null Inleiding internationaal recht

Inleiding internationaal recht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0202
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

U hoeft de krant maar open te slaan of er staat een internationaalrechtelijk onderwerp in. U wordt er dagelijks mee geconfronteerd, maar het is niet altijd duidelijk aan welke regels de staten zich moeten houden. Onder welke voorwaarden mogen derde staten Syrië bombarderen of mogen derde staten ingrijpen wanneer een staat personen die verdacht worden van terrorisme niet oppakt en/of berecht worden?

Na het volgen van deze cursus bent u beter in staat om deze vragen te beantwoorden en heeft u een beter inzicht in wat wel of niet mag onder het internationale recht. U maakt in deze cursus kennis met verschillende onderdelen van het internationale recht en er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste beginselen en spelers in het internationaal recht. Na het volgen van deze cursus heeft u basiskennis van de belangrijkste onderwerpen in dit vakgebied. Het is een introductiecursus met het doel om u vertrouwd te laten raken met de belangrijkste thema’s uit dit vakgebied. In deze cursus wordt het fundament gelegd van uw kennis van het internationale recht, zodat daar in de cursus International Law op voortgebouwd kan worden. Dit betekent dat we in deze cursus stilstaan bij de basisonderwerpen van het internationale recht. Zo wordt er onder meer aandacht besteed aan het verschil tussen het nationale recht en het internationale recht, hoe het internationale recht doorwerkt in het Nederlandse rechtsstelsel, wat het verschil is tussen een monistisch en een dualistisch stelsel, wie de belangrijkste spelers zijn in het internationale recht, welke bronnen er zijn en onder welke voorwaarden een staat zich mag verdedigen tegen een gewelddadige aanval. Ook wordt er in de cursus aandacht besteed aan het lezen van jurisprudentie van internationale gerechtshoven en het vinden van internationale regels in verdragenbanken.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
- heeft u kennis en inzicht verworven ten aanzien van de aard, de ontwikkeling en de karakteristieken van de internationale rechtsorde;
- heeft u kennis van en inzicht in de doorwerking van en de verhouding tussen het internationale recht en het Nederlandse recht;
- heeft u kennis van en inzicht in de belangrijkste internationale organisaties, met name de Verenigde Naties (VN);
- weet u wat de bronnen van het internationaal recht zijn en kunt u de kenmerken aangeven;
- weet u wie de subjecten van het internationale recht zijn en kent u de kenmerken hiervan;
- heeft u inzicht in en kennis van de internationale regels ten aanzien van het gebruik van geweld;
- heeft u inzicht in en kennis van de wijze en mogelijkheden van vreedzame geschillenbeslechting in het internationale recht;
- kunt u internationale regels opzoeken in de daartoe bestemde databanken;
- kunt u een eenvoudige casus betreffende het internationaal recht oplossen;
- kunt u de kern van het geschil, het oordeel en de overwegingen van rechters in jurisprudentie van het Internationale Gerechtshof weergeven.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding internationaal recht (R19271 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis van de cursussen Inleiding recht: kern van het recht, Inleiding staatsrecht en Inleiding bestuursrecht. Enige kennis van de diverse systematische onderdelen van het Nederlandse recht is nodig. Die kan zijn opgedaan via de diverse inleidende juridische cursussen van de Open Universiteit. Daarnaast is ook enig inzicht in de economie aan te bevelen. Ten slotte wordt van u een passieve beheersing van de Engelse taal verwacht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U dient uzelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet-geannoteerde wettenbundel

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- P.A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave);
- e-werkboek dat u in de digitale leeromgeving kunt vinden;
- aanvullend studiemateriaal dat in de digitale leeromgeving wordt geplaatst;
- de opgegeven jurisprudentie zoals aangegeven in de digitale leeromgeving (die u zelf moet vinden).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.