Rankings_head_large.jpg

Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: 2e plaatsKwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding

De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. Nederland heeft veertien universiteiten verenigd in de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Open Universiteit is er één van.

Ruime 2e plaats in NSE 2023

De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 een algemene tevredenheidsscore van 4.13 op een schaal van 1 tot 5. Hiermee voert zij met Wageningen University die met 0.03 punt verschil nipt bovenaan staat, de ranglijst van de 14 Nederlandse universiteiten in de NSE 2023 aan. Het verschil met de derde plaats van de Universiteit Twente die 3.97 punten behaalt, is 0.16 punt. Bovendien zijn vijf van de zeven bachelor- en zes van de twaalf masteropleidingen van de Open Universiteit de nummer één van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. 87 procent van de studenten is (zeer) tevreden over het onderwijs van de Open Universiteit, het gemiddelde van alle universiteiten is 80,5 procent. Lees het nieuwsbericht.

In de Keuzegids Universiteiten 2023 (vergelijking wetenschappelijke bachelors scoort de Open Universiteit weer topnoteringen in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. De Keuzegids Masters 2023 bevat geen ranglijsten.

Scores in de Keuzegids Universiteiten 2023 (verschenen 24 november 2022):

De Open Universiteit is overall 2e van de veertien universiteiten in de lijst beste universiteiten van Nederland.
Alle bacheloropleidingen van de Open Universiteit krijgen een hoge waardering voor het niveau, de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal en de gebruikte werkvormen. Topopleidingen (vanaf 75 punten) zijn de bacheloropleidingen Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen met respectievelijk 80 en 77 punten. Ze scoren beide de eerste plaats in de ranglijst van hun studierichting. Deze opleidingen behoren, volgens de definitie in de Keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Ook de bachelors Rechtsgeleerdheid en Informatica zijn de beste opleidingen van hun studierichting.

Keuzegids Masters 2023:

De Keuzegids Masters 2023 biedt geen ranglijsten die tonen hoe de universitaire opleidingen scoren in vergelijking met elkaar. Ook wordt er geen predicaat topopleiding gegeven. Per vakgebied staan er overzichten in de gids van alle wo-masters.

Wetenschapsgebied Bacheloropleidingen*

Rechten

Rechtsgeleerdheid
1e van 12**

Management Bedrijfskunde
2e van 7
Psychologie Psychologie
3e (gedeeld) van 11
   
Informatica Informatiekunde
1e van 4 (topopleiding) Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding
  Informatica
1e van 10
Kunst en Cultuur Algemene Cultuurwetenschappen
5e van 6
Duurzaamheid en Milieu Milieu- natuurwetenschappen
1e (gedeeld) van 4 (topopleiding)Kwaliteitszegel Keuzegids beste universiteit 2023: topopleiding

* Bron: Keuzegids Universiteiten 2023

** Bij de positie van een opleiding in de ranglijst van een studierichting is aangegeven hoeveel bacheloropleidingen van de veertien universiteiten in de betreffende studierichting zijn beoordeeld.

In de tabs hieronder vindt u ook:

  • de scores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de actuele Keuzegidsen (tab Instellingsscores)
  • een overzicht van de beoordelingen die de Open Universiteit en haar opleidingen krijgen in de actuele Keuzegidsen (tab Beoordelingen)
  • algemene informatie over de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Keuzegidsen (tab NSE en Keuzegidsen).

Instellingsscores

De totaalscores van de top 5 van de veertien universiteiten in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Universiteiten staan in onderstaande tabel.

Top 5 universiteiten in Keuzegids Universiteiten 2023 Score
1. Wageningen University (WUR) 71,5
2. Open Universiteit (OU) 66,5
3. Universiteit Twente (UT) 64,5
4. Universiteit Utrecht (UU) 64

Beoordelingen

Een samenvatting van de beoordelingen die de bachelor- en masteropleidingen in de Keuzegidsen en Nationale Studenten Enquête krijgen, op een rijtje.

Keuzegids Universiteiten (bachelors) 2023:

  • Open Universiteit is tweede beste universiteit van Nederland in de lijst van de veertien universiteiten
  • vier van de zeven beoordeelde bacheloropleidingen van de Open Universiteit zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied 
  • twee bachelors krijgen het predicaat 'topopleiding', omdat deze vanwege de hoge score, volgens de definities van de keuzegidsen, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoort.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

Keuzegids Masters:

  • Sinds 2020 biedt de Keuzegids Masters geen ranglijsten meer die tonen hoe de universitaire opleidingen scoren in vergelijking met elkaar.

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023:

  • Open Universiteit is overall tweede in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten en vijf van de zeven bachelors zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
  • Zes van de twaalf masters zijn als beste van Nederland beoordeeld in hun vakgebied
  • De overige bachelor- en masteropleidingen krijgen ook een hoge waardering, maar zijn uniek; ze zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

Meer informatie staat in het nieuwsbericht.

NSE en Keuzegidsen

Over Nationale Studenten Enquête

De NSE is een onafhankelijk, landelijk tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder alle studenten in het hoger onderwijs, ruim 700.000, wordt gehouden. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de kwaliteit van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Bijna 300.000 studenten geven hun oordeel over diverse aspecten van hun studie, zoals de inhoud van de opleiding, docenten, studielast (studeerbaarheid), studiebegeleiding, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en voorbereiding op de beroepsloopbaan. Het initiatief voor de NSE ligt bij de universiteiten, hogescholen en de studentenorganisaties. Opdrachtgevers van het onderzoek zijn het ministerie van OCW en Stichting Studiekeuze123. De studentoordelen van de NSE zijn beschikbaar op Studiekeuze123.

Over Keuzegidsen

In de Keuzegidsen staat informatie over wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die onderling worden vergeleken op basis van kwaliteit. De redactie van de Keuzegids baseert dit op de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. Voor de bacheloropleidingen maakt de Keuzegids ook ranglijsten: wat is de beste universiteit en wat is de beste opleiding in een vakgebied.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Keuzegids.