Premaster Onderwijswetenschappen

OW_SMAOW_head_large.jpg

Premaster Onderwijswetenschappen

 • Onderwijswetenschappen
 • Voltijd/Deeltijd
 • 0 EC - 40 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Onderwijswetenschappen? Na afronding van de premaster Onderwijswetenschappen ben je rechtstreeks toegelaten tot deze master. Je hebt dan voldoende onderwijskundige kennis, onderzoeks- en academische vaardigheden opgedaan om de masteropleiding Onderwijswetenschappen te kunnen volgen. 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Premaster A (40 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een hbo-bacheloropleiding. 
Premaster B (35 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een hbo-masteropleiding of een wo-opleiding.
Premaster C (25 studiepunten) is bedoeld voor studenten met een masteropleiding die leidt tot een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via de premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld.

Onderwijs studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Jolanda Bongaerts

Alumnus

'Ik wou een nóg betere leerkracht worden.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De premaster bestaat uit een algemene inleiding op de master Onderwijswetenschappen die de hoofdstromingen in de leerpsychologie, ideeën over de mens als lerend wezen en het ontwerpen van onderwijs omvat. In de onderzoekspracticacursussen raak je vertrouwd met de belangrijkste statistisch begrippen en technieken voor onderzoek en leer je werken met een statistische computerprogramma. Je gaat aan de slag met experimenten en zelfrapportagevragenlijsten. Er wordt aandacht besteed aan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Ook leer je een literatuurstudie uit te voeren en maak je een keuze voor onderwijskunde en technologie of onderwijsrecht.

Opbouw

Premasterprogramma A  
Doelgroep: studenten met een hbo-bachelorgetuigschrift
Omvang: 40 studiepunten 

Via dit programma kun je je onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. Een hbo-bachelorgetuigschrift geeft in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding.  
 
Gemeenschappelijk deel:
OB0012 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
PB2802 Inleiding in de wetenschappelijke methode (kwartiel 3 en 1)
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712 Literatuurstudie (variabele cursus)
 
Gebonden keuze (kies 5 studiepunten uit 10):
OB0102 Onderwijskunde en technologie (variabele cursus)
OB0202 Onderwijsrecht (variabele cursus)
 
Gemeenschappelijk deel:
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 4 en 2) 

 
Premasterprogramma B
Doelgroep: studenten met een hbo-master of wo-getuigschrift
Omvang: 35 studiepunten

 
Gemeenschappelijk deel:
OB0012 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3) 
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4) 
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712 Literatuurstudie (variabel)  
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 2 en 4)
 
Gebonden keuze (kies 5 uit 10 studiepunten):
OB0102 Onderwijskunde en technologie (variabel) 
OB0202 Onderwijsrecht (variabel) 
 
 
Premasterprogramma C
Doelgroep: studenten met een masteropleiding eerstegraads onderwijsbevoegdheid
Omvang: 25 studiepunten
Als je beschikt over een mastergetuigschrift van een Nederlandse eerstegraads lerarenopleiding kun je toegelaten worden tot premasterprogramma C.
 
Gemeenschappelijk deel:
OB0302 Methoden van onderzoek (kwartiel 2 en 4)
OB0502 Beschrijvende statistiek (kwartiel 3 en 1)
OB0402 Kwaliteit van onderzoek (kwartiel 4 en 2)
PB0712 Literatuurstudie (variabel)
OB0602 Toetsende statistiek (kwartiel 2 en 4)
 
Een cursus die in een kwartiel aangeboden wordt, kent een online begeleidingsvorm binnen het betreffende kwartiel. Aanmelden voor deelname aan de cursus sluit twee weken voor de start van de begeleiding. Voor variabele cursussen kun je, rekening houdend met de eventuele ingangseis, op ieder moment aanmelden (vanaf het moment dat de cursus in het aanbod is).

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

De programma’s bestaan respectievelijk uit 40, 35 of 25 studiepunten en zijn ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. De cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studieplan op maat voor je op.

Academisch studeren op jouw manier

Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, het oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel. Bij een cursus met een vast startmoment krijg je de boeken ca. 10 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat je je kunt inlezen. Via groepsactiviteiten kom je direct in contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. 

Begeleiding

De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en het bewaken van de kwaliteit.  Eventuele begeleidingsbijeenkomsten staan vermeld op de cursussite. 
Een studieadviseur bewaakt in overleg met jou de voortgang van je persoonlijke studiepad over cursussen heen en is je persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studie-aanpak en -planning.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursus gebonden.
Een vaste cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. De variabele cursussen kun je vrij volgen, nadat je voldaan hebt aan de ingangseis. Deze cursussen hebben ook drie tentamenmogelijkheden binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft diverse studiecentra in Nederland en Vlaanderen. In de studiecentra in Amsterdam, Eindhoven, Parkstad Limburg (Heerlen), Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en de Vlaamse studiecentra kun je terecht voor onderwijs en tentaminering. Ook voordat je een studie begint, ben je welkom voor informatie of het inzien van studiemateriaal. Daarnaast worden hier regelmatig lezingen en activiteiten georganiseerd. In onze studiecentra in Enschede, Groningen, Leeuwarden en Vlissingen kun je ook tentamen afleggen.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met de premaster, kun je een vrijblijvend advies aanvragen over jouw mogelijke toelating en te volgen premaster. Je mailt scans (geen foto’s) van je hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten naar onderwijswetenschappen@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af (per e-mail) over de door jou te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Ook de studieplanning kan worden besproken wanneer je wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden. Vraag dit tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) aan.
 
Nadat je toegelaten bent tot de premaster en de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden voor de cursussen.

Starten

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Wij adviseren je om je uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aan te melden. Met een variabele cursus kun je op ieder gewenst moment starten, houd wel rekening met eventuele ingangseisen. Je kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek bij de studieadviseur over de premaster aanvragen.

Toelating

Om tot de Premaster Onderwijswetenschappen toegelaten te kunnen worden beschik je over een hbo- of wo-getuigschrift.

Vrijstelling

De premaster wordt niet verkort op basis van een hbo-getuigschrift. Verkorting van de premaster met één of meer cursussen is wel mogelijk op grond van een verwant wo-bachelor/master-getuigschrift.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).
 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Als expert in de Onderwijswetenschappen draag jij zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden. Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
Met een master in de Onderwijswetenschappen kun je gaan werken in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Ga je daarna nog door voor een PhD, dan kun je terecht bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze studieadviseurs via onderwijswetenschappen@ou.nl.