INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Terugblik Informatica studiedag op 30 april 2022
In verband met de coronamaatregelen was de Informatica studiedag op zaterdag 30 april 2022 geheel online. We streefden ernaar om een compleet programma aan te bieden met cursusbijeenkomsten, plenaire en parallelle sessies en gelegenheid om contacten te leggen met medestudenten en docenten.

Programma

In de programmaflyer Informatica studiedag 30 april staan toelichtingen bij alle sessies.

Vanaf 09.30 uur  Inloggen  
09.50 - 09.55 uur Opening en welkom door prof. dr. Tanja Vos, programmaleider bachelor Informatica  
10.00 - 11.30 uur  Parallelle sessies (in alfabetische volgorde) Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
 • AppLab (IB2602)*
 • Communicatievaardigheden (IB1402)*
 • Inleiding informatiekunde (IB0202)*
 • Security en IT (IB1802)*
Open sessies
 • Afstudeerbijeenkomst afstudeerders master CS en SE*
 • Ethiek en informatica: de Oekraïneoorlog
 • Het lezen van wetenschappelijke artikelen met behulp van een argumentatiemodel (V)
 • Intervisie (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica
 • Startbijeenkomst Voorbereiden afstuderen bachelor Informatiekunde (IB9702)

* Zie de programmaflyer voor de presentaties

11.45 - 12.30 uur Plenaire sessie Software is niet octrooibaar, of misschien toch wel? door Arie van der Krans en Fons Schreurs, Octrooi adviseurs bij Octrooicentrum
12.30 - 13.30 uur Pauze
 • Babbelen met TouW studievereniging
 • Discord channel (van en voor studenten, maak Discord account aan)
13.30 - 15.00 uur Parallelle sessies (in alfabetische volgorde) Besloten sessies (* = alleen voor ingeschreven studenten voor de betreffende cursus):
 • Bayesian Reasoning and Learning (IM0902)*
 • Communicatievaardigheden (IB1402)*
 • Gedistribueerde algoritmen (IB2302)*
 • Kennismanagement (IB2202)*
 • Model-driven development (IB0502)*
 • Premaster AI: logica (IB3602)
 • Startbijeenkomst VAF-SE gestructureerd voor studenten die starten in K4*
 • System Verification and Testing (IM0903)*
Open sessies
 • Introduction in LaTex
 • OUtistisch? 
 • Startbijeenkomst (Voorbereiden) Afstuderen bachelor Informatica