Aansprakelijkheidsrecht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1202
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Algemeen

Inhoud

Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. Juridisch gezegd draait het in het aansprakelijkheidsrecht om de vraag of er sprake is van een verbintenis tot schadevergoeding. Het aansprakelijkheidsrecht vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht.
Verbintenis iseen typisch juridisch begrip. Het staat voor een juridische band tussen personen waaraan men zich niet zomaar kan onttrekken. Of, om het formeel juridisch te stellen: een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de een tegenover de ander tot een prestatie verplicht is en de ander tot die prestatie gerechtigd is. Het dagelijkse leven is niet zo formeel maar wel doortrokken van verbintenissen. Als u 's morgens bijv. bij de bakker uw brood haalt, is er sprake van een juridische relatie tussen u en een ander. Juridisch heet die afspraak een overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst krijgt u recht op dat brood. Daar staat wel iets tegenover: u moet betalen. Er ontstaan dus in dit voorbeeld telkens twee verbintenissen. De juridische problemen rond verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomst worden in de cursus Overeenkomstenrecht behandeld.
Naast verbintenissen uit overeenkomst zijn er ook verbintenissen die een andere rechtsbron hebben. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht komen deze overige bronnen van verbintenissen aan de orde. In juridische termen: verbintenissen uit de wet. Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te geven. U hebt recht op schadevergoeding, d.w.z. er bestaat voor de dader van de verkeersovertreding een verbintenis tot schadevergoeding, uitsluitend omdat de wet dat bepaalt. Wie iets doet (of nalaat) in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is in beginsel verplicht de daaruit voortkomende schade te vergoeden. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het maatschappelijk uiterst belangrijke leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Daarnaast komen nog een aantal andere bronnen van verbintenissen aan de orde: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking en wordt ingegaan op het schadevergoedingsrecht.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding privaatrecht moet zijn afgerond voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk maandag 14 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Verbintenissenrecht (R20262). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten in het eerste kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. mr. J. Ebbinga
1. za 02-09-2017 / 11.15-13.15 uur
2. za 16-09-2017 / 11.15-13.15 uur
3. vr 06-10-2017 / 13.15-15.15 uur
4. vr 13-10-2017 / 13.15-15.15 uur
5. za 04-11-2017 / 11.15-13.15 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. di 05-09-2017 / 19.00-20.00 uur / Algemene introductie
2. di 19-09-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 1 t/m 3
3. di 10-10-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 4 t/m 7
4. di 07-11-2017 / 19.00-20.30 uur / LEH 8 t/m eind

Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. M. Frankemölle
1. ma 18-09-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 1 t/m 3
2. ma 09-10-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 4 t/m 7
3. ma 06-11-2017 / 18.30-20.30 uur / LEH 8 t/m eind

Zwolle
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr. E. de Veij Mestdagh
1. ma 04-09-2017 / 18.30-20.00 uur / Introductie en LEH 1 t/m 3
2. ma 25-09-2017 / 18.30-20.00 uur
3. ma 06-11-2017 / 18.30-20.00 uur

Docenten

Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, dhr. mr. M. Nelemans en mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

15-11-2017, 07-02-2018, 29-08-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info