null Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Laws (LLB)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Maak uitgebreid kennis met de rijkdom van het Nederlands, Europees en internationaal recht. De diverse rechtsgebieden, juridische vaardigheden, metajuridica, de academische verdieping én de actuele casus; ze komen allemaal aan bod in deze rechtenstudie.   


Wat leer je in deze opleiding?

Je ontwikkelt je kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. Daarbij leer je omgaan met een wettenbundel, jurisprudentie, het lezen van Kamerstukken en het toepassen van rechtsregels op de feiten. Bovendien werk je  aan je juridische en schriftelijke taalbeheersing en maak je uitgebreid kennis met alle rechtsgebieden: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en Europees en internationaal recht. Je leert kritisch te reflecteren op het recht om zodoende een juridische casus te analyseren en maatschappelijke problemen of belangen te vertalen in een verdedigbaar juridisch betoog op academisch niveau. De mondelinge en schriftelijke  vaardigheden leer je verder te ontwikkelen en te beoefenen. Zodat je straks optimaal invulling kunt geven aan je werk als jurist, of dat nou in de rol van adviseur, raadsman of bemiddelaar is. Je kunt ook een verdiepingsslag maken in diverse disciplines, met een ruim aanbod aan minoren en cursussen.

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Laws (LLB)
Robert Kuiper

Student Rechtsgeleerdheid

“Ik heb een bredere kijk op de juridische wereld gekregen en ik kan maatschappelijke en politieke discussies beter volgen. Binnen mijn werk heb ik door het afhandelen van bezwaarzaken ook de kans gekregen in ieder geval het onderdeel bestuursrecht en socialezekerheidsrecht in de praktijk te brengen. Tot dusver heb ik er nog geen moment spijt van gehad.”

Het recht kom je overal tegen, zowel in het openbare als het privéleven. Als jurist lever je een belangrijke bijdrage aan onze rechtspraak en daarmee aan onze beschaving, wat het vak van jurist tot een zeer verantwoordelijke taak maakt. In deze opleiding komen alle rechtsgebieden aan bod: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal- en Europees recht. Je leert het recht in zijn maatschappelijke en historische context te plaatsen, juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren.
 

Opzet

 
De bachelor is algemeen en breed van opzet. De propedeuse vormt je inleiding, in de postpropedeuse verdiep je jouw kennis en inzicht. In de cursussen Inleiding Recht krijg je alle nodige kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. Van het leren omgaan met een wettenbundel tot het beheersen van de juridische schriftelijke taal. Daarna word je ingeleid in de diverse rechtsgebieden strafrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht en internationaal en Europees recht. Je leert het recht in zijn maatschappelijke historische context te plaatsen, juridische problemen op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren.

In de postpropedeuse kun je kiezen uit drie minoren: De veilige stad, De ondernemer en Rechtsvergelijking. In De veilige stad schrijf je een uitvoerig beleidsadvies van een realistische casus rondom het thema criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en/of terrorisme voor de burgemeester van een stad. De minor De ondernemer bestaat uit de cursussen Verzekeringsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht, Belastingrecht en/of Werk en zekerheid. In de minor Rechtsvergelijking kun je naast Inleiding rechtsvergelijking en Constitutionele rechtsvergelijking kiezen uit de Zomerschool recht in Europa of het Virtueel adviesbureau constitutioneel hof. In de Zomerschool ga je één week intensief de discussie aan met een internationaal gezelschap over met name constitutionele vraagstukken. In het Virtueel adviesbureau werk je samen met medestudenten aan een advies over de wenselijkheid van het invoeren van een Constitutioneel Hof in Nederland. In de vrije ruimte heb je de mogelijkheid om cursussen of een minor uit een andere faculteit van de Open Universiteit te volgen en in te brengen.
Wij vinden het belangrijk dat je je juridische schrijfvaardigheden ontwikkelt naar een wetenschappelijk bachelorniveau. Wij begeleiden je hierin via de schrijfvaardighedenlijn. In de (propedeuse)cursus Inleiding Europees recht wordt de basis hiervoor gelegd. In de postpropedeuse wordt deze lijn voortgezet binnen de cursus Schrijven over grondrechten. In het Bachelor essay dien je uiteindelijk een wetenschappelijk betoog te schrijven over een juridisch onderwerp. Je mondelinge juridische vaardigheden worden getoetst in de cursus Integratiepracticum. In deze cursus dien je tijdens een pleitbijeenkomst aan te tonen deze juridische vaardigheden in voldoende mate te beheersen. Je sluit de bacheloropleiding af met het Bachelor essay en Integratiepracticum.

Opbouw

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een cursus met een vast startmoment binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een cursus met een variabel startmoment starten. Let hierbij wel op de data van tentamens en eventuele  begeleidingsbijeenkomsten. 
De opleiding kent vier startmomenten per jaar (september november, februari en april). In de voorbeeldplanning zie je hoe je de bachelor zou kunnen indelen als je 30 studiepunten per jaar wilt behalen. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomervakantie een cursus te bestuderen. 
 
