null Inzage tentamen

Inzage tentamen

Zodra de uitslag van een tentamen bekend is, kunt u inzage in uw tentamen aanvragen.

Digitaal groepstentamen (DGT) en schriftelijk formuletentamen
U vraagt binnen zes weken na bekendmaking van de uitslag inzage aan.
U ontvangt de stukken per e-mail of kunt uw tentamen in het studiecentrum inzien.
Meer informatie

Digitaal individueel tentamen (DIT)
U vraagt binnen zes weken na het tentamen inzage aan. Bevat het tentamen ook open vragen of een casus, dan vraagt u inzage aan binnen zes weken na bekendmaking van de uitslag.
Meer informatie

Bijzondere verplichting/opdracht
Neemt u contact op met de examinator.

Mondelinge tentamens
Neemt u contact op met de examinator.

Bijzondere doelgroepen
Voor studenten die buiten Europa verblijven of studenten in detentie geldt afwijkende informatie.