null Bachelor Algemene cultuurwetenschappen

SG24-25_CW_BCW_SG_2425_head_large.jpg

Bachelor Algemene cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Arts (BA)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Op één na beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
We hebben het vaker over cultuur dan we denken. Bij brandende kwesties zoals het klimaatprobleem, de toeslagenaffaire of de toename van depressies, speelt cultuur een grote rol. Nadenken over complexe, actuele vragen kan niet zonder het blootleggen en begrijpen van de culturele dimensies die erin meespelen. Bovendien komen oplossingen niet dichterbij zonder de achterliggende, cultureel bepaalde denkbeelden te ontrafelen en begrijpen. Onze bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen gaat daarom niet alleen over het bestuderen van de klassieke disciplines als geschiedenis, kunst, literatuur, filosofie en media, maar ook over het veel bredere spectrum van alles wat cultuur bepaalt. Onderwerpen als gezondheid en zorg, duurzame ontwikkeling, migratie en globalisering, digitalisering, identiteit en diversiteit hebben vanzelfsprekend een plaats in ons onderwijs.


Wat leer je in deze opleiding?

Bij ons leer je hoe cultureel gevormde kaders ons dagelijkse denken, communiceren en handelen beïnvloeden. Je maakt kennis met cultuurwetenschappen in de breedste zin van het woord en je leert kennis en inzichten over cultuur te verbinden met actuele maatschappelijke vraagstukken. En ook hoe je deze kennis kun toepassen  in jouw dagelijkse praktijk, of die nu bestaat uit het runnen van een bedrijf, het schrijven van beleidsnota’s, het lesgeven aan anderen of het actualiseren van jouw kennis. Zo kun je als professional op academisch niveau  oplossingen bieden die rekening houden met culturele achtergronden, verschillen en gevoeligheden. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding Algemene cultuurwetenschappen is voor de ambitieuze professional die zichzelf wil verdiepen in het brede spectrum van cultuurwetenschappen om zo bij te dragen aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Maar ook voor elke leergierige student die affiniteit heeft met cultuur en daar het fijne van wil weten. 
 

Cultuurwetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Arts (BA)
Hélène van Dorpe

student

'Ik wil studeren, maar niet wil stoppen met mijn job. Ik werk als manusje van alles in een Vlaamse ambachtelijke slagerij. Het is een waardevolle job en ik werk graag met mijn handen. Maar ik wil óók mijn brein blijven uitdagen.' Lees hier haar verhaal.

Bij cultuur denken wij vooral aan wat ons met andere mensen bindt. Dat kan taal zijn, nationaliteit, godsdienst, de krant waar wij op geabonneerd zijn, onze politieke voorkeur of de manier waarop wij met elkaar omgaan. Cultuur is overal. Cultuur is dus een heel ruim begrip, waarin in elk geval identiteit, omgangsvormen en gemeenschappelijke ideeën en codes een grote rol spelen. Belangrijk in het cultuurbegrip is dat die gemeenschappelijke kenmerken ooit gegroeid zijn, maar ook constant veranderen. Denk maar eens aan je eigen woonplaats drie eeuwen geleden. Die was toen aanzienlijk kleiner, er stonden andere gebouwen, mensen zijn anders gekleed en de taal en omgangsvormen zijn anders. Ook de beleving van godsdienst, natuur of maatschappelijke identiteit wijkt af van die van nu. Cultuur is geen vanzelfsprekend en statisch gegeven, maar wordt voortdurend overdacht, herijkt en opnieuw vormgegeven. Mede onder invloed van de globalisering en digitalisering is het tempo waarin dit in de moderne samenleving gebeurt veel hoger dan voorheen.  In de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen bestudeer je daarom naast de klassieke disciplines als geschiedenis, kunst, literatuur, filosofie en media, ook een breder spectrum van alles wat cultuur bepaalt. Zo gaat onze introductiecursus bijvoorbeeld over culturele perspectieven op het klimaatdebat. 
 
De bachelor van Cultuurwetenschappen is erop gericht om cultuuruitingen te analyseren, te interpreteren en in een breder perspectief te plaatsen. Met andere woorden, onze wetenschappelijke opleiding is niet alleen gericht op het vergroten en bijbrengen van kennis op het terrein van de cultuur, maar ook op het ‘actief omgaan‘ met cultuuruitingen. Dat ook reflectie op cultuur daarbij hoort, is haast vanzelfsprekend. Je verwerft dus niet alleen kennis, maar leert ook met deze kennis iets te doen. Vandaar de aandacht in het studieprogramma voor academische vaardigheden zoals academische reflectie, schrijven en het doen van onderzoek.
 

Opzet

De opleiding is flexibel in te passen in je dagelijks leven. De inhoud van de cursussen  is herkenbaar en voorbeelden komen uit de actualiteit. Theoretische kennis, vaardighedenonderwijs en opdrachten wisselen elkaar af. Je volgt het onderwijs meestal online en studeert vaak zelfstandig, maar bij de meeste cursussen krijg je begeleiding en studeer je samen met anderen.

Opbouw

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Een vaste cursus kun je alleen op vaste data starten, met een variabele cursus kun je elk moment beginnen. In het jaarrooster vind je snel en overzichtelijk de data van de vaste cursussen.   
 
