Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie

Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie

  • Psychologie
  • PB1212
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Hoe onthouden we informatie? Hoe worden aandachtsstoornissen gediagnosticeerd? Hoe komt het dat een hersenbloeding kan leiden tot forse geheugenproblemen of chaotisch gedrag? Hoe kunnen medicatie of drugs ons gedrag beïnvloeden? Dit zijn enkele vragen die centraal staan binnen de neuropsychologie en psychofarmacologie. Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag. Deze relatie wordt bestudeerd bij zowel gezonde personen als patiëntenpopulaties (bijv. patiënten met dementie, epilepsie, een CVA, Parkinson, ADHD en schizofrenie). Psychofarmacologie is nauw verwant aan neuropsychologie. Psychofarmacologie houdt zich bezig met het onderzoeken van de werking van geneesmiddelen en stoffen die worden gebruikt ter behandeling van neuropsychologische en psychiatrische ziektebeelden.

De laatste decennia is de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag enorm toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop psychologen aankijken tegen menselijk gedrag en het ontstaan van psychopathologie. Neuropsychologen bestuderen in het bijzonder de relaties tussen aan de ene kant specifieke hersenstructuren en -processen, neurotransmitters en hormonen en aan de andere kant cognitieve processen, emoties en gedrag. Ook proberen ze een steeds beter inzicht te krijgen in de problemen die ontstaan na een hersenbeschadiging.

De focus van de klinische neuropsychologie ligt op bestudering van cognitieve functies en gedrag, zowel in ‘intacte’ als verstoorde vorm. Haar inzichten dragen bij aan een betere diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met functiestoornissen. Neuropsychologie is een multidisciplinaire wetenschap geworden waarin kennis over psychologische fenomenen wordt geïntegreerd met kennis over biologische en medische factoren.

Bij veel psychopathologische aandoeningen, zoals depressie, schizofrenie en ADHD spelen biologische mechanismen een belangrijke rol. Voor onderzoek, interventie en diagnostiek is inzicht in de biologische basis van psychopathologie daarom onontbeerlijk, evenals inzicht in de therapeutische effecten van psychofarmaca. 'Psychofarmaca' verwijst naar een verzameling geneesmiddelen en stoffen die worden gebruikt ter behandeling van psychopathologische beelden dan wel op de een of andere manier ons gedrag, onze stemming, cognitie en ons psychisch welzijn te beïnvloeden.

De cursus begint met een algemene inleiding in het werkveld van de neuropsychologie en psychofarmacologie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk brein. Vervolgens komt de psychofarmacologie aan bod. Hierbij wordt stil gestaan bij basistermen en basisprincipes uit dit vakgebied, belangrijke kenmerken van neurotransmissie en het principe van afhankelijkheid. Daarna wordt ingegaan op cognitieve functiedomeinen, zoals het geheugen en de aandacht. Tenslotte komen verschillende ziektebeelden en psychopathologische aandoeningen aan bod waar voor de neuropsycholoog een belangrijke rol is weggelegd, zoals dementie, epilepsie, bloedingen in het brein, Parkinson, ADHD en schizofrenie. Hierbij komt ook de psychofarmacologie, toegepast op de besproken beelden, aan bod.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Wij raden dringend aan om eerst de cursus Inleiding in de psychologie te volgen. Daarnaast is het wenselijk om de cursus Biologische grondslagen: cognitie te hebben gevolgd.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:
- een tekstboek: klinische neuropsychologie. Kessels, Eling, Ponds, Spikman, & Van Zandvoort (2018). Amsterdam: Boom.
- pdf bestanden van enkele hoofdstukken afkomstig uit het boek: Psychofarmacologie van Leon Kenemans (2017). Amsterdam: Boom. Deze worden in het digitaal werkboek aangeboden.
- enkele aanvullende pdf bestanden van verschillende wetenschappelijke papers. Deze worden in het digitaal werkboek aangeboden.

Mediagebruik

Binnen deze cursus wordt gebruik gemaakt van een digitaal werkboek met vijf thema’s.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.