INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Terugblik Informatica studiedag op 3 september 2021
In verband met de coronamaatregelen was de studiedag op vrijdag 3 september 2021 geheel online. We streefden er naar weer een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma Informatica studiedag op 3 september

In de Programmaflyer Informatica studiedag 3 september staan toelichtingen bij alle sessies. 

 • Vanaf 14.30 uur - Inloggen
   
 • 14.50 - 14.55 uur - Opening en welkom
   
 • 15.00 - 16.30 - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)
  Cursusbijeenkomsten
  (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
  - *Computernetwerken
  - *Datastructuren en algoritmen
  - *Design for change
  - *Logica en informatica
  - *System verification and testing
  - *Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd

  Open sessies
  - Afstudeerbijeenkomst Master CS/SE
  - Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (II)
  - Informatiesessie over de nieuwste run van het optionele vak "Uitnodigende Exacte Vakken”
  - Intervisiesessie Voorbereiden afstuderen bachelor Informatica en Afstudeerproject
  - Introductiebijeenkomst nieuwe bachelorstudenten en Inleiding informatica - deel I
  - Testar
  - Voorlichtingsbijeenkomst afstuderen master CS en SE
   
 • 16.45 - 17.30 uur - Plenaire sessie
  Softwareontwikkeling bij ICTU. Hoe we het veelkoppig monster van softwareontwikkeling voor de Nederlandse overheid de baas blijven – Eric Nieuwland (ICTU)
   
 • 17.30 - 18.30 uur - Pauze
  - Babbelen met TouW studievereniging
  - Discord channel (van en voor studenten, maak Discord account aan)
 • 18.30 - 20.00 uur - Parallelle sessies (in alfabetische volgorde)
  Cursusbijeenkomsten
  (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
  - *Functioneel programmeren
  - *Object georiënteerd programmeren 
  - *Premaster formele technieken 1: discrete wiskunde en logica
  - *Software engineering (IB3112) 
  - *Software security
  - *Strategisch informatiemanagement 

  Open sessies- Afstudeerbijeenkomst masters CS en SE
  - Informatiebijeenkomst nieuwe masteropleiding Artificial Intelligence
  - Inleiding informatica – deel II
  - Introduction in LaTeX
  - Logica, verzamelingen en relaties