null Inleiding staatsrecht

Inleiding staatsrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0012
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus brengt de beginselen van het Nederlandse staatsrecht in kaart. Je verwerft kennis over en inzicht in de betekenis van de begrippen rechtsstaat en democratie en de relatie tussen deze begrippen. De belangrijkste organen op staatsniveau, hun onderlinge verhoudingen, de provincies en gemeenten, de relatie met de EU, grondrechten en de beperkte rol van de rechter in het staatsrecht komen verder allemaal aan bod. Je staat ook stil bij actuele staatsrechtelijke vraagstukken zoals nieuwe vormen van democratie en de Europese integratie. Ter vergelijking met het Nederlandse staatsrecht worden eveneens de hoofdlijnen van de Engelse, Franse en Duitse staatsinrichting behandeld. Tot slot wordt er ruim aandacht besteed aan de juridische vaardigheden van het lezen van juridische teksten en meer specifiek van het zoeken en lezen van parlementaire documenten.

Meer informatie
Bij deze cursus dien je te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. Je kunt hiervoor kiezen uit de Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Deze wettenbundel zul je voortdurend gebruiken tijdens je studie, dus bezuinig hier niet op! Je dient deze bundel ook mee te nemen naar je tentamen. Het gebruik van bundels uit voorgaande collegejaren of wettenverzamelingen van andere uitgevers is op eigen risico.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Voorkennis

Je moet elementaire kennis hebben van het functioneren van het recht. Mis je deze, dan bevelen we je aan eerst de cursus Inleiding recht: kern van het recht te volgen. Studenten met een goede algemene ontwikkeling blijken de cursus Inleiding staatsrecht heel vaak zonder speciale voorbereiding met succes te kunnen bestuderen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen via de digitale leeromgeving. Daarnaast vindt eens per kwartiel een online tentamentraining plaats.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomst
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.mr.drs. J. Stam
1. wo. 17-05-2023 / 19.30-21.00 uur
2. wo 11-10-2023 / 19.30-21.00 uur

Docenten

dhr. mr. drs. J. Stam (examinator) en dhr. prof. mr. dr. R. Passchier (plv. examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U dient uzelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet-geannoteerde wettenbundel van Sdu of Wolters Kluwer
Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van bundels uit voorgaande collegejaren of wettenverzamelingen van andere uitgevers is op eigen risico.

Cursusmateriaal

- M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, Deventer: Wolters Kluwer (meest recente uitgave);
- J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht 3. Vaardigheden, Den Haag: Boom Juridisch (meest recente uitgave) (dit boek wordt ook bij de andere cursussen uit de propedeuse gebruikt);
- Reader (teksten ook digitaal beschikbaar).

Je dient tevens in het bezit te zijn van een niet-geannoteerde wettenverzameling.

Mediagebruik

- Voor het e-werkboek dien je te beschikken over een computer met internetverbinding.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dien je regelmatig de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites te raadplegen.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het e-werkboek op de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vind je de zelfstudiematerialen, digitale versies van de readerteksten, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens. Ook vind je hier het studierooster, mededelingen van je docent en discussiefora voor jou en je medestudenten.