Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB1202
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet (of nalaat) in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is in beginsel verplicht de daaruit voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid, dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Verbintenissenrecht (R20262 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Voor deze cursus wordt voorkennis van Inleiding privaatrecht verondersteld.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten in het eerste kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. J. Ebbinga
1. vr 27-8-2021 / 13.00-15.00 uur
2. vr 01-10-2021 / 13.00-15.00 uur
3. vr 15-10-2021 / 13.00-15.00 uur
4. vr 29-10-202-1 / 13.00-15.00 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.mr.dr. M. Nelemans
1. wo 08-09-2021 / 19.30-21.00 uur
2. wo 22-09-2021 / 19.30-21.00 uur
3. wo 06-10-2021 / 19.30-21.00 uur
4. wo 20-10-2021 / 19.30-21.00 uur
5. wo 27-10-2021 / 19.30-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

10-11-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- de cursussite in de digitale leeromgeving;
- T. Hartlief e.a., Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- het werkboek Aansprakelijkheidsrecht, bestaande uit de schriftelijke reader Aansprakelijkheidsrecht en uit het digitale werkboek op de cursussite. Het casusmateriaal op de cursussite vormt een zeer belangrijk onderdeel van de cursus!
- verplicht te bestuderen jurisprudentie die op de cursussite is aangegeven.