null Automatische beoordeling en feedback dankzij draagbare technieken en sensoren

OW_21eeuwseVaardigheden_10620_head_large.jpg
Digital Learning
Automatische beoordeling en feedback dankzij draagbare technieken en sensoren
Daniele Di Mitri, onderzoeker bij het Welten-instituut, onderzoekt hoe je leergedrag en leerprestaties kunt voorspellen op basis van meetgegevens van draagbare sensoren. De sensoren registreren bijvoorbeeld hoofdbewegingen, blikrichting, vitale signalen (hartslag, geleiding van de huid, hersenactiviteit), houding, bewegingen, handschrift en spraak. Al deze dingen afzonderlijk zeggen niet zoveel over wat er gebeurt in het leerproces. Maar allemaal samen, en gecombineerd met informatie over de leercontext en leeractiviteit, kunnen ze wel betekenisvolle informatie geven over wat er gebeurt in het leerproces. Vervolgens kun je ze gebruiken als input voor automatische feedback en beoordelingen.

Machineleren

Natuurlijk moet het computerprogramma wel leren om de meetgegevens te interpreteren. In zijn onderzoek registreert Di Mitri al die verschillende gegevens (meervoudige modaliteiten) van het leerproces. Die data (de input) annoteert hij aan de hand van expertbeoordelingen en zelfbeoordelingen (de output). Zo traint hij het programma om op basis van de data het leergedrag en de leerprestaties (performance) te voorspellen. Dit kan leiden tot het voortdurend volgen van het leerproces en het geautomatiseerd genereren van beoordelingen (formatieve toetsing) en feedback, het aanbieden van gepersonaliseerde en aan de context aangepaste content, het vergroten van het bewustzijn van het leerproces en het ondersteunen bij het nemen van beslissingen over het leerproces.

Di Mitri presenteerde zijn onderzoekspaper op de conferentie Artificial Intelligence in Education 2017 in Wuhan (China). Deze conference die samenviel met de Educational Data Mining 2017 conferentie, brengt toponderzoekers bij elkaar in het veld van data science in onderwijs. De gepresenteerde paper is getiteld 'Digital Learning Projection: Learning performance estimation from multimodal learning experiences.'

Meer nieuws van het Welten-instituut.

Maak kennis met het Welten-instituut.