Schakelprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen

Schakelprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen

  • Cultuurwetenschappen
  • Voltijd/deeltijd
  • 20 EC - 50 EC
  • Nederlands
  • 28 uur/studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,11 per studiepunt
Met een hbo- of wo-achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen? Het schakelprogramma Kunst- en cultuurwetenschappen geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Na het afronden van het schakelprogramma hebt u voldoende kennis, onderzoeks- en academische vaardigheden opgedaan om de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het schakelprogramma is bedoeld voor degenen die bij een andere Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool een (deels) verwante doctoraal-, kandidaats-, mo-b- of bacheloropleiding van ten minste 180 studiepunten (EC) hebben behaald, en die toegelaten willen worden tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.
In een schakelprogramma worden cursussen uit de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen opgenomen die u succesvol moet afronden om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Welke cursussen dat zijn is enerzijds afhankelijk van uw (inhoudelijk) verwante vooropleiding en anderzijds van de verdieping (cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis of letterkunde) die u in de masteropleiding wilt gaan volgen. De cursussen in het schakelprogramma zijn zodanig gekozen dat ze deficiënties op inhoudelijk vlak en op wetenschappelijke vaardigheden wegwerken.

Studieduur

De studieduur van een schakelprogramma is geheel afhankelijk van de hoeveelheid cursussen die er deel van uitmaken. Ook moet u rekening houden met wanneer welke cursussen aangeboden worden: het is niet aan te bevelen meerdere cursussen gelijktijdig te bestuderen. Op basis van de hoeveelheid tijd die u kunt studeren en de samenstelling van het schakelprogramma kunt u samen met een van onze studieadviseurs een studieplan maken. Hiermee krijgt u een duidelijk overzicht wanneer uw met welke cursus moet/kunt beginnen. Contact hierover kan via mail: studieadvies.cultuur@ou.nl of telefonisch: 045-5762888.

Begeleiding

Bij vrijwel alle cursussen uit een schakelprogramma is standaard begeleiding door een docent aanwezig. Vaak wordt bij een cursus ook een begeleidingsbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie kunt u vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).

Tentaminering

Alle cursussen worden afgesloten met een tentamen. De tentamenvorm is cursusgebonden. Meer informatie kunt u vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode). In uw studiepad van het schakelprogramma worden de cursuscertificaten vermeld.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met een schakelprogramma, kunt u een vrijblijvend advies over uw mogelijke toelating en te volgen schakelprogramma aanvragen. U wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van uw hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar studieadvies.cultuur@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de door u te volgen cursussen. Dit advies ontvangt u dan per e-mail. Ook de studieplanning kan alvast worden besproken. 
Vervolgens kunt u formeel toelating aanvragen door u aan te melden voor dit schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voordat u wenst te gaan starten) formeel toelating aan.
 
Nadat u toegelaten bent tot het schakelprogramma en u de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor de cursussen. Voor het schakelprogramma meldt u zich per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

Het schakelprogramma kan bestaan uit een combinatie van cursussen met een variabel en een vast startmoment. Een variabele cursus kunt u op ieder gewenst moment starten, bij een vaste cursus is er een vastgesteld startmoment. Wij adviseren u om uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aan te melden voor de cursus.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot een schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat u officieel bent toegelaten tot een schakelprogramma betaalt u voor de cursussen uit het schakelprogramma een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van het schakelprogramma ontvangt u een cursuscertificaat. Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kunt u een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt u de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Contact

Voor meer informatie over het schakelprogramma, kunt u contact opnemen met een van onze studieadviseurs: studieadvies.cultuur@ou.nl of 045-5762888.