null Environmentally Improved Production

Environmentally Improved Production

  • Natuurwetenschappen
  • NB2402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de Engelstalige cursus Environmentally Improved Production (EIP) wordt de duurzame productie van economische goederen behandeld vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. De cursus beoogt een algemeen begrip van, en inzicht in, de actuele ontwikkeling op het terrein van milieuvriendelijke productie te geven. Daarnaast doet de student bij bestudering van de cursus ervaring op met het gebruik van wetenschappelijke bronnen (lezen, begrijpen en kennis en inzichten vergroten). De verkregen kennis en inzichten kunnen de basis vormen voor beslissingen over het invoeren van duurzamere productiewijzen.

De cursus start met een algemene introducerende tekst, waarin op hoofdlijnen de conceptuele en praktische benaderingen van milieuvriendelijke productie besproken worden. Aansluitend volgt een beschrijving van een veelvoud aan praktische benaderingen, zoals Closed loop supply systems, Design for environment en Chemical management services. Vervolgens wordt kort ingegaan op vijf analytische methoden, zoals Exergy analysis en Material flow analysis, die kunnen worden ingezet bij milieuvriendelijke productie.
Het tweede gedeelte van de cursus bestaat uit de analyse van 15 wetenschappelijke artikelen over milieuvriendelijke productie. Het derde gedeelte omvat vier onderwerpen:
1. Cleaner production & design for environment;
2. Life cycle management, energy analysis & material flow accounting;
3. Cascading, recycling & industrial symbiosis;
4. Risk & inherent safety.
Hieruit kunt u twee onderwerpen kiezen voor nadere bestudering, opnieuw aan de hand van artikelen. Ter ondersteuning van de analyse van de artikelen in deel 2 en 3 worden zelftoetsvragen met terugkoppeling aangeboden.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heeft u een algemeen begrip van en inzicht in de recente ontwikkeling met betrekking tot Environmentally Improved Production
- kunt u de diverse benaderingen van Environmentally Improved Production benoemen, beschrijven en daarvan de belangrijkste conceptuele verschillen aangeven en voorbeelden beschrijven
- heeft u zich verder bekwaamd in het gebruik van wetenschappelijke bronnen: lezen, begrijpen en toepassen ter vergroting van eigen kennis en inzichten
- heeft u zich verder bekwaamd in het schrijven van een wetenschappelijk essay.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal (leesvaardigheid op eind VWO-niveau) is nodig om de cursus binnen de nominale studielast te kunnen bestuderen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. We adviseren u om het studietraject te volgen in kwartiel 4: er is één keer per jaar een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag Natuurwetenschappen in Utrecht.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 08-11-2021 14:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een Engels-Nederlands en een Nederlands-Engels verklarend woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een Workbook (40 pagina's), een Course book (41 pagina's) en twee readers met respectievelijk 15 en 25 wetenschappelijke artikelen.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.