Scriptie Open bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Scriptie Open bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid
Rechtswetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB9804
Prijsindicatie € 648

Algemeen

Inhoud

Door het maken van een scriptie doet u ervaring op met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en met het schriftelijk presenteren daarvan. Meer specifiek leert u:
- een scriptieonderwerp op creatieve wijze om te zetten in een hanteerbare probleemstelling;
- langere tijd aan een taak te werken;
- eerder verworven kennis en vaardigheden te gebruiken voor het uitwerken van een probleemstelling;
- uit diverse bronnen voor de probleemstelling relevante informatie te putten;
- deze informatie te selecteren en te ordenen;
- een complex geheel van gegevens onder te brengen in een helder en systematisch betoog;
- eigen conclusies en meningen te formuleren; eventuele aanbevelingen te verbinden aan onderzoeksresultaten en deze resultaten in een breder kader te plaatsen;
- het onderzoek schriftelijk en mondeling te presenteren.

Leerdoelen
Door het maken van een bachelor scriptie doet u ervaring op met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en met het schriftelijk en mondeling presenteren daarvan.

Aanmelden

Ingangseisen

Alle juridische vakken van de open bacheloropleiding dienen te zijn behaald.

Toelichting aanmelden

Bij de faculteit (tel. 045-5762540) kunt u de handleiding voor de bachelorscriptie aanvragen.
In deze scriptiehandleiding vindt u uitgebreide informatie over de fasen die u bij het maken van een scriptie doorloopt, maar ook over de procedures voor en na inschrijving. Bij de inschrijvingsprocedure dient u te letten op het volgende: u neemt de scriptiehandleiding goed door. U kiest vervolgens een onderwerp uit de lijst, behorend bij uw bachelorthema, en legt dit voor aan de scriptiecoördinator van Rechtswetenschappen. De eisen, die aan een onderzoeksvoorstel worden gesteld, vindt u in de scriptiehandleiding. De scriptiecoördinator informeert u vervolgens over wel/niet goedkeuring, over eventuele eisen voor de invulling van het onderzoeksplan en meldt u de naam van uw scriptiebegeleider en de examinator. U schrijft zich in volgens het reguliere inschrijvingstraject. Deze procedure vindt u uitgebreid beschreven in de handleiding voor de bachelorscriptie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Individueel.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Na inschrijving wordt geen materiaal verstuurd. Vóór inschrijving dient u de handleiding voor de bachelorscriptie aan te vragen.