De bachelor heeft in totaal 180 studiepunten verdeeld over de propedeuse (60) en postpropedeuse (120 studiepunten). Je start de propedeuse bij voorkeur met de Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Je maakt je kennis met de culturele kant van het klimaatvraagstuk. Door een analyse van de manieren waarop de omgang met het klimaat en de relatie tussen de mens en de niet-menselijke wereld worden verbeeld, maak je kennis met het brede onderzoeks- en interessegebied van de cultuurwetenschappen. Bovendien biedt de cursus een kennismaking met studeren op afstand bij de Open Universiteit en train je je studievaardigheden. 
Je vervolgt je opleiding met cursussen uit de rest van de propedeuse, zogenaamde methode- en portaalcursussen. In de vier methodecursussen (20 EC) maak je grondig kennis met de instrumenten, de werkwijzen en de vaardigheden van de cultuurwetenschappen. Tekst- en beeldcompetentie, contextualiseren en historisch denken leer je in cursussen zoals De kracht van verhalen en Beelden van het verleden
 
Tijdens de studie werk je aan een flink aantal schrijfopdrachten. De propedeusecursus Academisch schrijven behandelt de vaardigheden die onmisbaar zijn bij het schrijven van deze teksten.
In de zes portaalcursussen (30 EC) staan diverse actuele thema’s binnen de samenleving centraal. Deze cursussen zijn als het ware de toegangsdeur, het portaal, tot het bestuderen van cultuurwetenschappen. De kennis en vaardigheden die je in deze cursus opdoet bereiden je voor op de andere actuele thema’s in de postpropedeuse. Voorbeelden zijn de cursussen Cultuur en de vrijheid van meningsuiting en Kleding spreekt. Mode, cultuur en identiteit.
In de postpropedeuse ga je verder met het studeren van cultuurwetenschappen aan de hand van actuele thema’s. Je doet de kennis en vaardigheden op om uiteindelijk in staat te zijn je bachelor af te ronden met het schrijven van een scriptie. Na het behalen van je bachelor is het mogelijk om door te studeren in onze master.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropedeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met onze studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie.

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Algemene cultuurwetenschappen kun je goed  combineren met een baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt (online) opdrachten, volgt virtuele sessies en bij enkele CW-cursussen zijn er fysieke bijeenkomsten.  
Je kiest zelf hoeveel cursussen je per jaar volgt. Onze studieadviseurs kunnen voor jou een planning op maat maken. Samen bekijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online-bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten of een studiedag. In de online leeromgeving heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docent(en). De docenten zijn natuurlijk ook per mail of telefonisch (op afspraak) bereikbaar. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij onze studieadviseurs.

Tentaminering

Je sluit een cursus af met een online tentamen. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen. Je bepaalt zelf of je het tentamen thuis (via online proctoring) of op een studiecentrum doet. Daarnaast zijn er ook veel cursussen waar je als tentamenvorm een werkstuk moet maken. In overleg met de docent spreek je af wanneer je dit werkstuk inlevert. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal onlinediensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. Dit is een overzicht van de totale bacheloropleiding met jouw cursusinschrijvingen en de studiepunten die je gehaald hebt. Zo kun je in één oogopslag zien wat je al succesvol hebt afgerond en welke cursussen je nog moet bestuderen. In overleg met onze studieadviseurs kun je een studieplan laten opnemen: samen kijk je naar de volgorde en het aantal uren per week dat je van plan bent te gaan studeren.  
Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal en de uitgebreide online bibliotheek. Ook kun je er contact leggen met medestudenten en docenten en groepsbijeenkomsten en colleges volgen. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier kun je medestudenten en docenten ontmoeten en vinden tentamens plaats.

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, dan meld je je per cursus aan. Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Heeft de cursus een vast startmoment, dan adviseren wij dit twee weken van te voren te doen. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

Je bepaalt zelf met welke cursus uit de bachelor je wilt beginnen. Je kunt eerst enkele losse cursussen bestuderen waar jouw interesse het meest naar uitgaat. Wil je  de hele opleiding gaan doen, dan kun je het beste beginnen met de Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Behalve dat je hier veel leert over aspecten rondom het klimaatvraagstuk, leer je ook wat cultuurwetenschappen aan het debat kan bijdragen. Je maakt kennis met het brede onderzoeks- en interessegebied van de Algemene cultuurwetenschappen én met wat het is om bij onze universiteit op afstand te studeren. 

Voorkennis

Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal (passief) goed beheerst. 

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding.  

Vrijstelling

Bij enkele inhoudelijk met cultuurwetenschappen verwante hbo-opleidingen kun je in aanmerking komen voor vrijstelling(en) en je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn of vraag studieadvies aan. 

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Of je nou bij de overheid werkt of in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs of de ICT: de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen maakt van jou een breed georiënteerde professional die een uniek perspectief biedt op hedendaagse vraagstukken. Je bent in staat om met kennis van zaken een weloverwogen standpunt in te nemen over veelzijdige problemen waarin culturele argumenten of culturele achtergronden een rol spelen. Werk je of wil je aan de slag in de cultuursector, of heb je om andere reden affiniteit met culturele vraagstukken? Ook dan ben je bij deze bacheloropleiding aan het goede adres.
 

Doorstromen naar de master

 
Heb je onze bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen afgerond (of de bachelor Algemene cultuurwetenschappen bij een andere universiteit), dan kun je automatisch doorstromen naar onze masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Ook als je een andere wo-opleiding binnen de Geesteswetenschappen hebt afgerond, word je direct toegelaten tot onze master. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een wo-opleiding buiten de Geesteswetenschappen afgerond, kom je in aanmerking voor een premaster. Die premaster heeft een omvang van 15 studiepunten en bestaat uit twee academische vaardigheidscursussen. Na afronding van deze premaster word je tot onze masteropleiding toegelaten. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.

Titel

Met een bachelor Algemene cultuurwetenschappen op zak ben je officieel een Bachelor of Arts (BA), een internationaal erkende titel.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Algemene cultuurwetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs Cleo Merckx en Quinten Rutten.