null Voeding en gezondheid

Voeding en gezondheid

  • Natuurwetenschappen
  • NB1502
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Ons dagelijks leven wordt voor een groot deel door onze gezondheid bepaald. Het doel van de cursus Voeding en gezondheid is kennis en inzicht te verschaffen over de invloed van voeding op de gezondheid van de mens. De cursus besteedt met name aandacht aan gezonde voeding. De leerinhoud wordt grotendeels aangeboden via een bestaand tekstboek. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
(1) waarom we eten wat we eten
(2) vertering en absorptie
(3) koolhydraten, eiwitten, vetten: chemie, functie en bronnen
(4) van voedingsstoffen naar energie
(5) energiebalans, overgewicht, ondergewicht, gewichtsverlies en gewichtstoename
(6) water, vitamines, mineralen: functie, tekorten, toxiciteit en bronnen
(7) voedingsgerelateerde risicofactoren: chronische ziektes
(8) honger en ondervoeding.
In een bijbehorend werkboek wordt aanvullende informatie gegeven voor de Nederlandse situatie en wordt de student door de cursus heen geleid met behulp van leerdoelen, studeeraanwijzingen, actuele nieuwsberichten en opgaven.

Leerdoelen
Hoofdleerdoel: u doet kennis op en verwerft inzicht in de voedingsstoffen en hun werking in het lichaam en in de rol van voeding bij de energiebalans en bij de preventie van ziekten en in honger en ondervoeding.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De voorkennis die voor deze cursus gewenst is betreft kennis van de biologie en (bio)chemie op havo-niveau. Een goede passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 1 en 2 (van september tot begin februari) dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Tijdens het begeleidingstraject is er een f2f bijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen, en zijn er twee online bijeenkomsten (een introductiebijeenkomst en een vragenuurtje) die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr.ir. L. Fredrix
di 07-09-2021 / 18.00-19.00 uur / startbijeenkomst
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr.ir. L. Fredrix
di 25-01-2022 / 18.00-19.00 uur / vragenuurtje
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr.ir. L. Fredrix
di 12-04-2022 / 18.00-19.00 uur / vragenuurtje


Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek: Understanding Nutrition, E. Whitney & S.R. Rolfes (eds), een reader met artikelen en een Nederlandstalig elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijn OU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.