Premaster Onderwijswetenschappen

Premaster Onderwijswetenschappen

 • Onderwijswetenschappen
 • Deeltijd
 • 0 EC - 40 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Onderwijswetenschappen? De premaster Onderwijswetenschappen geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze master. Na het afronden van de premaster heb je voldoende onderwijskundige kennis, onderzoeks- en academische vaardigheden opgedaan om de masteropleiding Onderwijswetenschappen te kunnen volgen. 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een universitaire achtergrond die niet verwant is aan Onderwijswetenschappen. Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo- achtergrond. Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via de premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld.

Onderwijs studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
De premaster bestaat uit een algemene inleiding op de master Onderwijswetenschappen die de hoofdstromingen in de leerpsychologie, ideeën over de mens als lerend wezen en het ontwerpen van onderwijs omvat. In de onderzoekspracticacursussen raak je vertrouwd met de belangrijkste statistisch begrippen en technieken voor onderzoek en leer je werken met een statistische computerprogramma en ga je aan de slag met psychologische experimenten en zelfrapportagevragenlijsten. Ook leer je een literatuurstudie uit te voeren. Studenten met een hbo-achtergrond volgen ook een cursus over wetenschapsfilosofie.

Opbouw

Premaster 1 (wo) 
Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift waarmee niet directe toelating tot de master Onderwijswetenschappen verkregen wordt. Via dit programma spijker je jezelf bij op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opgenomen, in onderzoeksvaardigheden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot het mastertraject: 
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) van Nederlandse universiteiten;  
- het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten; 
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse universiteiten; 
- het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten.
 
OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek # (kwartiel 1 en 3)
PB1602 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek (kwartiel 2 en 4)
OB0102 Onderwijskunde en technologie (variabele cursus) 
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4 ) 
PB0712 Literatuurstudie # (variabele cursus)
 
Premaster 2 (hbo) 
Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kun je je onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding: 
- een hbo-bachelorgetuigschrift; 
- een hbo-mastergetuigschrift; 
- Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer). 
 
OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek # (kwartiel 1 en 3)
PB1602 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek (kwartiel 2 en 4)
OB0102 Onderwijskunde en technologie (variabele cursus) 
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4) 
PB0712 Literatuurstudie # (variabele cursus)  
PB1302 Wetenschapsfilosofie # (variabele cursus) 
 
# Deze cursus heeft ingangseisen zoals vermeld in de cursusbeschrijving.
 
Een cursus die in een kwartiel aangeboden wordt, kent een online begeleidingsvorm binnen het betreffende kwartiel. Inschrijving voor deelname aan de cursus sluit twee weken voor de start van de begeleiding. Voor variabele cursussen kan, rekening houdend met de eventuele ingangseis, op ieder moment ingeschreven worden (vanaf het moment dat de cursus in het aanbod is).
 
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Studieduur

Het programma bestaat uit 40 studiepunten en is ontworpen en geprogrammeerd op basis van 2 jaar deeltijdonderwijs, waarbij vier cursussen in de vier opvolgende kwartielen gevolgd worden, gevolgd door een variabele cursus, een vaste cursus in kwartiel 2 en aansluitend de twee laatste variabele cursussen. De cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Past dit studietempo niet bij jow persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studieplan op maat voor je op.

Academisch studeren op jouw manier

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: je studeert in het kwartiel waarin de cursus wordt aangeboden. Je krijgt, voor zover je bent aangemeld voor de cursus met een vast startmoment, de boeken ca. 10 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat je je kunt inlezen. Groepsactiviteiten brengen je in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Daarnaast zijn er ook drie cursussen die vrij (variabel) te bestuderen zijn, nadat je aan de ingangseisen hebt voldaan.

Begeleiding

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt, in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking en is ook belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. De mogelijke begeleidingsbijeenkomsten staan gepubliceerd op de cursussite. Je dient je tijdig voor de begeleidingsbijeenkomsten aan te melden. 
Een studieadviseur bewaakt in overleg met jou de voortgang van je persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als je persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studie-aanpak en -planning.
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden. Meer informatie kun je vinden in de afzonderlijke cursusbeschrijvingen (www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode).
Een vaste cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. De variabele cursussen kun je vrij volgen, nadat je voldaan te hebt aan de ingangseis. Deze cursussen hebben ook drie tentamenmogelijkheden binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met de premaster, kun je een vrijblijvend advies over jouw mogelijke toelating en te volgen premaster Onderwijswetenschappen aanvragen. Je wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van uw hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar onderwijswetenschappen@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de door jou te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Dit advies ontvang je per e-mail. Ook de studieplanning kan worden besproken indien je wenst af te wijken van het jaarrooster. 
Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor deze premaster.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan.

Nadat je toegelaten bent tot de premaster, en je de toelatingsbeschikking heeft ontvangen, kun je je aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meld je je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Wij adviseren je om je uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aan te melden voor de cursus. Een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten waarbij je wel rekening dient te houden met eventuele ingangseisen van de betreffende cursus. Je kunt, indien gewenst, gedurende het gehele jaar een adviesgesprek bij de studieadviseur over de premaster aanvragen.

Vrijstelling

De premaster wordt niet verkort op basis van een hbo-bachelor-getuigschrift of een hbo-master-getuigschrift. Verkorting van de premaster met één of meer cursussen is wel mogelijk op grond van een verwant wo-bachelor/master-getuigschrift.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot de premaster betaal je voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Wat kun je met jouw diploma?

De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Experts in de Onderwijswetenschappen dragen zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden. 
Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Mensen met een master in de Onderwijswetenschappen krijgen werk in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Mensen die doorgaan voor een PhD krijgen toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Meer informatie

Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Onderwijswetenschappen.

Contact

Ine Verstappen en Ria Wijermans-Overman, studieadviseurs, via onderwijswetenschappen@ou.nl.