Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Rechtswetenschappen
  • RM2503
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 576
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet weg te denken uit de rechtspraktijk. Het thema is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van algemene voorwaarden en consumenten, maar hebben ook een directe impact in b2b-relaties. Hoge Raad-arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. De regelingen in het Burgerlijk Wetboek zijn ingewikkeld en divers. Deze ingewikkeldheid wordt nog groter als in een concreet geval aspecten van internationaal recht spelen.

Deze cursus heeft een praktische insteek. Niet alleen wordt het wettelijk kader geschetst, maar je dient ook daadwerkelijke praktijkvraagstukken op te lossen, algemene voorwaarden op te stellen en deze te beoordelen. Kortom, de cursus heeft een hands-on-aanpak.

Leerdoelen
Na afloop ben je in staat om algemene voorwaarden te plaatsen in de context van een b2b- en een b2c-omgeving en in verband daarmee bij het beoordelen en opstellen daarvan keuzes en afwegingen te maken die geëigend zijn in een professionele context.

Cursusniveau
Academische mastercursus.

Cursusmateriaal
Deze cursus bestaat uit:
- het boek: M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave);
- hoofdstukken uit het boek: R.H.C. Jongeneel & B. Wessels, Algemene voorwaarden, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- diverse artikelen uit de rechtsliteratuur.


Deze cursus heeft een praktische insteek. Niet alleen wordt het wettelijk kader geschetst, maar je dient ook daadwerkelijke praktijkvraagstukken op te lossen, algemene voorwaarden op te stellen en deze te beoordelen. Kortom, de cursus heeft een hands-onaanpak.

Leerdoelen
Na afloop ben je in staat om algemene voorwaarden te plaatsen in de context van een b2b- en een b2c-omgeving en in verband daarmee bij het beoordelen en opstellen daarvan keuzes en afwegingen te maken die geëigend zijn in een professionele context.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.


De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus maakt deel uit van de afstudeerrichting Privaatrecht, maar kan ook als keuzecursus gevolgd worden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op bachelorniveau van Aansprakelijkheidsrecht en Overeenkomstenrecht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden zes online bijeenkomsten (virtuele klassen) georganiseerd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.mr. Y. Hafez
1. ma 28-04-2025 / 19.00-20.45 uur
2. ma 12-05-2025 / 19.00-20.45 uur
3. ma 19-05-2025 / 19.00-20.45 uur
4. ma 26-05-2025 / 19.00-20.45 uur
5. ma 02-06-2025 / 19.00-20.45 uur
6. ma 16-06-2025 / 19.00-20.45 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Je dient voor ten minste vier van de in totaal zes huiswerkopdrachten een voldoende te hebben gescoord alvorens je wordt toegelaten tot de eindopdracht, die bestaat uit het schrijven van een paper waarin een probleemstelling tot een oplossing moet worden gebracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- het boek: M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (meest recente uitgave);
- hoofdstukken uit het boek: R.H.C. Jongeneel & B. Wessels, Algemene voorwaarden, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- diverse artikelen uit de rechtsliteratuur.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.