Psychologische gespreksvoering

Psychologische gespreksvoering

  • Psychologie
  • PB1112
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In de rol van vriend, vriendin, partner, ouder, kind, collega, of in andere rollen in de werksituatie heb je waarschijnlijk al anderen geholpen, door een luisterend oor te bieden, raad te geven, steun te geven. Hierbij heb je waarschijnlijk ook gemerkt dat hulp bieden niet gemakkelijk is: in de ingewikkelde context van de persoonlijke relatie is het zoeken naar de juiste toon, de juiste adviezen, de juiste balans tussen geven en nemen. Je hebt waarschijnlijk ook gemerkt dat je slecht in staat bent het probleem van de ander op te lossen. Je weldoordachte adviezen worden zelden opgevolgd.

In deze cursus Psychologische Gespreksvoering maak je kennis met de vaardigheden die verder reiken dan wat je als vriend/vriendin/collega gewend bent te gebruiken. Dat doen we in de eerste plaats door in te gaan op je rol als psychologisch hulpverlener: waarin verschilt de psychologische hulpverlening van andere vormen van hulpverlening? Wat is een professionele houding en hoe draagt die bij aan een succesvolle hulpverlening?

In de tweede plaats leer je in deze cursus de vaardigheden aan die je als professionele psychologische hulpverlener kan inzetten. Binnen de context van een hulpverleningsgesprek leer je om de basis te leggen van een therapeutische werkrelatie, door het hanteren van gespreksdoelen en het gebruik van luistervaardigheden. Je leert het gesprek zodanig vorm te geven dat je je cliënt helpt de eigen problematiek te onderzoeken zodat deze zelf op nieuwe inzichten komt. Je leert de problematiek te duiden aan de hand van psychologische theorieën en gebruikt deze om je doelen in het gesprek vorm te geven.

Practicum
De cursus Psychologische Gespreksvoering combineert afstandsonderwijs met de intensieve leerervaring van het practicum. De theorie lees je in een tekstboek, waarbij je met opdrachten en aanvullende tekst in de online leeromgeving wordt geholpen de relevante concepten te begrijpen. Je oefent zelfstandig nieuwe gespreksvaardigheden met een interactieve online tool, iSpot, waarin je de webcam gebruikt om levensecht te reageren op videofragmenten. In een periode van 10 weken volg je samen met medestudenten het practicum op een studiecentrum, waarbij plenaire bijeenkomsten met je docent worden afgewisseld met bijeenkomsten in drietallen. In goed voorbereide rollenspelen voer je met je medestudenten counselingsgesprekken, waarbij je zowel in de rol van cliënt als in de rol van psycholoog ervaart hoe het toepassen van luistervaardigheden en het gebruik van nuancerende gespreksvaardigheden je cliënt helpt om tot nieuwe inzichten te komen. In reflectieverslagen kijk je terug op de gesprekken die je hebt gevoerd, waarbij je van je docent persoonlijke feedback krijgt om aan je eigen leerdoelen verder te werken.

Leerdoelen
Algemeen doel:
Je kan in een psychologisch hulpverleningsgesprek op een professionele manier een houding aannemen en gespreksvaardigheden toepassen zodanig dat de cliënt geholpen wordt om meer inzicht en overzicht te krijgen t.a.v. zijn psychische problemen, waardoor een verandering van beleving en gedrag mogelijk gemaakt wordt.

1. Je kan met behulp van houding en gespreksvaardigheden een vertrouwensrelatie opbouwen waarbinnen de cliënt zich veilig voelt om zich te uiten over de psychische problematiek.
2.Je kan in een probleemverhelderend gesprek de relevante factoren in persoon, gedrag en omgeving uitvragen door het doelgericht toepassen van de basisgespreksvaardigheden.
3. Je kan op basis van een probleemverhelderend gesprek met steun van wetenschappelijke theorieën reflecteren op de casus en doelen formuleren voor vervolggesprekken.
4.Je kan in een probleemnuancerend gesprek met behulp van de vaardigheden de beleving ruimte geven en de cliënt helpen zijn referentiekader te verbreden, zodat een nieuw perspectief op het probleem ontstaat.
5. Je kan van de gevoerde gesprekken mondeling en schriftelijk verslag doen voor een publiek van gelijken (peers).
6. Je kan kritisch reflecteren op het verloop van de gevoerde gesprekken en betrekt daarbij de invloed van de eigen houding en de toepassing van vaardigheden op het bereiken van de gespreksdoelen.
7. Je kan het leerproces van medestudenten ondersteunen door gesprekken te observeren en feedback te geven op het gebruik van houding en gespreksvaardigheden aan de hand van individuele leerdoelen.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Ingangseisen

