null Enterprise Architecture

Enterprise Architecture
Informatiekunde | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0003
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Enterprise Architecture (EA) werd eind jaren tachtig op de kaart gezet door John F. Zachman. Het door hem ontwikkelde raamwerk wordt wereldwijd nog steeds veel gebruikt en genereerde in de loop van de tijd een aanzienlijke belangstelling voor dit nieuwe domein. Met een EA kan een organisatie meer uit zichzelf halen door het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen en ICT en door af te stemmen op een voortdurend veranderende omgeving. Een EA wordt doorgaans voorgesteld met verschillende lagen, waarbij elke laag bestaat uit onderling gerelateerde of met elkaar samenhangende elementen. Hiermee ontstaat structuur in iets wat anders een chaos zou lijken.
In deze cursus verstaan we onder EA de 'fundamentele organisatie van een onderneming als socio-technisch systeem, tezamen met de principes die het ontwerp en de ontwikkeling van de onderneming sturen.' Dat impliceert dat een EA alle relevante componenten bevat die nodig zijn om een onderneming (of algemener: organisatie) te beschrijven. Hieronder vallen de organisatiestructuur, het operationeel model, de bedrijfsprocessen, de data, applicaties en de technologie van de organisatie.
In de cursus gaan we in op de vraag hoe businessmanagers, ICT-managers, maar ook andere business-executives EAM kunnen gebruiken om de voordelen van een EA volledig tot z'n recht te laten komen. Daarmee kiezen we een wat andere invalshoek dan veel van de bestaande EA-literatuur, die zich richt op technische aspecten, zoals modelleren en bijbehorende tools, ontwerp- of architecturele patronen, (referentie)architecturen of raamwerken. Niet dat we al deze zaken zijdelings laten liggen, maar ze zijn ondergeschikt aan de door ons gekozen benadering, omdat daarmee het volledige potentieel van EA beter kan worden benut.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:
- kunt u EA- en EAM-termen en -begrippen consequent hanteren;
- herkent en begrijpt u de belangrijkste elementen van de EA van een bedrijf in de praktijk;
- begrijpt u de belangrijkste bouwstenen van succesvolle EAM initiatieven en kunt u deze beschrijven;
- kunt u beargumenteren hoe en waarom EAM organisaties helpt bij het omgaan met een breed scala aan zakelijke uitdagingen;
- kent u de principes van EA-modelleerbenaderingen;
- begrijpt u hoe het wereldbeeld van de complexiteitstheorie kan worden toegepast op de co-evolutie en dus op de aanpassing van de EA in de praktijk;
- weet u hoe u de sociale aspecten van EAM moet benaderen en hoe u EAM in de organisatie kunt invoeren;
- kunt u tonen dat u hands-on ervaring heeft door het toepassen van EAM bij een specifieke casus.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus bestaat uit zelfstudie, een aantal online bijeenkomsten en groepswerk. Voor het groepswerk zal elke groep door een docent/tutor worden begeleid.
In deze cursus wordt samengewerkt in groepen van vier studenten. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Toelichting groepsindeling: Om te komen tot een groepsindeling wordt (in verband met het groot aantal studenten) gebruik gemaakt van een online agendatool. Via deze tool worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, dichtstbijzijnde grote stad (dit kan de woonplaats zijn) gedeeld met medestudenten van de betreffende cursusrun. De verwerking van persoonsgegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt. Nadere instructies zijn, na inschrijving voor de cursus, te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Indien u geen gebruik wenst te maken van de agendatool volg dan de aanwijzingen in de instructie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dhr.dr. R. van de Wetering
1. ma 02-09-2019 / 20.00-21.30 uur
2. ma 07-10-2019 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Dhr. dr. R. van de Wetering en dhr. dr. R. Bos.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit, Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.