Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek
Psychologie | 5 EC
Code PB1602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Hoewel het meeste psychologische onderzoek kwantitatief van aard is, maken de beperkingen van deze methode het onmogelijk om antwoord te geven op alle onderzoeksvragen. Gelukkig is er ook het complement van kwantitatief onderzoek: kwalitatief onderzoek. Deze cursus start met de theorie van kwalitatief onderzoek, waarbij er onder andere aandacht is voor het type onderzoeksvragen dat met respectievelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan worden beantwoord. Hierna leren studenten hoe ze kwalitatief onderzoek in de praktijk uitvoeren, met bijzondere aandacht voor de analyse van kwalitatieve data. Vervolgens wordt er ingegaan op observatie-onderzoek, dat zowel kwantitatief als kwalitatief van aard kan zijn en bijvoorbeeld gebruikt wordt in de klinische praktijk. Tot slot worden cognitieve interviews geïntroduceerd als methode om te toetsen of deelnemers een vragenlijst of andere operationalisatie interpreteren zoals de onderzoeker bedoeld heeft. Studenten doen ervaring op met observeren, semi-gestructureerd interviewen, kwalitatieve data analyseren en rapporteren.

De cursus start in Thema 1 met de theoretische achtergrond van kwalitatief onderzoek. Thema 2 gaat in op de praktijk van kwalitatief onderzoek, het uitvoeren interviews en analyseren van transcripten. Thema 3 is een oefentoets waarbij geoefend kan worden met het analyseren en rapporteren van kwalitatieve data. Thema 4 is een deeltoets waarbij een kleinschalig kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd en een deel van een wetenschappelijk verslag wordt geschreven. Thema 5 gaat in op het verzamelen en scoren van observationele data. En tot slot behandelt thema 6 cognitief interviewen.

De toetsing van deze cursus bestaat uit vier onderdelen:
- een interview opdracht in Thema 4;
- een observatieopdracht in Thema 5 die afgetekend moet zijn voordat de student aan het CBI tentamen deel kan nemen;
- een cognitief interview in Thema 6 dat ook afgetekend moet zijn voordat de student aan het CBI tentamen deel kan nemen;
- een CBI tentamen bestaande uit tweekeuzevragen.
De score op de interview opdracht en het CBI tentamen bepalen samen het eindcijfer. Bij de interview opdracht wordt feedback gegeven middels een beoordelingsrubric.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus heeft afgerond kunt u:
- uitleggen hoe kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek van elkaar verschillen en wat de overeenkomsten zijn;
- bepalen wanneer een onderzoeksvraag kwalitatief onderzoek vereist en wanneer deze kwantitatief onderzoek vereist;
- diepte-interviews afnemen en transcriberen;
- kwalitatieve data analyseren met QualiCoder en rapporteren in een wetenschappelijk verslag;
- verschillende vormen van observeren beschrijven en in een gegeven situatie de best passende observatie techniek selecteren en toepassen;
- de cognitieve validiteit van een vragenlijst onderzoeken en verbeteren met behulp van cognitieve interviews.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2019. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

Deze cursus start 27 april 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 12 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 12 april 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april 2020.

Deze cursus start in kwartiel 2 en kwartiel 4.

Voorkennis

Basiskennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden en het formuleren van onderzoeksvragen is gewenst, maar niet verplicht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort de standaardbegeleiding bij onderzoekspractica: inhoudelijke vragen kunt u stellen via https://onderzoeksvragen.ou.nl
De examinator heeft in deze cursus vooral een corrigerende en begeleidende rol. In principe voert u alle taken zelfstandig uit, volgens de aanwijzingen die in de taken en opdrachten worden gegeven. De examinator zal betrokken zijn bij de beoordeling van de deeltoets in thema 4, de observatieopdracht in thema 5, en het cognitieve interview in thema 6. Na goedkeuring van de observatieopdracht en het cognitief interview krijgt u toegang tot het CBI tentamen. Ook bepaalt de examinator het eindcijfer op basis van de interviewopdracht en het CBI tentamen.

Docenten

Mw. dr. I. Noback (examinator-inge.noback@ou.nl) en dhr. dr. G.J. Peters (tweede examinator-Gjalt-Jorn.Peters@ou.nl).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Geen hulpmiddelen toegestaan

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit diverse materialen. Ten eerste is er een digitaal werkboek. Dit vormt de basis van de cursus: hier wordt aangegeven wanneer welke stof bestudeerd dient te worden en worden er verwerkingsopdrachten aangeboden om de stof beter te begrijpen. Ten tweede wordt er gebruik gemaakt van een basisboek: Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2014). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd. Dit basisboek bevat de meeste leerstof. Tot slot wordt geoefend met het coderen van transcripten met QualiCoder, een online pakket voor de analyse van kwalitatieve data (zie http://qualicoder.com).

Digitale leeromgeving

Als student, na inschrijven, kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving.