Constitutionele rechtsvergelijking

Constitutionele rechtsvergelijking

  • Rechtswetenschappen
  • RB3102
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Wat is de zin en bedoeling van constituties? Waarin verschillen presidentiële en parlementaire stelsels van elkaar? Wat is de positie van het Amerikaanse Supreme Court in het constitutionele bestel en wat die van het Duitse Bundesverfassungsgericht? Wat zou het uitgangspunt moeten zijn bij de interpretatie van constitutionele teksten - de oorspronkelijke bedoelingen van de makers of de idee van de constitutie als een ‘living document’? Wat is het verschil tussen een federale staat en een eenheidsstaat? Dit zijn typische vragen op het gebied van de constitutionele rechtsvergelijking. Tijdens de cursus Constitutionele rechtsvergelijking komen enkele klassieke leerstukken van vergelijkend staatsrecht aan bod.

NB: In het vak wordt voornamelijk gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur.

In dit vak zullen grondwettelijke teksten en vraagstukken uit verschillende landen worden vergeleken en geanalyseerd, aan de hand van online aangeboden materiaal en een handboek op het gebied van de constitutionele rechtsvergelijking. Het boek wordt aangevuld met kennisclips, artikelen en rechterlijke uitspraken. Deze aanvullende teksten kunnen een nadere toelichting vormen of een ander perspectief bieden op de thematiek die behandeld wordt in het handboek.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is onderdeel van de interne minor ‘Rechtsvergelijking’ en kan tevens gevolgd worden als losse keuzecursus binnen de externe minor.

Voorkennis

Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht in het algemeen op het niveau van de volledige propedeuse en van het staatsrecht op het niveau van de cursus Constitutioneel recht. U wordt dringend aangeraden pas aan deze cursus te beginnen wanneer u de propedeuse en Constitutioneel recht heeft afgerond.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleiding in de digitale leeromgeving in het vierde kwartiel.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- A.W. Heringa, Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law. Intersentia: Cambridge (meest recente uitgave).
- Het op de yOUlearn-site beschikbaar gestelde materiaal, waaronder colleges, rapporten, artikelen en jurisprudentie.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving voor dit vak) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving zelfstudiematerialen, oefeningen en terugkoppelingen terugvinden, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.