Persberichten
470 Persberichten
29 november 2023

Promotie: Technische inspanningen nodig om metingen aan het world wide web te verbeteren

Webmetingen geven inzicht in de prestaties, veiligheid en privacy van het world wide web. Om zulke metingen op grote schaal te kunnen uitvoeren, is dat meetproces geautomatiseerd. Dat heeft echter ...
20 november 2023

Oratie: met ICT leerprocessen ondersteunen die bijdragen aan een duurzamere toekomst

Een kinderboek over plasticvervuiling, een tentoonstelling van afvalkunst, lokale 'beach cleanups' en het verkopen van herbruikbare waterflessen. Het zijn slechts enkele van de acties die zijn uitg...
8 november 2023

Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Security

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Harald Vranken benoemd tot hoogleraar Cyber Security bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 oktober ...
23 oktober 2023

Promotie: Relationele aspecten cruciaal voor succesvolle samenwerkingen

We leven in een wereld waarin problemen steeds complexer worden en niet langer te behappen zijn voor één organisatie of bedrijf. Samenwerken, met behulp van een 'orchestrator', is noodzakelijk. Maa...
17 oktober 2023

Oratie: De werknemer als influencer: hoe te (blijven) floreren op het werk

Om te kunnen floreren op het werk, moeten werknemers de regie nemen over de manier waarop ze omgaan met veranderingen op hun werk en hun persoonlijke wensen kunnen nastreven. Dat is de boodschap va...
11 oktober 2023

Hoe behoud je zij-instromende docenten in het mbo?

Waarom kiezen vak-experts voor een loopbaan in het mbo? Hoe ontwikkelen zij zich gedurende de eerste twee jaar als docent? En wat kan de organisatie doen om startende zij-instromers te behouden? I...
4 oktober 2023

Bibliotheek kan promovendi ondersteunen bij onderzoeksproces

Promovendi hebben bepaalde informatievaardigheden nodig om onderzoek te doen. Het aanleren van die vaardigheden gebeurt nu vaak ad hoc. In haar proefschrift onderzoekt bibliotheek- en informatiewet...
28 september 2023

Verbod autobanden op kunstgras over 8 jaar, maar wat te doen tot dan?

Eén voetbalveld gemaakt van kunstgras verliest zonder preventieve maatregelen gemiddeld 950 kilo per jaar aan granulaat van fijngemalen autobanden. In landen waar sneeuw van een grasmat moet worden...
20 september 2023

Promotie: Aanpassen verjaringsregeling levensverzekeringsrecht beschermt derde-belanghebbenden

Het Nederlandse verzekeringsrecht (titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek) bevat enkele bepalingen die exclusief van toepassing zijn op levensverzekeringen. Qua formulering en qua inhoud wijken deze...
1 september 2023

Promotie: 'Een uniform statuut verbetert de inbreng van deskundigen in juridische procedures'

Als de eigen kennis in juridische procedures tekortschiet, wordt vaak de hulp van een deskundige ingeschakeld. De normering van de inbreng van deskundigen heeft zich in de verschillende rechtsgebie...
29 augustus 2023

Lucas van Wees benoemd tot lid Raad van toezicht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft drs. Lucas van Wees, MBA, MBT benoemd tot lid van de Raad van toezicht (RvT) van de Open Universiteit. De benoeming is op 1 mei 2023 ingegaan ...
24 juli 2023

Coen Modderman benoemd tot hoogleraar Recht in de decentrale overheden

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Coen Modderman per 1 augustus 2023 benoemd tot hoogleraar Recht in de decentrale overheden bij de faculteit Rechtswetenschappen.
5 juli 2023

Sonja Kruisinga benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Sonja Kruisinga benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september ...
29 juni 2023

Myriam Cloodt benoemd tot hoogleraar Strategisch Management

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Myriam Cloodt benoemd tot hoogleraar 'Strategisch Management'. De benoeming gaat in per 1 september 2023.
26 juni 2023

Oratie: De bewijsregeling in het Nederlandse strafrecht moet beter

De veroordeling in de zaak rond de Arnhemse villamoord is mogelijk foutief, aldus de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken. Toch is het verzoek om de zaak te heropenen tot twee keer toe verworpen. ...
19 juni 2023

Promotie: Hoe praktijkopleiders studenten beoordelen tijdens stages

Voor mbo- en hbo-studenten is een stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Professionals op de werkplek, ofwel praktijkopleiders, moeten die stages beoordelen. Maar wat vinden praktijkoplei...
7 juni 2023

Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Natasha Alechina benoemd tot hoogleraar Safe and Responsible AI bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2...
6 juni 2023

Eredoctoraat voor sustainable finance autoriteit Alex Edmans

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Alex Edmans, hoogleraar Finance aan de London Business School. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn grote verdiensten als verbinde...
31 mei 2023

Promotie: zijn bedrijven met meer vrouwen in de raad van bestuur duurzamer?

Hoe beïnvloeden factoren op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau de relatie tussen de genderdiversiteit in de raad van bestuur en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in China? Op die vraag z...
31 mei 2023

Open Universiteit ruim op 2e plaats van de 14 Nederlandse universiteiten in NSE 2023

De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 een algemene tevredenheidsscore van 4.13 op een schaal van 1 tot 5. Hiermee voert zij met Wageningen Univ...