null Advise-Me workshop over digitale toetsomgevingen voor het reken-wiskundeonderwijs

INF_AdviseMe_15242_head_large.jpg
Digital Learning
Advise-Me workshop over digitale toetsomgevingen voor het reken-wiskundeonderwijs
Op vrijdag 19 oktober 2018 heeft de Open Universiteit een workshop georganiseerd over het automatisch nakijken van verhalende rekensommen in een digitale omgeving voor het reken-wiskundeonderwijs. De eerste resultaten van het Europese Advise-Me project zijn gepresenteerd aan 25 nationale en internationale experts. Twee gastsprekers, Chris Sangwin en Ben-Manson Toussaint, gaven hun visie op toetsomgevingen voor wiskunde en het modelleren van vaardigheden. De workshop werd afgesloten met een levendige discussie over de mogelijkheden en uitdagingen van automatische nakijksystemen.

Digitale toetsomgeving

In het Advise-Me project ontwikkelen we een digitale toetsomgeving om de reken- en wiskundecompetenties van 15-jarige leerlingen in kaart te brengen. Het doel is om zo nauwkeurig en snel mogelijk te achterhalen welke vaardigheden aanwezig of afwezig zijn. We analyseren antwoorden in vrije tekst op verhalende rekensommen en bepalen welke stappen de leerling heeft genomen en welke oplosstrategie daarbij is gebruikt. De informatie uit deze analyse wordt toegevoegd aan het gebruikersmodel met competenties van deze leerling. In dit gebruikersmodel wordt vervolgens gezocht naar competenties waarvoor bewijs ontbreekt en op basis hiervan wordt de volgende rekensom gekozen. De toetsomgeving is uitgeprobeerd op een dataset met vrijetekst antwoorden en is gebruikt in meerdere pilots in diverse Europese landen.

[Example question: In the photo above you see the first Matryoshka dolls of a series. The puppets fit into each other, due to a decreasing height. The biggest puppet is 32 cm high. Each next puppet is 25% smaller than the previous one. In this sequence, there are no puppets smaller than 6 cm. How many puppets are there in this series? Write down your intermediate steps.]

Advise-Me project

Het Advise-Me project is een Strategische partnerschap voor het primair en voortgezet onderwijs en wordt gesubsidieerd door het Europese Erasmus+ programma. Het project wordt geleid door dr. Bastiaan Heeren en sluit aan bij jarenlang onderzoek naar intelligente tutorsystemen vanuit de vakgroep Informatica. Het project loopt van september 2016 tot september 2019 en wordt uitgevoerd met Universiteit Utrecht, Cito, Saarland University en Université Paris-Est Créteil.