Constitutioneel recht

Constitutioneel recht

  • Rechtswetenschappen
  • RB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus komen staatsrechtelijke leerstukken aan de orde als het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling en de redenen voor spreiding van macht, rechterlijke toetsing en staatsvorm en regeringsvorm. Ook verdiept u zich in de werking van de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de thema’s bestuur en rechtspraak. De taken en bevoegdheden van overheidsorganen komen aan de orde en de Europeesrechtelijke en internationale dimensies van het constitutionele recht worden besproken. De cursus verschaft inzicht in de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, in de instelling van organen en de toekenning van bevoegdheden aan die organen en in enkele bijzondere onderdelen van het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de defensie en het staatsnoodrecht. Ook komen belangrijke aspecten van de rechtspraak en de decentralisatie aan de orde.

Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale en de Europese dimensie en worden de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen beschreven.

Voor een volledig beeld van en inzicht in (de werking van) het Nederlandse constitutionele recht dient in de bacheloropleiding tevens de cursus Schrijven over grondrechten te worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal recht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een discussieforum en standaardbegeleiding in het derde kwartiel.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- teksten op de cursussite in de digitale leeromgeving;
- een aantal arresten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving voor de cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar het discussieforum.