Persberichten
308 Persberichten
27 oktober 2020

Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie

Het College van bestuur heeft Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het...
22 oktober 2020

Promotie: De privacyparadox in onderwijs

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk hebben we, ondanks het feit da...
13 oktober 2020

Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verslaglegging daarover staan nu meer dan ooit in de belangstelling van bedrijven, de financiële markt, beleidsmakers en regelgever...
13 oktober 2020

Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?

In grensoverschrijdende strafzaken binnen de EU krijgen advocaten te maken met gedragsregels die per lidstaat anders zijn. Om een effectieve verdediging te garanderen is het noodzakelijk dat advoca...
12 oktober 2020

Promotie: Herbruikbare spelelementen verbeteren positie serious games

Hoewel serious games potentie hebben als tool om te leren en onderwijzen, zijn de toepassingen in het onderwijs en bedrijfsleven nog steeds beperkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat serious ga...
7 oktober 2020

Promotie: Tutorsysteem leert studenten beter programmeren

Steeds meer mensen willen graag leren programmeren: een uitdagende taak! Studenten die leren programmeren, schrijven vaak programma's die functioneel wel doen wat ze moeten doen, maar de code zelf ...
6 oktober 2020

Promotie: Feedback en interactie bij online onderwijs

Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 werd de inzet van online onderwijs onmisbaar. De vraag naar manieren van schaalbaar cursusontwerp is hoog, maar er zijn weinig praktische handvaten te vind...
1 oktober 2020

Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Karin Hediger benoemd tot bijzonder hoogleraar Anthrozoology: Animal-assisted interventions in Clinical Psychology bij de faculteit ...
1 oktober 2020

Daan Dohmen benoemd tot hoogleraar Digitale transformatie in de zorg

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Daan Dohmen benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg bij de faculteit Managementwetenschappen. De bijz...
29 september 2020

Promotie: Smart CAT maakt competenties meetbaar in
serious games

Om jonge mensen voor te bereiden op de competenties van de 21ste eeuw moet het onderwijs ingrijpend veranderen. Serious games voor het onderwijs lopen voorop in die ontwikkelingen. Maar hoe ontwerp...
24 september 2020

Promotie: De rol van inkopers in de strijd tegen de weggooicultuur

Inkopers kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie van een weggooicultuur naar een circulaire economie. Dat concludeert Petra Neessen, promovendus aan de faculteit Managementwetenschappen v...
22 september 2020

Promotie: Het welbevinden meten van ouderen met psychiatrische aandoening

Wat weten we eigenlijk over het welbevinden van ouderen met een psychiatrische aandoening in verpleeghuizen? Niet zoveel, concludeerde Elja van der Wolf, aan het begin van haar promotietraject. Van...
8 september 2020

Promotie: De invloed van 3D printen op supply chains

Welke invloed heeft 3D printen op supply chains? En welke kennis kunnen we halen uit de mechanismen die optreden als nieuwe digitale productietechnieken worden gebruikt? Victor Verboeket, promoven...
8 september 2020

Promotie: Hulp bij het oefenen van logica

Hoe herschrijf je de uitspraak 'het is niet zo dat ik soep en pudding eet'? Logica helpt je om de juiste redenering te bepalen. Josje Lodder, promovendus aan de faculteit Bètawetenschappen van de O...
2 september 2020

Online oratie Dennis Bams: Financieel Risico Management

Op woensdag 9 september 2020 om 16.00 uur vindt de oratie plaats van prof. dr. Dennis Bams, hoogleraar Financieel risicomanagement. Titel van deze inaugurele rede is: 'Financieel Risico Management:...
2 september 2020

Wilma Dreissen benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Wilma Dreissen benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht. De aanstelling heeft een omvang van 1,0 fte. De ingangsdatum is 1 se...
2 september 2020

Promotie: Isaac van Geelkercken: koninklijk ingenieur van de Deense koning en landmeter aan het Gelderse hof

Isaac van Geelkercken (1615-1672) was cartograaf, landmeter, en vestingingenieur. Was hij bekend met de theorieën en inzichten van zijn tijdgenoten? Heeft hij invloed gehad op de huidige praktijk? ...
1 september 2020

Promotie: Hoe de Multimodale Tutor helpt bij het herkennen van reanimatiefouten

Een intelligent computerprogamma dat reanimatiefouten kan detecteren en hierover feedback kan geven. De Multimodale Tutor, de naam van het systeem, werd door Daniele Di Mitri getest bij cardiopulmo...
31 augustus 2020

Karl Dittrich: 'Leven lang ontwikkelen is geen luxe maar noodzaak'

'Het is noodzakelijk om te blijven investeren in (om)scholing in deze tijd van snel groeiende werkloosheid. Leven lang ontwikkelen (LLO) is geen luxe maar noodzaak.' Dat stelt Karl Dittrich, Colleg...
26 augustus 2020

Sven Brinkhoff benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Sven Brinkhoff benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht. De aanstelling heeft een omvang van 1,0 fte. De ingangsdatum is 1 se...