INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Terugblik Informatica studiedag op 20 november 2021
In verband met de coronamaatregelen was de Informatica studiedag op zaterdag 20 november 2021 geheel online. We streefden ernaar om een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma (online) Informatica studiedag op 20 november 2021

In de Programmaflyer Informatica studiedag 20 november staan toelichtingen bij alle sessies.

 • Vanaf 09.30 uur - Inloggen
   
 • 09.50 - 09.55 - Opening en welkom
   
 • 10.00 - 11.30 - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)
   

Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):

-    Communicatievaardigheden (IB1402)*
-    Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (IB1002)*
-    Webapplicaties: de clientkant (IB1902)*
-    Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd voor studenten die starten in K2*


Open sessies
-    Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE
-    Ethiek en informatica
-    Introduction in LaTex
-    Startbijeenkomst (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica 
-    Startbijeenkomst Voorbereiden afstuderen bachelor Informatiekunde
-    Testar

 • 11.45 - 12.30 uur - Plenaire sessie
  Automatische Verificatie van Communicatieprotocollen in Gedistribueerde Systemen – Sung-Shik Jongmans (universitair docent)
   
 • 12.30 - 13.30 uur - Pauze
  - Babbelen met TouW studievereniging
  - Discord channel (van en voor studenten, maak Discord account aan)
 • 13.30 - 15.00 uur - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)

Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
-    Besturingssystemen (IB1302)*
-    Communicatievaardigheden (IB1402)*
-    Inleiding informatiekunde  (IB0202)*
-    Software quality management (IM0703)*

Open sessies:
-    Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE
-    Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (III)
-    Intervisie (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica
-    Onderzoek bij de vakgroep Informatica