Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtswetenschappen | 5 studiepunten (EC)
Code RB2602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Een groot deel van de beroepsbevolking in Nederland voorziet in zijn levensonderhoud door als werknemer werkzaam te zijn in het particuliere bedrijfsleven op basis van een arbeidsovereenkomst.

De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is neergelegd in Titel 10 van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. De cursus is opgebouwd aan de hand van thema’s, waarbij in thema 1 de diverse soorten arbeidsverhoudingen aan bod komen (de arbeidsovereenkomst, de uitzendovereenkomst en de overeenkomst van opdracht) en in thema 2 de arbeidsvoorwaarden (onder andere de proeftijd, loon en vakantie, het concurrentiebeding). In thema 3 komt aan de orde wie aansprakelijk is wanneer aan of door een werknemer schade wordt toegebracht en wie in hun onderlinge verhouding de schade moet dragen. De thema’s 4 t/m 6 hebben betrekking op de diverse wijzen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst (onder andere de opzegging buiten en in de proeftijd, ontbinding door de kantonrecht en ontslag op staande voet). In thema 7 tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse organisaties die op het terrein van het internationaal arbeidsrecht opereren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Dit is een zogenoemde variabele cursus met vaste tentamenmomenten waarvoor geen vaste aanmelddatum geldt. Let voordat u zich aanmeldt wél op de vastgestelde tentamendata, zodat u de drie tentamenkansen binnen uw inschrijvingsduur optimaal kunt benutten.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de volgende cursussen: Inleiding privaatrecht en Overeenkomstenrecht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij elke leereenheid zullen zelftoetsen, veelal in de vorm van een casus, worden aangeboden, waarop studenten een terugkoppeling krijgen. Verder ontvangt de student feedback op diverse instuuropdrachten, is er een discussieruimte en zullen in overleg met de studenten op diverse momenten virtuele klassen worden gehouden.

Docenten

Mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

21-04-2020, 26-08-2020.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schone' niet-geannoteerde wettenverzameling ('schone' arbeidswettenbundel)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- het bij Kluwer uitgegeven boek Schets van het Nederlandse arbeidsrecht door prof. mr. H.L. Bakels (althans de hoofdstukken uit dit boek die in het tekstboek/werkboek zijn aangegeven);
- de cursussite in de digitale leeromgeving, met onder andere teksten vervaardigd door de Open Universiteit;
- verplicht te bestuderen jurisprudentie die op de cursussite van de cursus Arbeidsovereenkomstenrecht in de digitale leeromgeving is aangegeven.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) heeft u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze cursussite bevat verplichte tentamenstof.
Via de cursussite kunt u ook naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.