null Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

  • Natuurwetenschappen
  • NB1402
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt middels een aantal toepassingsgerichte studietaken. Het eerste deel van de cursus behandelt (een deel van) de koolstofchemie. Om de leerstof te verduidelijken maakt een molecuulbouwsetje deel uit van het cursusmateriaal. De studietaken zijn zoveel mogelijk ontleend aan de milieuchemische en gezondheidskundige praktijk. Hiermee sluiten ze ook goed aan op het tweede deel van de cursus, dat de onderzoeksmethoden in de milieuchemie beschrijft.
Om de studietaken te kunnen uitwerken wordt in de cursusboeken de onderliggende leerstof behandeld. Bij elk onderwerp van de leerstof is een aantal oefenopgaven opgenomen.
Bij elk onderwerp is indien noodzakelijk een verwijzing opgenomen naar bronnen voor het opfrissen van voorkennis die noodzakelijk is voor het betreffende onderwerp. Soms is het voorkennismateriaal opgenomen in het cursusboek. Het opfrissen van voorkennis is geen onderdeel van de totale studielast van de cursus.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus:
- heb je kennis van de basisbegrippen van de koolstofchemie,
- herken je aan de structuur van een alifatische koolstofverbinding waarom die verbinding een bepaald gedrag in het milieu vertoont,
- ken je een aantal reactiepaden van alifatische koolstofverbindingen,
- ken je de belangrijkste eigenschappen en reactietypen van aromatische verbindingen,
- heb je kennis van de analysegang in de milieuchemische analyse en herken je de problemen daarbij.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.
Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten is een goede rekenvaardigheid, een passieve kennis van het Engels en een basiskennis van de scheikunde op vwo-niveau noodzakelijk. Kennis van wiskunde en natuurkunde op vwo-eindexamenniveau is wenselijk. De cursus Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 is een verbreding van de cursus Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 (NB0502). Scheikunde kennis op het niveau van de cursus 'Scheikunde voor milieuwetenschappen 1' (NB0502) is daarom wenselijk, maar niet noodzakelijk. De cursus Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 kan goed als op zichzelf staande cursus bestudeerd worden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject in de periode november - januari, dat open staat voor alle ingeschreven opleidingsstudenten. Je kunt minimaal één keer per jaar een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen bijwonen en tevens een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Themadag Research Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. J. van Wijnen
za 1712-2022 / tijd nader te bepalen

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. J. van Wijnen
1. wo 23-11-2022 / 19.00-21.00 uur
2. wo 07-12-2022 / 19.00-21.00 uur
3. wo 11-01-2023 / 19.00-21.00 uur
4. wo 18-01-2023 / 19.00-20.30 uur
5. wo 25-01-2023 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov), en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 22-08-2022 14:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine en een 'schoon' Binas tabellenboek
Een tetraeder
Een 'schoon' exemplaar van het cursusboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee cursusboeken en een (losbladig) werkboek. Er wordt van de student verwacht dat deze een Binas tabellenboekje heeft. Bij de cursus wordt een klein molecuulmodelbouwsetje geleverd.