null Bachelor- en masteropleiding Cultuurwetenschappen OU beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2019

ALG_NSE_2019_15290_head_large.jpg
Bachelor- en masteropleiding Cultuurwetenschappen OU beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2019
De bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen en de master Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit zijn nummer 1 van alle universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU, in de ranglijsten van deze studies, in de landelijke Nationale Studenten Enquête 2019. Bovendien staat de Open Universiteit als instelling op de tweede plaats van de 14 universiteiten met een tevredenheidsscore van 4.20 op een schaal van 1 tot 5, na Wageningen University. De derde plaats is voor de Universiteit Twente.

Trots op resultaten

Dr. Janny Bloembergen-Lukkes, opleidingsdirecteur Cultuurwetenschappen: 'Wij zijn trots op deze mooie resultaten: zowel de bachelor Algemene cultuurwetenschappen als de master Kunst- en cultuurwetenschappen op de 1e plaats in deze studierichting van alle universiteiten! De aanpassingen in ons onderwijs zijn dit jaar weer positief beoordeeld door de visitatiecommissie. Het is mooi te zien dat studenten deze aanpak ook waarderen. Voor ons is het boeiend en inspirerend te zien hoe zij hun schrijf- en onderzoekvaardigheden gedurende de opleiding verder ontwikkelen. Veel van onze studenten combineren hun studie met een baan en hebben daarnaast vaak de zorg voor een gezin en/of ouders. Dat is pittig. Het is om die reden extra motiverend dat het oordeel van onze studenten over hun opleiding resulteert in de hoogste waardering van alle universiteiten!'

Mooie scores onderwijskwaliteitsaspecten

OU-studenten waarderen de aspecten informatievoorziening, inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, studiefaciliteiten, docenten, toetsing en beoordeling zeer positief: zij scoren hiervoor een top 3-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Ipsos benadert voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs, waarvan jaarlijks bijna 270.000 studenten deelnemen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Door deel te nemen helpen studenten de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland transparant te maken en te verbeteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2019 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.