null Inleiding informatica

Inleiding informatica

  • Informatica
  • IB0102
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus bespreekt op inleidende wijze een aantal uiteenlopende onderwerpen uit het vakgebied informatica. Zowel klassieke onderwerpen zoals relationele databases, logica, binair rekenen en besturingssystemen, als ook moderne onderwerpen, zoals objectgeoriënteerde analyse, systeemontwerp en programmeren in Python. Uiteraard komt het internet uitgebreid aan de orde, met speciale aandacht voor de beveiliging ervan.

De behandelde onderwerpen worden met enige diepgang aangeboden. Op die manier 'proeft' u op een realistische manier iets van het vakgebied. Zo leert u zelf een eenvoudige database te ontwerpen, een tekst te versleutelen en hoe mailprogramma's emails versturen. U leert eenvoudige programma's lezen en schrijven in Python, een populaire taal, geschikt voor beginners, maar die ook voor complexe, grootschalige projecten gebruikt wordt.

De gekozen onderwerpen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan herkenbare problemen en toepassingen. Zo wordt bij het hoofdstuk over internet ingegaan op hoe email werkt. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat gebeurt er precies als u een e-mail verstuurt, waar bevindt zich uw mailbox en wat houdt het beheren daarvan in; waarom wordt een webpagina op uw beeldscherm vaak in onderdelen opgebouwd. Zulke vragen dienen als motivatie om centrale concepten als protocollen en het client-server-model te bespreken.

Het vak geeft een goed beeld van het vakgebied informatica en is daarom geschikt voor zowel diegenen die meer willen weten van het vakgebied, als voor diegenen die overwegen de bacheloropleiding Informatica te volgen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van dit vak wordt van u verwacht dat u elementaire kennis bezit over een groot aantal deelgebieden van de informatica, waaronder:
- programmeren: lezen en schrijven van eenvoudige programma's;
- het ontwerpen van relationele databases;
- (objectgeoriënteerd) ontwerp en modellering van informatiesystemen;
- Verzamelingenleer en getaltheorie;
- formele beschrijvingswijzen zoals predikaatlogica;
- besturingssystemen van computers;
- computernetwerken, communicatie via die netwerken en internet;
- beveiliging van computernetwerken;
- symmetrische en asymmetrische cryptografie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft twee vaste startmomenten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Online begeleiding met behulp van een virtueel klaslokaal. De eerste bijeenkomst is face-to-face, op een van de studiedagen van Informatica (zie www.ou.nl/-/informatica-studiedag).

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. F. Verbeek
vr 12-02-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. F. Verbeek
1. ma 22-02-2021 / 19.00-20.30 uur
2. ma 01-03-2021 / 19.00-20.30 uur
3. ma 08-03-2021 / 19.00-20.30 uur
4. ma 15-03-2021 / 19.00-20.30 uur
5. ma 22-03-2021 / 19.00-20.30 uur
6. ma 29-03-2021 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 9-11-2020
voor kwartiel 1 (start 2020-2021): 9-11-2020, 2-2-2021 en 8-7-2021
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 9-11-2020 en 20-4-2021
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): 20-4-2021 en 8-7-2021

Tentamendata

20-04-2021, 08-07-2021.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een schoon exemplaar van het gedrukte cursusmateriaal

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit drie werkboeken en een cursussite in de digitale leeromgeving met weekplanning, virtuele klas, voorbeeldtentamens en discussiegroep.

Mediagebruik

Python, zelf te installeren of te gebruiken via een web-based omgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.