Persberichten
324 Persberichten
24 februari 2021

Promotie: Het Nieuwe Werken en de veranderende rol van leiderschap

Organisaties hoeven niet bang te zijn om medewerkers meer vrijheid te geven om te bepalen waar, wanneer, hoe en met wie ze werken, zoals tijdens de Covid-19 crisis. Wel is het belangrijk om in te s...
4 februari 2021

Promotie: Prestaties docenten technisch hoger onderwijs in Ghana

Prestaties van medewerkers blijven onderwerp van discussie en een uitdaging voor zowel organisaties als onderzoekers. Innovatieve ideeën en strategieën voor het verbeteren van prestaties is een ter...
27 januari 2021

Promotie: Huidig visserijbeleid onhoudbaar

Het was een belangrijk discussiepunt in de slepende Brexit-onderhandelingen: de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren. Waar de Nederlandse vissers in de 17e eeuw de Engelse visserssche...
20 januari 2021

Promotie: Gevolgen van gedrag op corporate governance van familiehotels in Ghana

Het overgrote deel van midden- en kleinbedrijven in Ghana bestaat uit familiebedrijven. Een opvallend kenmerk van deze bedrijven is hun onvermogen om meerdere generaties te overleven, als gevolg va...
7 januari 2021

Promotie: Management Ghanese hotels moet getraind worden in marktoriëntatie

De toerismesector van de Ghanese economie maakt een aanzienlijke groei door en wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse toeristen. Hotels spelen daar een cruciale rol in. Ze bieden gastvrijhe...
7 januari 2021

Promotie: Servicekwaliteit van vitaal belang voor klantbehoud Ghanese hotels

De zakenwereld van vandaag wordt gekenmerkt door stevige concurrentie. Veel hotels in opkomende markten, zoals die van Ghana, krijgen te maken met allerlei vormen van concurrentie die terug te voer...
17 december 2020

Roland Klemke hoogleraar technologie-ondersteund leren en innoveren

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Roland Klemke benoemd tot hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren in het Hoger Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 januari ...
11 december 2020

OU Wetenschapsprijs 2020 voor Raoul Beunen

Op 11 december 2020 is, tijdens de 36e diesviering van de Open Universiteit, de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar voor een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goe...
11 december 2020

Hoger onderwijs moet digitalisering omarmen

Hiervoor pleit prof. dr. Theo Bastiaens, rector magnificus van en hoogleraar onderwijstechnologie aan de Open Universiteit, in zijn rede tijdens de 36e dies natalis van de Open Universiteit op 11 d...
1 december 2020

Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaa...
18 november 2020

Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau...
10 november 2020

Therapie met dieren: de klik tussen dieren en kinderen met Down en autisme

Dieren worden steeds vaker, en met succes, ingezet bij behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking. Maar hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing? En hoe is dat succes te ver...
10 november 2020

Promotie: Meer achtergrondkennis nodig voor adequate corruptiebestrijding

Corruptie is één van de grootste uitdagingen in onze moderne wereld. Internationale hulporganisaties zijn sinds de jaren '70 steeds meer bewust van de negatieve effecten van corruptie op ontwikkeli...
4 november 2020

Promotie: Taiwan: onafhankelijke staat of afvallige Chinese provincie?

Werner Somers, promovendus aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit, verdedigt op vrijdag 6 november 2020 om 16.00 uur zijn proefschrift De staat van Taiwan. Een volkenrechteli...
4 november 2020

Promotie: Augmented reality biedt mogelijkheden om complexe vaardigheden aan te leren

Complexe vaardigheden, zoals kalligrafie, zijn waardevolle menselijke hulpbronnen die moeilijk aan te leren zijn, zeker voor beginners. Het aanleren van een complexe vaardigheid kost ongeveer vijfh...
29 oktober 2020

Promotie: Een nieuw model voor technologie-adoptie in ontwikkelingslanden

Hoe worden nieuwe technologieën opgenomen door midden- en kleinbedrijven in ontwikkelingslanden en welke factoren spelen hierbij een rol? Met behulp van een Firm Technology Adoption Model (F-TAM) k...
27 oktober 2020

Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie

Het College van bestuur heeft Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het...
22 oktober 2020

Promotie: De privacyparadox in onderwijs

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk hebben we, ondanks het feit da...
13 oktober 2020

Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verslaglegging daarover staan nu meer dan ooit in de belangstelling van bedrijven, de financiële markt, beleidsmakers en regelgever...
13 oktober 2020

Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?

In grensoverschrijdende strafzaken binnen de EU krijgen advocaten te maken met gedragsregels die per lidstaat anders zijn. Om een effectieve verdediging te garanderen is het noodzakelijk dat advoca...