Je dient de propedeuse psychologie afgerond te hebben. Daarnaast dien je in de postpropedeuse tenminste 50 studiepunten te hebben behaald én de cursus Gespreksvoering te hebben afgerond. Een goede actieve beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Als je de cursus Gespreksvoering vrijgesteld hebt gekregen maar moeite hebt met gespreksvaardigheden, adviseren we je die cursus voorafgaand aan de cursus Psychologische Gespreksvoering te doen. Je kunt je gespreksvaardigheden ook opfrissen met de opfriscursus basisvaardigheden, waar alle studenten toegang toe hebben.

Volg je een schakelprogramma, dan heb je tenminste 15 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse. Volg je de verkorte bacheloropleiding, dan heb je tenminste 30 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft verplichte practicumbijeenkomsten. Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is verplicht en is mogelijk zodra je toegang hebt tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
De begeleiding van de practicumbijeenkomsten is in handen van verschillende practicumdocenten. Deze docent begeleidt je tijdens de practicumbijeenkomsten en bij het doorlopen van de cursus in de digitale leeromgeving.

De plenaire bijeenkomst 1 en plenaire bijeenkomst 2 vinden plaats in cursusweek 1-3. In cursusweek 3-6 vinden twee zelf te plannen bijeenkomsten) plaats in subgroepen (drietallen). Een plenaire intervisiebijeenkomst vindt plaats in week 7. In cursusweek 8-9 plan je samen met je subgroep opnieuw twee bijeenkomsten. In cursusweek 10 vind de laatste plenaire intervisiebijeenkomst plaats.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. van de Ven-Boonen
Groep 1
1. wo 23-11-2022 / 18:00-21:00 uur
2. wo 30-11-2022 / 18:00-21:00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 11-01-2023 / 18:00-21:00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 01-02-2023 / 18:00-21:00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. M. van de Ven-Boonen
Groep 1
1. ma 08-05-2023 / 18:00-21:00 uur
2. ma 15-05-2023 / 18:00-21:00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. ma 19-06-2023 / 18:00-21:00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. LET OP! za (ipv ma) 08-07-2023 / 11:00-14:00 uur

Antwerpen
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. A. Grauvogl
1. za 26-11-2022 / 10.00-13.00 uur
2. za 03-12-2022 / 10.00-13.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. za 07-01-2023 / 10.00-13.00 uur / ONLINE
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. za 28-01-2023 / 14.00-17.00 uur / ONLINE

Leuven
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. A. Grauvogl
1. za 06-05-2023 / 10.00-13.00 uur
2. za 13-05-2023 / 10.00-13.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. za 17-06-2023 / 14.00-17.00 uur / ONLINE
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. 08-07-2023 / 14.00-17.00 uur / ONLINE

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. S. Wouters
Groep 1
1. di 22-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. di 29-11-2022 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. di 10-01-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. di 31-01-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. A. Mengelers
Groep 2
1. wo 23-11-2022 / 17.30-20.30 uur
2. wo 30-11-2022 / 17.30-20.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 04-01-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 25-01-2023 / 17.30-20.30 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. K. Karos
Groep 3
1. ma 21-11-2022/ 14:00-17:00 uur
2. ma 28-11-2022 / 14:00-17:00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. ma 09-01-2023 / 14:00-17:00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. ma 30-01-2023 / 14:00-17:00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. J. Boselie
Groep 1
1. za 06-05-2023 / 9.30-12.30 uur
2. za 13-05-2023 / 9.30-12.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. za 17-06-2023 / 9.30-12.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. za 08-07-2023 / 9.30-12.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. E. Niesten
Groep 2
1. di 09-05-2023 / 17.30-20.30 uur
2. di 16-05-2023 / 17.30-20.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 15-06-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 06-07-2023 / 17.30-20.30 uur

Groningen
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. M. Hommes
1.do 24-11-2022/ 18:00-21:00
2. do 01-12-2022/ 18:00-21:00
3. zelf plannen
4. geen bijeenkomst
5. zelf plannen
6. geen bijeenkomst
7. do 12-01-2023/ 18:00-21:00
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. do 02-02-2023/ 18:00-21:00

