Constitutionele rechtsvergelijking

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Constitutionele rechtsvergelijking
Rechtswetenschappen | 5 EC
Code RB3102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Wat zijn de bevoegdheden van de Amerikaanse president vergeleken met die van de president van Frankrijk? Wat is de positie van het Duitse Bundesverfassungsgericht en het Amerikaanse Supreme Court? Mogen democratieën zich beschermen tegen anti-democratische partijen of bewegingen? Deze en andere vragen staan centraal in het vak Constitutionele rechtsvergelijking. Bovendien zullen specifieke kenmerken en vraagstukken van constitutionele systemen aan de orde komen, zoals:
- verschillen tussen democratische rechtsstaten tegenover autoritaire/totalitaire regimes;
- staatsvormen (federale of eenheidsstaat);
- regeringsvormen (presidentieel or parlementair);
- constitutionele toetsing;
- bescherming van mensenrechten

De cursus richt zich in het bijzonder op de constituties van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk (en Nederland).

NB In het vak wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur.

In dit vak zullen grondwettelijke teksten en vraagstukken uit verschillende landen worden vergeleken en geanalyseerd, aan de hand van online aangeboden materiaal en het boek Constitutions Compared. Het boek wordt aangevuld met artikelen, rechterlijke uitspraken en vragen en opgaven. Deze aanvullende teksten kunnen een nadere toelichting vormen of een ander perspectief bieden op de thematiek die behandeld wordt in het handboek.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Minor Rechtsvergelijking, maar kan ook als afzonderlijke cursus worden gevolgd.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus gaat uit van voorkennis van het recht in het algemeen op het niveau van de volledige propedeuse en van het staatsrecht op het niveau van de cursus Constitutioneel recht. U wordt dringend aangeraden pas aan deze cursus te beginnen wanneer u de propedeuse en Constitutioneel recht heeft afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving in het vierde kwartiel.

Docenten

Dhr. mr. T. Herrenberg en mw. prof. dr. C. Zoethout.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, oefeningen en terugkoppelingen, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.