Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Inleiding privaatrecht
Rechtswetenschappen | 10 EC
Code RB0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze cursus komt het vermogensrecht aan bod. Na een inleiding in algemene begrippen, gaat u nader in op onderwerpen die behoren tot het goederenrecht en het verbintenissenrecht, zoals het eigendomsrecht, het hypotheekrecht,, de overeenkomst en de onrechtmatige daad.

Algemeen

Inhoud

Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers waarbij iedere burger vrijwel dagelijks is betrokken. De cursus maakt u wegwijs in de hoofdlijnen van het privaatrecht en meer concreet van het materiële privaatrecht, waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld. Deze regels zijn, behoudens in afzonderlijke wetten, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
De cursus bestrijkt maar een gedeelte van dat immense terrein en wel het vermogensrecht. Grofweg gaat het hierbij om handelingen tussen mensen met juridische gevolgen die in geld zijn uit te drukken, zoals: het vorderen van vergoeding van de schade die u geleden heeft als gevolg van een verkeersongeluk of het in eigendom leveren van uw woning nadat u deze heeft verkocht aan een ander.

In de cursus komen aan de orde:
- enkele algemene begrippen (zoals wat is een vermogensrecht en wat is een zaak) en onderscheidingen (zoals het onderscheid tussen een roerende zaak en een onroerende zaak);
- goederenrechtelijke leerstukken, zoals het eigendomsrecht, de overdracht en het hypotheekrecht;
- verbintenisrechtelijke leerstukken, zoals de totstandkoming van een overeenkomst (aan welke vereisten moet zijn voldaan wil sprake zijn van een geldige overeenkomst), de ontbinding van een overeenkomst wanneer deze niet of niet deugdelijk wordt nagekomen en de aansprakelijkheid van de pleger van een onrechtmatige daad.

Tevens wordt aandacht besteed aan de vaardigheid casus oplossen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt kennis op het niveau van de cursus Inleiding recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee begeleidingsbijeenkomsten, vier tussentijdse toetsen en twee online bijeenkomsten naar aanleiding van de tussentijdse toetsen in de kwartielen 1 en 2.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. mr. J. Ebbinga
1. di 03-10-2017 / 18.30-20.30 uur
2. di 19-12-2017 / 18.30-20.30 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. wo 04-10-2017 / 19.00-21.00 uur
2. wo 20-12-2017 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 02-10-2017 / 18.30-20.30 uur
2. ma 18-12-2017 / 18.30-20.30 uur

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 02-10-2017 / 18.30-20.00 uur
2. ma 18-12-2017 / 18.30-20.00 uur

Docenten

Mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh en dhr. mr. J. Ebbinga.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen en meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- een tekstboek
- een handboek, Grondslagen van het recht, deel 3 Vaardigheden, BJu
- de cursussite in de digitale leeromgeving met oefenvragen, videomateriaal, zelftoetsen en tussentijdse toetsen;
- jurisprudentie.

U dient tevens te beschikken over een bijgewerkt c.q. actueel niet-geannoteerd Burgerlijk Wetboek. Dit dient u zelf aan te schaffen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven), heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.