Nijmegen
Kwartiel 2 - begeider: mw.drs.mr. P. Vermij
1. vr 25-11-2022 / 13.00-16.00 uur
2. vr 02-12-2022 / 13.00-16.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. vr 13-01-2023 / 13.00-16.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. vr 03-02-2023 / 13.00-16.00 uur
Kwartiel 4 - begeider: dhr.dr. K. Karos
1. wo 10-05-2023 / 14:00-17:00 uur
2. wo 17-05-2023 / 14:00-17:00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 14-06-2023 / 14:00-17:00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 05-07-2023 / 14.00-17.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 2 - begeleider: mw.drs. S. Stuurman
Groep 1
1. di 22-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. di 29-11-2022 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. di 10-01-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10.di 31-01-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. S. Scheveneels
Groep 2
1. wo 23-11-2022 / 16.30u tot 19.30u
2. wo 30-11-2022 / 16.30u tot 19.30u
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 11-01-2023 / 16.30u tot 19.30u
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 1-02-2023 / 16.30u tot 19.30u.
Kwartiel 4 - begeleider: mw.drs. S. Stuurman
Groep 1
1. di 09-05-2023 / 18.00-21.00 uur
2. ma 15-05-2023 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. ma 12-06-2023
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10.ma 03-07-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.drs.mr. P. Vermij
Groep 2
1. ma 08-05-2023 / 17.30-20.30 uur
2. za 13-05-2023 / 10.00-13.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. za 17-6-2023 / 10.00-13.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. za 08-07-2023 / 10.00-13.00 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.dr. J. Kuntze
Groep 1
1. do 24-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. do 01-12-2022 / 28.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 12-01-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. 02-02-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. D. van Deursen
Groep 2
1. di 22-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. di 29-11-2022 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. di 10-01-20-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. di 31-01-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. E. Heynen
Groep 3
1. Geen bijeenkomst
2. wo 23-11-2022 / 17.30-20.30 uur
3. wo 30-11-2022 / 17.30-20.30 uur
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 04-01-2023 / 17.30-20.20 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 25-01-2023 / 17.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. I. Hulshof
Groep 1
1. di 02-05-2023 / 17.30-20.30 uur
2. di 09-05-2023 / 17.30-20.20 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. donderdag 15 -06-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 06-07-2023 / 17.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. D. van Deursen
Groep 2
1. Geen bijeenkomst
2. ma 08-05-2023 / 18.00-21.00 uur
3. ma 15-05-2023 / 18.00-21.00 uur en zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. di 13-06-22 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. di 04-07-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. S. Scheveneels
Groep 3
1.LET OP! wo 03-05-2023 / 13.00-16.00 uur
2. do 11-05-2023 / 13.00-16.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 15-06-2023 / 13.00-16 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 06-07-2023 / 13.00-16.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. I. Hulshof
Groep 3
1.di 02-05-2023 / 17.30-20.30 uur
2.di 09-05-2023 / 17.30-20.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 15-06-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 06-07-2023 / 17.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. E. de Hullu
Groep 1
1. do 24-11-2022 / 18.00-21.00 uur
2. do 01-12-2022 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 12-01-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 02-02-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. H. Bosgraaf-Groothof
Groep 2
1. wo 23-11-2022 / 17.30 -20.30 uur
2. wo 30-11-2022 / 17.30-20.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. wo 11-01-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. wo 01-02-2023 / 17.30-20.30 uur

Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. E. de Hullu
Groep 1
1. ma 08-05-2023 / 18.00-21.00 uur
2. ma 15-05-2023 / 18.00-21.00 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. do 15-06-2023 / 18.00-21.00 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. do 06-07-2023 / 18.00-21.00 uur
Kwartiel 4: begeleider: mw.dr. H. Bosgraaf-Groothof
Groep 2
1. di 09-05-2023 / 17.30-20.30 uur
2. di 16-05-2023 / 17.30-20.30 uur
3. Zelf plannen
4. Geen bijeenkomst
5. Zelf plannen
6. Geen bijeenkomst
7. di 13-06-2023 / 17.30-20.30 uur
8. Zelf plannen
9. Zelf plannen
10. di 04-07-2023 / 17.30-20.30 uur

Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamentoelichting

De cursus wordt afgesloten met een eindverslag (bijzondere verplichting).

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- De digitale leeromgeving biedt het kader voor de cursus, instructie, documenten en opdrachten.
- Tekstboek: Psychologische Gespreksvoering: een basis voor Hulpverlening. Lang & van der Molen. Psychologische gespreksvoering (18e herziene druk).

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving is een onmisbaar onderdeel van deze cursus.