wo 29-01-2020 / 19.00-21.00 uur / Groep 2 / Voorbereiding: Presentatie
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. J. Eshuis
1. wo 01-07-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1 / Voorbereiding: Presentatie
2. wo 01-07-2020 / 19.00-21.00 uur / Groep 2 / Voorbereiding: Presentatie

Rotterdam
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. prof.dr. A. Bos
1. di 28-01-2020 / 15.00-17.00 uur / Sessie 1 of
2. di 28-01-2020 / 19.00-21.00 uur / Sessie 2
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. J. van Beek
1. wo 01-07-2020 / 16.00-18.00 uur / Sessie 1 of
2. wo 01-07-2020 / 19.00-21.00 uur / Sessie 2

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. S. Gruijters
1. di 28-01-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1
2. di 28-01-2020 / 18.30-20.30 uur / Groep 2
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. S. Gruijters
1. ma 29-06-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1
2. ma 29-06-2020 / 18.30-20.30 uur / Groep 2

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. M. van Duijn
1. ma 27-01-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1 / Voorbereiding: Presentatie
2. ma 27-01-2020 / 19.00-21.00 uur / Groep 2 / Voorbereiding: Presentatie
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. M. van Duijn
1. ma 29-06-2020 / 16.00-18.00 uur / Groep 1 / Voorbereiding: Presentatie
2. ma 29-06-2020 / 19.00-21.00 uur / Groep 2 / Voorbereiding: Presentatie

Docenten

Dhr. dr. J. Eshuis en dhr. prof. dr. A. Bos.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. Indien u sneller wenst te studeren kunt u het tentamen ook eerder afleggen. Raadpleeg daarvoor uw studieadviseur.
De opdracht bestaat uit een verplichte presentatiebijeenkomst in een studiecentrum. Deze presentatiebijeenkomst wordt begeleid door een docent.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus Geschiedenis van de psychologie maakt gebruik van de vijfde editie van het boek Pioneers of Psychology (Fancher & Rutherford, 2017). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.