Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Rule-Based Design
Informatica en informatiekunde | 7,5 studiepunten (EC) | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0403
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In het bedrijfsleven staat het onderwerp bedrijfsregels volop in de belangstelling. Bedrijfsregels spelen een belangrijke rol in het beheersbaar maken van ICT en het reduceren van de complexiteit, door onder andere:
- het vastleggen van afspraken in de vorm van bedrijfsregels;
- bedrijfsregels op te slaan en te ontsluiten voor alle betrokkenen;
- functionele specificaties af te leiden van bedrijfsregels;
- software te genereren vanuit bedrijfsregels;
- processen in te richten op basis van bedrijfsregels.

Benadering van het vakgebied
Bedrijfsregels zijn niets meer of minder dan de afspraken waar mensen zich binnen de organisatie aan committeren. Maar deze uitspraak laat toch uiteenlopende benaderingen toe. Eén benadering is die welke wordt gevolgd in het Business Rules Manifesto (BRM). Een andere benadering legt het accent op het operationele vlak, op de informatiesystemen en bedrijfsprocessen, en op de rol die bedrijfsregels daarbij kunnen hebben. Een derde insteek is puur formeel: wat wordt precies uitgedrukt in de bedrijfsregel?

1. Managementinsteek: belang van bedrijfsregels volgens BRM
Het Business Rules Manifesto zet de toon in deze benadering waarbij u bedrijfsregels leert gebruiken om vraagstukken van 'de business' mee te beschrijven. U werkt met de volgende aspecten van bedrijfsregels:
- Het is een manier om de werkzaamheden, de eisen en het beleid van een bedrijf te beschrijven in de vorm van geformaliseerde afspraken tussen mensen en organisaties.
- Het is een manier om op conceptueel niveau consensus te bereiken over ontwerpvraagstukken.
- Het is een manier om bedrijfsprocessen aan te sturen, waarbij compliance met bedrijfsregels centraal staat.

2. Operationele insteek: rol van bedrijfsregels tijdens systeemontwikkeling en -exploitatie
Methodologisch worden bedrijfsregels meestal gezien als (klein) onderdeel van de gegevenshuishouding van de business, een onderdeel dat vaak pas achteraf wordt ingevuld. Deze opvatting valt te betwisten: in de cursus werken we aan voorbeelden waarbij eerst de bedrijfsregels worden vastgesteld, waaruit vervolgens de gegevenshuishouding wordt afgeleid. Ook bedrijfsprocessen kunnen grotendeels uit de bedrijfsregels worden afgeleid: immers de processen dienen ervoor te zorgen dat alle gegevens correct worden vastgelegd, zonder overtreding van de regels.

3. Formele insteek: exact formuleren van bedrijfsregels met behulp van wiskunde
Noodzakelijk is het exact vastleggen van precieze regels. Zó precies dat een computer ondubbelzinnig kan vaststellen of een regel wel of niet is gehandhaafd, of wel of geen sprake is van een overtreding. Dan blijkt het essentieel om een formele benadering te hanteren.
Wiskundige formalismen zoals verzamelingentheorie en relatiealgebra worden gebruikt; bij de cursus worden de beginselen en aanvullende details van die theorie uitgelegd. U leert werken met een softwaretool die de aanpak van het ontwerpen van bedrijfsregels ondersteunt.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt verwacht dat u:
- bedrijfsregels met behulp van (semi) formele notaties kunt ontwerpen;
- het concept van bedrijfsregels kunt gebruiken in de context van de ontwikkeling van informatiesystemen en bedrijfsprocessen;
- specificaties van bedrijfsregels kunt extraheren en analyseren met behulp van de Ampersand-methode en software;
- gelijkwaardige beschrijvingen van bedrijfsregels kunt formuleren in gecontroleerde natuurlijke taal om te communiceren met belanghebbenden en eindgebruikers, en in formele taal voor automatische interpretatie en controle;
- formele ontwerpmodellen en specificaties af kunt leiden uit een reeks bedrijfsregels om effectief te communiceren met computerwetenschappers;
- de Ampersand-definitietaal beheerst waarmee bedrijfsregels worden geanalyseerd en vertaald in functionele specificaties;
- praktische en theoretische kwesties over bedrijfsregels kunt analyseren en met anderen erover kunt communiceren;
- bedrijfsregels en de Ampersand-methode en -software kunt toepassen in een authentiek adviesproject en zo laat zien hoe ze werken om de beheerssituatie in de bedrijfsactiviteiten van het project te verbeteren.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Algemene voorkennis op de volgende gebieden is gewenst:
- het opstellen van conceptuele modellen van gegevens;
- globaal inzicht in bedrijfsprocessen en in de opvatting ervan als afspraken tussen de belanghebbers in een organisatie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Twee onlinebijeenkomsten worden gehouden om te discussiëren over het uitvoeren van het cursuswerkstuk. In deze cursus wordt samengewerkt in groepen van vier studenten. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Toelichting groepsindeling: Om te komen tot een groepsindeling wordt (in verband met het groot aantal studenten) gebruik gemaakt van een online agendatool. Via deze tool worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, dichtstbijzijnde grote stad (dit kan de woonplaats zijn) gedeeld met medestudenten van de betreffende cursusrun. De verwerking van persoonsgegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt. Nadere instructies zijn, na inschrijving voor de cursus, te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Indien u geen gebruik wenst te maken van de agendatool volg dan de aanwijzingen in de instructie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge
1. wo 20-11-2019 / 20.00-21.30 uur
2. wo 08-01-2020 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Dhr. dr. L. Rutledge en dhr. dr. R. van de Wetering.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreid werkboek, als PDF-bestand beschikbaar op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
U maakt ook gebruik van een wiki waarin veel informatie, toelichting en voorbeelden staan en waarin ze opdrachten inleveren. Voor deelname aan virtuele bijeenkomsten (begeleiding op afstand) zijn een redelijk snelle internetverbinding en een headset noodzakelijk.