null Enterprise architecture

HEADER_INF_head_large.jpg

Enterprise architecture

  • Informatiekunde
  • IM0003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Enterprise Architecture (EA) werd eind jaren tachtig op de kaart gezet door John F. Zachman. Het door hem ontwikkelde raamwerk wordt wereldwijd nog steeds veel gebruikt en genereerde in de loop van de tijd een aanzienlijke belangstelling voor dit nieuwe domein. Met een EA kan een organisatie meer uit zichzelf halen door het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen en ICT en door af te stemmen op een voortdurend veranderende omgeving. Een EA wordt doorgaans voorgesteld met verschillende lagen, waarbij elke laag bestaat uit onderling gerelateerde of met elkaar samenhangende elementen. Hiermee ontstaat structuur in iets wat anders een chaos zou lijken.
In deze cursus verstaan we onder EA de 'fundamentele organisatie van een onderneming als socio-technisch systeem, tezamen met de principes die het ontwerp en de ontwikkeling van de onderneming sturen.' Dat impliceert dat een EA alle relevante componenten bevat die nodig zijn om een onderneming (of algemener: organisatie) te beschrijven. Hieronder vallen de organisatiestructuur, het operationeel model, de bedrijfsprocessen, de data, applicaties en de technologie van de organisatie.
In de cursus gaan we in op de vraag hoe businessmanagers, ICT-managers, maar ook andere business-executives EA kunnen gebruiken om de voordelen van een EA volledig tot z'n recht te laten komen. Daarmee kiezen we een wat andere invalshoek dan veel van de bestaande EA-literatuur, die zich richt op technische aspecten, zoals modelleren en bijbehorende tools, ontwerp- of architecturale patronen, (referentie)architecturen of raamwerken. Niet dat we al deze zaken zijdelings laten liggen, maar ze zijn ondergeschikt aan de door ons gekozen benadering, omdat daarmee het volledige potentieel van EA beter kan worden benut.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- de bouwstenen van succesvolle EA-initiatieven beschrijven,
- de EA-procescyclus binnen organisaties beschrijven,
- beschrijven op welke wijze EA kan bijdragen aan de digitale transformatie van bedrijven,
- de principes van EA-modelleerbenaderingen benoemen en uitleggen,
- verschillende EA-raamwerken en -aanpakken vergelijken,
- beargumenteren hoe EA (management) practices, artifacts en rollen succesvol kunnen worden geïntroduceerd,
- je hands-on-ervaring aantonen door het toepassen en analyseren van EA bij een specifieke casus,
- reflecteren en overtuigend en ter zake presenteren over de waarde van EA bij het introduceren van nieuwe innovatieve technologieën in de organisatie.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 14 augustus 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2022.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. Je studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht je sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Je kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in je eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is je eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heb je nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vind je op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit zelfstudie, een aantal online-bijeenkomsten en groepswerk. Voor het groepswerk zal elke groep door een docent/tutor worden begeleid.
In deze cursus wordt samengewerkt in groepen van vier studenten. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Begeleidingsbijeenkomsten



Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. R. van de Wetering
1. ma 05-09-2022 / 20.00-21.00 uur
2. ma 19-09-2022 / 20.00-21.00 uur
3. ma 10-10-2022 / 20.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht:
Studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Individuele (eind)opdracht:
Bij de individuele opdracht nemen de studenten de rol aan van een 'EA consultant' en proberen de CIO van een organisatie (bv. potentiële klant) te overtuigen van de waarde van EA bij het introduceren van een nieuwe digitale technologie (bv. big data analytics, artificial intelligence/machine learning, IoT, robotics process automation, digital security, augmented reality, 3D printing, cloud, mobile and social media platforms). Studenten doen dit door middel van een korte videopresentatie van minimaal 2 en maximaal 2,5 minuten.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Mediagebruik

Als student heb je toegang tot een groot aantal online-diensten die je nodig hebt tijdens je studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, je persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heb je o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters en onze uitgebreide digitale bibliotheek.

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.