Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Constitutioneel recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB1602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het staatsrecht of constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving van 'de staat'. In de cursus Constitutioneel recht komen de historie en de beginselen van de democratische rechtsstaat en andere belangrijke staatsrechtelijke leerstukken aan de orde.

Algemeen

Inhoud

In de cursus komen staatsrechtelijke leerstukken aan de orde zoals het legaliteitsbeginsel, machtsverdeling en de redenen voor spreiding van macht,rechterlijke toetsing, en staatsvorm en regeringsvorm. Ook verdiept u zich in de werking van de parlementaire democratie, het wetgevingsproces en de thema's bestuur en rechtspraak. De taken en bevoegdheden van overheidsorganen komen aan de orde en de Europeesrechtelijke en internationale dimensies van het constitutionele recht worden besproken.De cursus verschaft inzicht in de wisselwerking tussen staatsrecht en politiek, in de insteloling van organen en de toekenning van bevoegdheden aan die organen, in enkele bijzondere onderdelen van het openbaar bestuur, zoals het adviesstelsel, de politie, de defensie en het staatsnoodrecht. Een aantal belangrijke aspecten van de rechtspraak en van de decentralisatie komen aan de orde.

Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie en worden
en de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor de speelruimte van de nationale organen beschreven.

Voor een volledig beeld van en inzicht in (de werking van) het Nederlandse constitutionele recht dient in de bacheloropleiding tevens de cursus ‘Schrijven over grondrechten’ te worden bestudeerd.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding bestuursrecht en Inleiding staatsrecht moeten zijn behaald voordat er voor deze cursus aangemeld kan worden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 12 februari 2018. We adviseren om u uiterlijk maandag 22 januari 2018 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 22 januari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018.
Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal recht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een discussieforum en standaardbegeleiding in het derde kwartiel.

Docenten

Mw. mr. I. van Haaren-Dresens en mw. mr. J. Hubbeling.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Tentamendata

23-04-2018, 09-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- het boek Constitutioneel recht van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann,zevende herziene druk, Kluwer Deventer 2016;
- teksten op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijving voor de cursus kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar het discussieforum.