Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie

Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie

  • Psychologie
  • PM0012
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Welke kandidaat is het meest geschikt voor deze functie? Waarom loop ik steeds vast in mijn werk? Moet ik mijn medewerker misschien laten omscholen? Welke kant wil ik op met mijn loopbaan, en waar ben ik geschikt voor ? Of ... ben ik misschien geschikt voor een leidinggevende functie en wat heb ik dan nog te ontwikkelen?
Bij het beantwoorden van deze vragen kan een assessment, bestaande uit psychologische tests, vragenlijsten en interviews, van nut zijn. In de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie leer je diagnostisch onderzoek uit te voeren om selectie- of adviesvragen van opdrachtgevers en kandidaten in de A&O-psychologische setting te kunnen beantwoorden. Je leert op basis van wetenschappelijke inzichten inschatten wanneer je welk instrument inzet, je oefent met een web-based casus om vragenlijsten te kiezen, te analyseren en te beoordelen Daarnaast oefen je in een verplicht practicum met medestudenten om een assessment af te nemen, uitkomsten op een verantwoorde wijze te interpreteren en te rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk. Tot slot leg je een verplicht tentamen af over de cursusartikelen in de reader.

In de cursus maak je onder andere via een digitale casus kennis met een actuele A&O-diagnostiekvraag en met een aantal veelgebruikte Nederlandse tests en vragenlijsten. Je leert inschatten bij welke vragen en welke kandidaten deze tests en vragenlijsten gebruikt kunnen worden; je neemt tests af bij medestudenten (en zij bij jou), en je leert kritisch kijken naar de betrouwbaarheid, betekenis en toepasbaarheid van de uitkomsten.
Ten slotte leer je in de rol van assessmentpsycholoog samen met de kandidaat of opdrachtgever uitkomsten op een verantwoorde wijze te interpreteren en terug te vertalen naar de vraagstelling van de cliënt door middel van een schriftelijke rapportage volgens het hypothesetoetsend model, conform de eisen van het NIP en de BAPD. De rapportage vormt tevens de eindopdracht waarmee je aantoont over het vereiste professionele diagnostische niveau te beschikken, zodat je op verantwoorde wijze binnen de A&O-context aan de slag kunt. Dat kan bijvoorbeeld binnen je rol als assessmentpsycholoog, recruiter maar ook als loopbaanbegeleider, beroepskeuzepsycholoog of als coach en eventueel later als consultant of adviseur.

Leerdoelen
Nadat je de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie hebt gevolgd, kun je:
- de belangrijkste kwaliteitseisen en beroepsethische aspecten in de psychodiagnostiek benoemen, beschrijven en uitleggen
- de rol van psychodiagnostiek in de A&O psychologie benoemen en beschrijven
- de meetpretentie, toepassing en specifieke kenmerken van de in de cursus behandelde onderzoeksinstrumenten benoemen en beschrijven
- onderstaande stappen van het diagnostisch proces benoemen, beschrijven en toepassen op een actuele casus:
- een diagnostische vraagstelling op het gebied van A&O problematiek formuleren op basis van intake-informatie
- een vraagstelling operationaliseren middels het opstellen van dekkende hypothesen
- geschikte psychodiagnostische middelen kiezen om de hypothesen te toetsen
- tests en vragenlijsten afnemen, scoren en interpreteren op basis van informatie uit de handleiding (meetpretentie, psychometrische kwaliteiten, normering en gebruikswijze)
- samen met de cliënt informatie integreren en conclusies trekken over de onderzoeksresultaten die aansluiten op de vraagstelling en de hypothesen
- de testresultaten op verantwoorde heldere en compacte wijze terugkoppelen naar de opdrachtgever en de kandidaat (zowel mondelinge als schriftelijke rapportage)
- een diagnostische rapportage vervaardigen conform de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek
- met behulp van de NIP-beroepscode reflecteren op beroepsethische aspecten van psychodiagnostische activiteiten en interventies.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Ingangseisen

In de bacheloropleiding moet de cursus Psychologische gespreksvoering (PB1112) zijn afgerond. Afgestudeerde psychologen die, na een verkregen toelatingsbeschikking, een speciaal traject volgen voor het wegwerken van deficiënties voor de BAPD of LOGO-verklaring, kunnen deze cursus ook volgen.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding. De cursus kan niet gevolgd worden indien u voorwaardelijk mag starten met een cursus in de masteropleiding.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Je kunt dit practicum volgen in kwartiel 1 of kwartiel 3 in groepen van maximaal 12 en minimaal 6 studenten onder begeleiding van een docent.
Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is mogelijk zodra je toegang hebt tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiecentrum Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. R. Lambermont MSc
1. geen bijeenkomst
2. geen bijeenkomst
3. wo 20-09-2023 / 18.00-21.00 uur
4. geen bijeenkomst
5. geen bijeenkomst
6. wo 11-10-2023 / 18.00-21.00 uur
7. zelf plannen
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 08-11-2023 / 18.00-21.00 uur

Studiecentrum Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: mw. R. Lambermont MSc
1. geen bijeenkomst
2. geen bijeenkomst
3. wo 28-02-2024 / 10.00-13.00 uur
4. geen bijeenkomst
5. geen bijeenkomst
6. wo 20-03-2024 / 10.00-13.00 uur
7. zelf plannen
8. zelf plannen
9. zelf plannen
10. wo 17-04-2024 / 18.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen, een opdracht en een practicum.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.
Practicum: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een reader, een werkboek en aanvullend cursusmateriaal op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruikmaken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen, meld je je aan voor de practicumbijeenkomsten in een studiecentrum en kun je discussiëren over de leerstof.