Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk

Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk

  • Psychologie
  • PM1902
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In deze cursus maak je kennis met behandeling in de klinische kinder- en jeugdpsychologie. Je doet kennis op die van belang is voor je toekomstige rol als professional in het kind- en jeugd werkveld. In deze cursus word je gestimuleerd om je scientist-practitioner-attitude verder te ontwikkelen door de kennis uit praktijk en wetenschap die je opdoet in deze cursus te integreren en uiteindelijk toe te passen op een casusopdracht. De bedoeling is dat je in deze cursus leert om een “brug te bouwen” tussen wetenschap en praktijkwerkveld, met als doel tot een goede samenwerking (trajectbenadering) te kunnen komen, waarin verschillende domeinen werken volgens de nieuwste standaarden.

De theoretische kennis in deze cursus centreert zich rondom veelvoorkomende aanmeldproblemen in de kinder- en jeugdpsychologie, verder staat de organisatie van de jeugdzorg, het werken volgens de nieuwste JGZ-richtlijnen (evidence-based-practice), en het toepassen van instrumenten en methodieken die door wetenschappelijk onderzoek (‘State of the Art’) bewezen effectief zijn (NJI interventiematrix) centraal. Ook leer je kritisch te reflecteren op de JGZ-richtlijnen en ethische dilemma’s rondom behandeling. De kennis pas je uiteindelijk toe in een casusopdracht. Hierin laat je zien hoe je binnen een multidisciplinair netwerk van professionals samen maatwerk kunt leveren voor kinderen en hun opvoeders (in een fictieve situatie). In de casuïstiek ga je oefenen om het behandelaanbod zo adequaat mogelijk aan te laten sluiten bij de behandelbehoeften van een kind of jongere en diens systeem en dit volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus Psychologische Behandeling bij Kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk ben je in staat om:
- Een vertaling te maken van wetenschappelijke theorie naar praktijk en vice versa.
- Aan te tonen dat je inzicht hebt in de werkwijzen van multidisciplinaire teams.
- Een bijdrage te leveren aan het afstemmen van verschillende behandelingen/begeleidingsvormen op elkaar (multidisciplinair werken) en toe te passen op complex casus materiaal.
- Vanuit een systemische benadering te redeneren waarbij het kind centraal staat.
- Aan de hand van casuïstiek behandelvormen te beoordelen op effectiviteit op basis van wetenschappelijk onderzoek.
- Een onderbouwende mening te vormen en te presenteren over evidence-based behandeling toegepast op complex casus materiaal.
- Goed verantwoorde ethische keuzen te maken m.b.t. de behandeling en begeleiding aan de hand van een aangeboden casus.
- Een ethische keuze te verantwoorden ten opzichte van een tegenovergesteld standpunt middels een debat.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Eén online sessie voor debatopdracht, begeleid door docent, mondelinge feedback op de debatopdracht en schriftelijke feedback en beoordeling van casusopdracht.

Tentamenvorm

Opdracht en mondeling tentamen.

Tentamentoelichting

Opdracht en presentatie

Tentamendata

Opdracht: volgens afspraak.
Mondeling tentamen: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- De digitale leeromgeving met opdrachten.
- Colloquia.
- (Inter)nationale wetenschappelijke en professionele publicaties.

Digitale leeromgeving

Als student kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen.