Staats- en bestuursrecht 2

Staats- en bestuursrecht 2

  • Rechtswetenschappen
  • RS1402
  • 5 EC
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

De cursus Staats- en bestuursrecht 2 valt uiteen in drie delen:
- Bestuurlijk handhavingsrecht;
- Rechtsbescherming tegen de overheid;
- Schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad.

De cursus behandelt veel rechtspraak en nodigt u uit om mee te denken over oplossingen. U verwerft niet alleen juridische kennis, maar ontwikkelt ook gevoel voor juridische redeneringen.

De cursus Staats- en Bestuursrecht 2 geeft een actuele beschrijving van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht.

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de werking van het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht. Aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen leert u mee te denken over de oplossing van de in de zelftoetsen voorgelegde juridische problemen. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook ‘gevoel’ bij voor juridische redeneringen en leert u bestuurs(proces)rechtelijke problemen te herkennen en op te lossen.

Ingangseisen

Voor deze cursus kan pas aangemeld worden wanneer de cursus Staats- en bestuursrecht 1 succesvol is afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van bestuursrecht en staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleidingsvorm

De begeleiding geschiedt middels uitgebreide terugkoppelingen op de opdrachten in de digitale leeromgeving en een aantal oefententamens. Daarnaast worden verschillende kennisclips aangeboden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om vragen over de studiestof te stellen in een door docenten gemodereerde discussieruimte. Ter voorbereiding op het tentamen vindt er in de week voorafgaand aan het tentamen een responsiecollege plaats.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

08-02-2023 14:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit twee handboeken:
- R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 1. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- R.J.N. Schlössels, R.J.B. Schutgens & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 2. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.