Burgerlijk procesrecht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Burgerlijk procesrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB0812
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

U heeft net een nieuwe auto gekocht, een degelijk merk voor een redelijke prijs. Maar al snel blijkt dat u bekocht bent: er is geknoeid met de kilometerteller en er zitten tweedehandsonderdelen onder de motorkap. De 'nieuwe' auto blijkt alles behalve nieuw te zijn. U eist dat de verkoper alsnog zijn verplichtingen nakomt of zelfs schadevergoeding betaalt. Maar: 'Hebben is hebben, krijgen is de kunst.' De verkoper weigert eenvoudig om met u over deze kwestie te onderhandelen. U ziet nog maar één manier om dit op te lossen: procederen. Dan moeten er heel wat regels in acht genomen worden en daar begint het formeel privaatrecht.

Het voorgaande geeft het verschil aan tussen materieel en formeel privaatrecht. Het materiële privaatrecht (zie de cursussen Inleiding recht (voorheen Basiscursus recht) of Inleiding privaatrecht) beschrijft de rechten die u bijvoorbeeld hebt als koper of als verhuurder. Het formele privaatrecht geeft aan hoe u die rechten zo nodig kunt afdwingen. Die regels vindt u in deze cursus. De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiële privaatrecht. Dit wil zeggen dat onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen en beschikkingen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoorts. Bovendien is het de bedoeling dat u na bestudering van de cursus kennis draagt van belangrijke rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht en u de opgedane kennis kunt toepassen op concrete casus. Behalve voor studenten in de rechtswetenschappen is de cursus interessant voor personen die in de praktijk, bijvoorbeeld via advocatuur of rechterlijke macht, met het burgerlijk procesrecht te maken krijgen.

Leerdoelen
Het burgerlijk procesrecht bevat regels die in acht moeten worden genomen om rechten die voortvloeien uit het materiële privaatrecht geldend te kunnen maken, indien dat in der minne niet mogelijk is gebleken. Tijdens deze cursus leert u deze regels kennen en leert u deze regels toe te passen op concrete casus.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Dit is een zogenoemde variabele cursus waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht en Inleiding privaatrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en twee virtuele tentamentrainingen georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr.dr. M. Reumers
1. di 15-09-2020 / 19.00-20.30 uur / Introductie
2. di 27-10-2020 / 19.00-20.30 uur / Tentamentraining
3. di 12-01-2021 / 19.00-23.30 uur / Tentamentraining

Docenten

Mw. mr. dr. M. Reumers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- W. Heemskerk m.m.v. J.M.L. van Duin, R.S.I. Lawant & I.C. Blomsma, Hugenholtz/Heemskerk. Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Dordrecht: Convoy Uitgevers, laatste druk.
- nader op te geven aanvullende literatuur.
- jurisprudentie.
- digitaal werkboek opgenomen in de cursusstructuur op de cursussite.
- de cursussite.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.