Constitutioneel recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Constitutioneel recht
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB1602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus komen staatsrechtelijke leerstukken aan de orde als het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling en de redenen voor spreiding van macht, rechterlijke toetsing en staatsvorm en regeringsvorm. Ook verdiept u zich in de werking van de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de thema's bestuur en rechtspraak. De taken en bevoegdheden van overheidsorganen komen aan de orde en de Europeesrechtelijke en internationale dimensies van het constitutionele recht worden besproken. De cursus verschaft inzicht in de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, in de instelling van organen en de toekenning van bevoegdheden aan die organen en in enkele bijzondere onderdelen van het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de defensie en het staatsnoodrecht. Ook komen belangrijke aspecten van de rechtspraak en van de decentralisatie aan de orde.

Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale en de Europese dimensie en worden de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen beschreven.

Voor een volledig beeld van en inzicht in (de werking van) het Nederlandse constitutionele recht dient in de bacheloropleiding tevens de cursus ‘Schrijven over grondrechten’ te worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus staatsrecht centrale overheid (R16232 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een discussieforum en standaardbegeleiding in het derde kwartiel.

Docenten

Dhr. dr. J. Doomen, dhr. mr. M. van Oosterzee, mw. mr. dr. M. van Schaik en mw. mr. N. Schnabl.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

10-11-2020, 21-04-2021, 08-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- het boek Constitutioneel recht van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, meest recente druk, Kluwer Deventer 2016;
- teksten op de cursussite in de digitale leeromgeving;
- een aantal arresten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving voor de cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar het discussieforum.