Weet je niet zeker of de hele opleiding bij je past? Dan kun je ook kiezen voor het focusprogramma, een korte studie van 20 tot 30 studiepunten. In dit programma volg je samenhangende combinaties van enkele cursussen uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De studiepunten van behaalde cursussen zijn later in te brengen in de opleiding, mocht je toch besluiten de bacheloropleiding te volgen. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Om kennis te maken met de opleiding en de digitale leeromgeving yOUlearn, hebben wij een kennismakingscursus ontwikkeld over de rechterlijke onafhankelijkheid.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse.  Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropepeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg ook mogelijk. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Rechtsgeleerdheid is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en je kunt deelnemen aan (virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met docenten en medestudenten. 
De opleiding heeft een totale omvang van 180 studiepunten. Je kiest zelf hoeveel cursussen je per jaar volgt, waardoor studeren aan de Open Universiteit te combineren is met een baan of andere bezigheden. Ook kunnen onze studieadviseurs een planning op maat voor je maken. Samen bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Daar neem je deel aan online bijeenkomsten (virtuele klassen). Soms zijn er facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra en landelijke studiedagen. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. 
Hoewel de studie zich grotendeels online afspeelt, zijn er dus gelegenheden waarbij je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Er wordt jaarlijks een studentendag Rechtswetenschappen georganiseerd voor alle studenten en alumni met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Daarnaast heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per e-mail of telefonisch bereikbaar. 

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Binnen elke cursus heb je twaalf maanden inschrijftermijn en drie tentamenkansen. De tentamens kun je in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis afleggen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met je medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek. 
Bekijk in onze gratis kennismakingscursus over de rechterlijke onafhankelijkheid hoe studeren via een online leeromgeving er uit ziet. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik dan op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen via het studiepad. Bij cursussen met een variabel startmoment kun je elk moment starten. Let dan goed op de tentamenmogelijkheden. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij je om je twee weken van te voren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten.

Starten

De eerste cursus van de bachelor, Inleiding Recht: juridisch vaardig, start in kwartiel 1 en 3. De cursus Inleiding recht: kern van het recht heeft een variabel startmoment. Je kunt dus op meerdere momenten per jaar starten met de opleiding. Tijdens deze cursussen maak je kennis met fundamentele maar vaak impliciete uitgangspunten van het recht, met de systematiek van het recht, met de indelingen en begrippen die in de diverse rechtsgebieden worden gehanteerd en met de verschillende perspectieven op het recht. Ook wordt een begin gemaakt met het leren van juridische vaardigheden, zoals het met begrip lezen van wetten en rechterlijke uitspraken en het oplossen van een eenvoudige juridische casus. 
De cursus Inleiding recht: juridische vaardig heeft een facultatieve landelijke startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de Open Universiteit en je medestudenten. Er wordt besproken wat er van je wordt verwacht, wat het online studeren inhoudt, en wordt de eerste inhoudelijke studiestof behandeld. Een week of twee voor de start van de bachelor is er een informatiebijeenkomst. Hier zullen onze studieadviseurs aanwezig zijn om toelichting en advies over de opleiding en studieplanning te geven. 
 
Twijfel je nog of je wilt starten met een opleiding Rechtsgeleerdheid? In juni en januari wordt de online Meet and Match Rechten georganiseerd. Tijdens een online sessie samen met andere geïnteresseerden krijg je een helder en realistisch beeld van de studie. De online Meet and Match is de perfecte gelegenheid om zelf kennis te maken met rechten studeren aan de Open Universiteit maar ook om vragen te stellen en te horen hoe een andere student de studie beleeft.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, wel algemene kennis op havo/wvo-niveau. Het is handig als je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst.

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling en zo je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn. Wil je meer informatie over de mogelijkheden, vraag dan studieadvies aan.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten. 
Begeleiding en tentamens zijn onderdeel van de cursus. Ook het studiemateriaal is inbegrepen, alleen een wettenbundel dien je zelf aan te schaffen. 
Begin je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.  

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan, kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Rechtsgeleerdheid op zak ben je officieel een Bachelor of Laws (LLB), een internationaal erkende titel. Je kunt aan de slag in verschillende staf- en beleidsfuncties bij de overheid en juridische instanties, bijvoorbeeld als adviseur, raadsman of bemiddelaar. De opleiding biedt alle vaardigheden die van jou een competent jurist maken! Maar je hebt ook de mogelijkheid om door te studeren en een mastertitel met civiel effect te behalen, zodat je een togaberoep als advocaat of rechter kunt uitoefenen. Veel van onze alumni werken overigens als bestuursrechtelijk jurist bij de overheid of als bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Sommigen ambiëren een wetenschappelijke carrière en kiezen daarom voor een promotietraject.


Doorstromen naar de master


Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je doorstromen naar  de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift nou niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. Lees meer over de schakelprogramma’s.

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Rechtsgeleerdheid start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 
'Ik wilde dit altijd al en nu mag ik het eindelijk. En nu ga ik het ook doen ook!''"Alumna Femke Rientsma over de opleiding.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.