Interventies in de praktijk: positieve gezondheid

Interventies in de praktijk: positieve gezondheid

  • Psychologie
  • PM1502
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In deze cursus staat het toepassen van bestaande methodes, interventies en therapieën in de individuele hulpverlening van de gezondheidspsycholoog en in een wijkgerichte benadering centraal. Positieve gezondheid vormt daarbij het denkkader van de cursus. Positieve gezondheid wordt omschreven als het aanpassingsvermogen van mensen bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen en het vermogen om hierbij zo veel mogelijk de eigen regie te (blijven) voeren. Vanuit dit kader leer jekeuzes te maken uit het grote aanbod van therapieën, methoden en interventies, oefen je de basisvaardigheden van Motiverende Gespreksvoering en leer je vanuit de casuïstiek interventies te kiezen en toe te passen. Je voert zelf een needs- en assetsonderzoek (NA-onderzoek) in een zelfgekozen setting uit en ontwikkelt een interventievoorstel.
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

De cursus begint met het thema Positieve Gezondheid. Dit thema geeft een overzicht van wat positieve gezondheid precies inhoudt en leer je kritisch na te denken over de mogelijkheden en beperkingen van Positieve Gezondheid. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het scoringsinstrument van positieve gezondheid, waarop persoonlijke doelen en methodes (zoals implementatie intenties) gebaseerd kunnen worden om een doel te bereiken.
Thema 2 leer je meer over de methoden en praktische toepassingen die je kunt gebruiken in de individuele hulpverlening van de Gezondheidspsycholoog en die bijdragen aan het bevorderen van positieve gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op Motiverende Gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en Acceptatie en Commitment therapie.
In twee online bijeenkomsten ga je de belangrijke basisvaardigheden van Motiverende Gespreksvoering (MGV) oefenen onder begeleiding van een deskundige. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht.
Thema 3 richt zich op de setting benadering waarbij de community aanpak en de lokale wijkgerichte gezondheidsbenadering centraal staan. Je leert vanuit het praktijkaanbod planmatige en weloverwogen keuzes te maken. Vragen die beantwoord worden zijn o.a.: Wat voegt een community-aanpak toe? Hoe begin ik een wijkgerichte aanpak om de gezondheid en welzijn van bewoners te bevorderen? En wat is mijn rol als gezondheidspsycholoog bij de community-benadering in het algemeen en de wijkgerichte aanpak in het bijzonder?
In thema 4 ga je zelf aan de slag. Jevoert zelf een needs- en assetsonderzoek (NA-onderzoek) uit in een zelfgekozen setting en ontwikkelt een interventievoorstel. Deze interventie bestaat uit methodes en oefeningen uit thema 2 en 3 gericht op de zes pijlers van positieve gezondheid (nl. dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, sociaal maatschappelijk functioneren, zingeving, of kwaliteit van leven). Bij de keuze voor de interventie staan methodieken centraal die bijdragen aan het bevorderen van positieve gezondheid.

Leerdoelen
Nadat jedeze cursus hebt doorlopen, kun je:
- de kenmerken benoemen van positieve gezondheid en deze kenmerken vertalen naar toepassingen in de praktijk;
- basisprincipes van motiverende gespreksvoering (MGV) toepassen in de praktijk;
- zelfmanagementtechnieken als het stellen van doelen, commitment, implementatie-intenties en copingplanning toepassen in de praktijk en combineren met MGV;
- de relatie verwoorden tussen positieve gezondheid en de setting en community benadering;
- werken met databanken voor het selecteren van lokale (omgevings)interventies voor gedragsverandering;
- aan de hand van de principes van de setting- en communitybenadering en positieve gezondheid in grote mate zelfstandig een 'needs and assets' (NA-)onderzoek opzetten en uitvoeren en de bevindingen vertalen naar interventiedoelen, methodieken en een praktische toepassing.

Daarnaast beheers je na deze cursus belangrijke vaardigheden op een academisch niveau die bruikbaar zijn voor de praktijk zoals: het systematisch vergelijken en kiezen van verschillende methoden, therapieën en interventies en deze te vertalen naar de praktijk, het overtuigend presenteren van de interventie en het schrijven van een bondig evaluatieverslag.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Voorkennis

Deze cursus wordt aangeboden in het laatste kwartiel van de mastervariant Gezondheidspsychologie. Het wordt aangeraden de volgorde van de master zoals aangeboden te volgen. De cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing (PM1402) wordt sterk geadviseerd. Deze cursus biedt waardevolle voorkennis voor het planmatig ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventie.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee online trainingsbijeenkomsten (verplicht) en niet verplichte online bijeenkomsten via de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. T. Völlink
1. di 26-04-2022 / opening / 19.00-21.00 uur
2. di 10-05-2022 / workshop ACT / 19.00-21.00 uur
3. di 07-06-2022 / meeting NA-onderzoek / 19.00-21.00 uur
Studiecentrum Utrecht
1. di 24-05-2022 / training MGV groep 1 / 18.00-21.00 uur
2. di 31-05-2022 / training MGV groep 2 / 18.00-21.00 uur

Maandag 04-07-2022: inleverdatum verslag bijzondere verplichting 2


Tentamenvorm

Practicum en opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Practicum: De training MGV vindt dit jaar online plaats. De training is op dinsdag 25 mei van 19.00-21.00 uur en op dinsdag 1 juni van 19.00-21.00 uur.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamendata

Practicum: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer informatie

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 100 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis en 40 punten voor de categorie A&G klinische vaardigheden.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, waarin verschillende bronnen zoals interviewfragmenten, wetenschappelijk artikelen, websites, en praktische tools zijn opgenomen. Tevens worden er online bijeenkomsten georganiseerd en vindt er vinden twee online-trainingsavonden plaats.

Er wordt gebruik gemaakt van het tekstboek:
Brug, J, Assema, P & Lechner, L (Red.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering; een planmatige aanpak. (5rd Rev. ed.). Assen: Van Gorcum.
Studenten die de cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing (PM1402) hebben gevolgd hebben het tekstboek reeds in hun bezit.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.