Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Aansprakelijkheidsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1202
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Algemeen

Inhoud

Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders.In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet (of nalaat) in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is in beginsel verplicht de daaruit voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding privaatrecht moet zijn afgerond voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Verbintenissenrecht (R20262). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten in het eerste kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. mr. J. Ebbinga
1. za 02-09-2017 / 11.15-13.15 uur
2. za 16-09-2017 / 11.15-13.15 uur
3. vr 06-10-2017 / 13.15-15.15 uur
4. vr 13-10-2017 / 13.15-15.15 uur
5. za 04-11-2017 / 11.15-13.15 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. di 05-09-2017 / 19.00-20.00 uur / Algemene introductie
2. di 19-09-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 1 t/m 3
3. di 10-10-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 4 t/m 7
4. di 07-11-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 8 t/m eind

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 18-09-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 1 t/m 3
2. ma 09-10-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 4 t/m 7
3. ma 06-11-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 8 t/m eind

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 04-09-2017 / 18.30-20.00 uur / Introductie en LEH 1 t/m 3
2. ma 25-09-2017 / 18.30-20.00 uur
3. ma 06-11-2017 / 18.30-20.00 uur

Docenten

Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, dhr. mr. M. Nelemans en mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

29-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info