Persberichten
429 Persberichten
24 november 2022

Promotie: Klantgerichtheid en relatiebeheer versterken financiële positie hotels

In de hotelwereld is de concurrentie enorm. De klanten zijn ook steeds beter geïnformeerd. Daardoor moeten hotels steeds meer doen om hun marktpositie te behouden en te versterken. Helen Dah onderz...
24 november 2022

Keuzegids Universiteiten 2023: Open Universiteit tweede beste universiteit van Nederland

In de ranglijst van beste universiteiten van Nederland staat de Open Universiteit (OU) op de tweede plaats na Wageningen University, en krijgt het bijbehorende kwaliteitszegel. Bovendien zijn vier ...
16 november 2022

Gerard Schouw benoemd tot lid Raad van toezicht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dr. Gerard Schouw benoemd tot lid van de Raad van toezicht (RvT) van de Open Universiteit. De benoeming is op 1 november 2022 ingegaan voor ee...
10 november 2022

Oratie: Bij diversiteit en inclusie moet je verder kijken dan de groepssamenstelling

Moderne West-Europese samenlevingen zijn gediversifieerder dan ooit. Veel organisaties en groepen streven ernaar divers en inclusief te zijn en verwachten dat dat een meerwaarde geeft aan de organi...
8 november 2022

Den Haag krijgt 'universitair centrum' in voormalig V&D-pand in het hart van de stad

De Open Universiteit gaat samen met de Universiteit Leiden en de vereniging Universiteiten van Nederland in 2025 het Spuigebouw in het centrum van Den Haag (Grote Marktstraat 48-50/Spui 3) in gebru...
8 november 2022

Promotie: Nieuwe kijk op geschiedenis van abdij Kloosterrade - Rolduc

In de Continuatio Annalium Rodensium zet koorheer Nicolaas Heyendal (1658-1733) het verhaal van de Annales Rodenses, de anonieme kroniek van de abdij Kloosterrade - Rolduc vanaf de stichting in 110...
1 november 2022

Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Reijer Passchier benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is i...
26 oktober 2022

Oratie: Milieubeleid heeft eenvoudigere, geïntegreerde milieumodellen nodig

Met hoeveel procent moet de uitstoot van stikstof omlaag? Wat gebeurt er met de bodem en het grondwater als de zomers zo droog blijven en wat kunnen we eraan doen? Hoe voorkomen we bodemdegradatie ...
21 oktober 2022

Promotie: Over het bestaansrecht van de paritas creditorum

De paritas creditorum is een verdelingsregel die geldt als bij een faillissement de netto-opbrengst ontoereikend is om alle schuldeisers te betalen. In de regel is vastgelegd dat de schuldeisers di...
12 oktober 2022

Oratie: Registreren van kijkgedrag tijdens het leren: kansen en ethische vragen

We leren door informatie waar te nemen en in ons brein en geheugen te verwerken. Als je dus iemands kijkgedrag bestudeert, kom je heel veel te weten over het leren zelf. In haar oratie gaat prof. d...
12 oktober 2022

Promotie: Geïntegreerde aanpak intern EU-asielrecht en extern Europees asielrecht versterkt Europees publiekrecht

De EU en haar lidstaten zouden het intern EU-asielrecht en het extern Europees asielrecht moeten beschouwen als een integraal geheel. Dat concludeert Lynn Hillary in haar promotieonderzoek. Op vrij...
11 oktober 2022

Promotie: Meer zichtbaarheid vergroot begrip voor verbindende rol van kennismakelaars in gezondheidszorg

De snel veranderende gezondheidszorg vraagt om professionals die in staat zijn om onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Deze positie van 'kennismakelaar' lijkt bij uitstek gesch...
4 oktober 2022

Promotie: Betere weerbaarheid kan burn-out docenten op multiculturele scholen voorkomen

In heel Nederland en bij alle typen onderwijs is er een tekort aan docenten. Dat tekort neemt met name toe in het vmbo op multiculturele scholen in de Randstad. Een van de redenen is dat docenten i...
28 september 2022

Theo Bastiaens herbenoemd als rector magnificus Open Universiteit

Prof. dr. Theo J. Bastiaens is door de Raad van toezicht per 1 januari 2023 herbenoemd als rector magnificus van de Open Universiteit. De herbenoeming, opnieuw voor een periode van vier jaar, gaat ...
28 september 2022

Promotie: Bij het toewijzen van taken leidt een combinatie van mens en machine tot betere resultaten

Hoewel bedrijven beschikken over geavanceerde planningssystemen, voorkomen deze niet dat de planning toch regelmatig anders verloopt. Moeten we het toewijzen van de juiste persoon aan een projectta...
22 september 2022

Promotie: Werken na kanker. Wat is belangrijk om goed te kunnen functioneren?

Van de circa 50.000 werknemers bij wie jaarlijks kanker wordt vastgesteld, keert bijna driekwart terug op het werk. Vaak krijgen zij te maken met late effecten van de behandelingen, zoals lichameli...
19 september 2022

Eredoctoraten voor Kim Putters, Pattie Maes en Michal Bobek op dies natalis

De Open Universiteit reikt vrijdag 23 september 2022 tijdens de viering van haar dies natalis in Heerlen een eredoctoraat uit aan prof. dr. Kim Putters, voorzitter Sociaal-Economische Raad en unive...
15 september 2022

Promotie: Gezonder eten en meer bewegen. Onderzoek naar online motivatieprogramma op maat

Online zijn er veel programma’s te vinden die hulp bieden bij het aanleren van een gezondere leefstijl. Maar vaak haken deelnemers na korte tijd weer af. Juul Coumans ontwikkelde 'MijnLeefstijlCoac...
15 september 2022

Oratie Anna Berlee: Zijn openbare registers nog wel van deze tijd?

We delen veel informatie met elkaar, inclusief informatie over onszelf. Maar er wordt ook veel informatie over ons gedeeld, bijvoorbeeld via openbare registers, omdat de overheid dat zo heeft bepaa...
8 september 2022

Promotie: Corruptie in Suriname product van eigen bodem, geen erfenis van Nederlands koloniaal verleden

De toezegging van Koningin Wilhelmina in 1944 dat de kolonies de bevoegdheid zouden krijgen om de 'eigen, binnenlandse aangelegenheden zelfstandig te behartigen' heeft de kiem gelegd voor het corru...